برترین‌های پایگاه - پژوهه باستان سنجی

برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
باستان کانی شناسی سفالینه های عصر مفرغ کؤل تپۀ عجب شیر، شرق دریاچۀ ارومیه (28945 مشاهده)
تحلیل ساختار شناسی سنگ های آذرآواری در معماری صخره کند روستای تاریخی کندوان (19621 مشاهده)
مروری بر شناسایی رزین های دی ترپنویید در ورنی آثار هنری به روش طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (9994 مشاهده)
فن شناسی و ساخت مینای زرین‌فام شیشه، بر اساس فرمول های کتاب «جواهر نامه نظامی» (9123 مشاهده)
کاربرد دستگاه XRF پرتابل در مطالعات باستان‌سنجی مواد فرهنگی تاریخی (8613 مشاهده)
کاربرد تحلیل‌های بلورشناسی در مطالعات فنی آثار تاریخی گچی (مطالعه‌ی موردی گچ بری کوه خواجه‌ی سیستان، ملات گچ شادیاخ نیشابور و ملات گچ قلعه الموت قزوین) (8036 مشاهده)
مروری بر مطالعات اُبسیدین در ایران، منشأیابی معادن و اُبسیدین های محوطه های باستانی، پژوهش ها و پرسش های موجود (7724 مشاهده)
مفتول‌های شیشه‌‌ای چغازنبیل؛ اولین نشانه‌‌های شیشه‌‌گری ایران در هزاره دوم پیش از میلاد (7606 مشاهده)
بررسی مکانیسم تخریب ناشی از نمک های محلول در بناهای تاریخی (7316 مشاهده)
شناسایی و تحلیل بستر آثار سفالی بر مبنای بقایای محیط دفن (بررسی موردی سفالینه های خاکستری منسوب به عصر آهن) (7131 مشاهده)
بررسی های باستان شناسی منطقه تپه حصار دامغان با استفاده از مدل سازی پیشرو و وارون داده های رادار نفوذی به زمین (7107 مشاهده)
تحلیل مقدماتی از ردپای بومی بودن صنعت سفال های نخودی شهر سوخته با استفاده از روش آنالیز نیمه کمی عنصری XRF (6859 مشاهده)
امکان‌سنجی استفاده از دوغاب زیستی برای تثبیت ماسه های روان در مناطق کویری با رویکرد حفاظت از بقایای باستان شناسی (6579 مشاهده)
"خمیر لاجورد" یا "آبی مصری"؟ بررسی ساختاری و هویت‌بخشی مجموعه‌ای از اشیاء منسوب به خمیر لاجورد در موزه ملی ایران (6512 مشاهده)
شناسایی مواد و رنگدانه‌ های به کار رفته در نقاشی‌ های دیواری مجموعه باغ و عمارت تاریخی رحیم آباد بیرجند (6478 مشاهده)
شناسایی الیاف کاغذهای تاریخی جهت امکان‌سنجی تاریخ‌گذاری نمونه‌های مجهول (6325 مشاهده)
بازشناخت فناوری مصنوعات چرمی متعلق به دوره هخامنشی، مکشوفه از معدن نمک چهرآباد زنجان (6187 مشاهده)
باستان‌سنجی؛ پلی میان علوم طبیعی و مهندسی با باستان‌شناسی (اهداف و دورنما) (5815 مشاهده)
مروری بر کاربرد فناوری پلاسما در حفاظت آثار فرهنگی و تاریخی (5759 مشاهده)
شناسایی ساختار و فرآیندهای فرسایش ملات قیر به کاررفته در آجرهای یادمان هخامنشی تل آجری در پارسه (5729 مشاهده)
ارزیابی تأثیر قارچ کش های تیوفانات متیل و کاربندازیم بر ساختار کاغذ با استفاده از طیف‌سنجی مادون‌قرمز تبدیل فوریه (5703 مشاهده)
گاهنگاری مطلق (14C) و نسبی محوطه دوه‌گُز خوی با استفاده از روش طیف‌سنج جرمی شتاب دهنده (AMS)؛ شواهدی از دوره مس‌و‌سنگ انتقالی، دالما و پیزدلی (5622 مشاهده)
بررسی های باستان سنجی در تپه حصار دامغان با استفاده از روش های گرانی سنجی و مغناطیس سنجی (5448 مشاهده)
ارزیابی توالی فرهنگی دوره نوسنگی فارس بر اساس گاهنگاری مطلق محوطه هُرمَنگان (5288 مشاهده)
ساختارشناسی خمره ‌ی ‌نو یافته‌ ی سفالی چرخه‌ ی زیستی متعلق به گورستان پیش ‌ازتاریخی کِشیک سیستان و بلوچستان، جنوب‌ شرق ایران (5150 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تحلیل ساختار شناسی سنگ های آذرآواری در معماری صخره کند روستای تاریخی کندوان (6969 دریافت)
بررسی مکانیسم تخریب ناشی از نمک های محلول در بناهای تاریخی (4506 دریافت)
امکان‌سنجی استفاده از دوغاب زیستی برای تثبیت ماسه های روان در مناطق کویری با رویکرد حفاظت از بقایای باستان شناسی (3862 دریافت)
بررسی های باستان شناسی منطقه تپه حصار دامغان با استفاده از مدل سازی پیشرو و وارون داده های رادار نفوذی به زمین (3857 دریافت)
شناسایی الیاف کاغذهای تاریخی جهت امکان‌سنجی تاریخ‌گذاری نمونه‌های مجهول (3277 دریافت)
فن شناسی و ساخت مینای زرین‌فام شیشه، بر اساس فرمول های کتاب «جواهر نامه نظامی» (3214 دریافت)
مروری بر مطالعات اُبسیدین در ایران، منشأیابی معادن و اُبسیدین های محوطه های باستانی، پژوهش ها و پرسش های موجود (3112 دریافت)
مروری بر شناسایی رزین های دی ترپنویید در ورنی آثار هنری به روش طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (3023 دریافت)
کاربرد تحلیل‌های بلورشناسی در مطالعات فنی آثار تاریخی گچی (مطالعه‌ی موردی گچ بری کوه خواجه‌ی سیستان، ملات گچ شادیاخ نیشابور و ملات گچ قلعه الموت قزوین) (2827 دریافت)
کاربرد دستگاه XRF پرتابل در مطالعات باستان‌سنجی مواد فرهنگی تاریخی (2574 دریافت)
بازشناخت فناوری مصنوعات چرمی متعلق به دوره هخامنشی، مکشوفه از معدن نمک چهرآباد زنجان (2564 دریافت)
گاهنگاری مطلق (14C) و نسبی محوطه دوه‌گُز خوی با استفاده از روش طیف‌سنج جرمی شتاب دهنده (AMS)؛ شواهدی از دوره مس‌و‌سنگ انتقالی، دالما و پیزدلی (2474 دریافت)
شناسایی و تحلیل بستر آثار سفالی بر مبنای بقایای محیط دفن (بررسی موردی سفالینه های خاکستری منسوب به عصر آهن) (2453 دریافت)
شناسایی ساختار و فرآیندهای فرسایش ملات قیر به کاررفته در آجرهای یادمان هخامنشی تل آجری در پارسه (2414 دریافت)
باستان کانی شناسی سفالینه های عصر مفرغ کؤل تپۀ عجب شیر، شرق دریاچۀ ارومیه (2332 دریافت)
ارزیابی تأثیر قارچ کش های تیوفانات متیل و کاربندازیم بر ساختار کاغذ با استفاده از طیف‌سنجی مادون‌قرمز تبدیل فوریه (2305 دریافت)
اهمیت تحلیل لایه های خوردگی در مطالعه فنی آثار فلزی تاریخی (2244 دریافت)
بررسی های باستان سنجی در تپه حصار دامغان با استفاده از روش های گرانی سنجی و مغناطیس سنجی (2145 دریافت)
باستان‌سنجی؛ پلی میان علوم طبیعی و مهندسی با باستان‌شناسی (اهداف و دورنما) (2119 دریافت)
گاهنگاری نسبی و مطلق تپه وکیل آباد ارزوییه با استفاده از روش تاریخ گذاری رادیوکربن با طیف سنجی جرمی شتاب دهنده (AMS-14C): ارزیابی گاهنگاری دوره مس سنگی تپه یحیی صوغان (2073 دریافت)
تحلیل مقدماتی از ردپای بومی بودن صنعت سفال های نخودی شهر سوخته با استفاده از روش آنالیز نیمه کمی عنصری XRF (2073 دریافت)
شناسایی مواد و رنگدانه‌ های به کار رفته در نقاشی‌ های دیواری مجموعه باغ و عمارت تاریخی رحیم آباد بیرجند (1945 دریافت)
"خمیر لاجورد" یا "آبی مصری"؟ بررسی ساختاری و هویت‌بخشی مجموعه‌ای از اشیاء منسوب به خمیر لاجورد در موزه ملی ایران (1927 دریافت)
امکان‌سنجی تاریخ‌گذاری نسخ تاریخی مجهول از طریق شناسایی حرارتی، طیف‌سنجی و میکروسکوپی مواد کاغذ (1896 دریافت)
آماده‌ سازی مقاطع نازک از مواد متخلخل برای مطالعات با میکروسکوپ پلاریزان در باستان‌ سنجی (1776 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
باستان‏شناسی استخوان انسان ( 23624 بازدید)
مس و برنز در هنر: خوردگی، عناصر رنگی، حفاظت ( 21251 بازدید)
کتاب کار رنگدانه و رنگینه های طبیعی ( 19178 بازدید)
باستان‌سنجی در ایران: نقش علوم پایه در باستان‌شناسی ( 19077 بازدید)
متالوگرافی و ریزساختار در فلزهای باستانی و تاریخی ( 18962 بازدید)
روش‏های الکتروشیمیایی در باستان‏سنجی، حفاظت و مرمّت ( 18774 بازدید)
باستان - کانی شناسی ( 18366 بازدید)
دانش حفاظت برای میراث فرهنگی: کاربردهای تجزیه های دستگاهی ( 18135 بازدید)
کاربردهای شیمی تجزیه در علوم باستان شناختی ( 18120 بازدید)
رهیافت های باستان شناختی به فناوری ( 17751 بازدید)
شیمی باستان شناسی ( 17126 بازدید)
مرور کلی بر تاریخ گذاری به روش لومینسانس در باستان شناسی، انسان شناسی و ژئو آرکئولوژی ( 16929 بازدید)
بررسی های ژئوفیزیک در ارزیابی میدانی باستان شناختی ( 16786 بازدید)
روش های تاریخ گذاری کواترنری ( 16586 بازدید)
تحقیقات تجربی در شیمی و فیزیک ( 16029 بازدید)
آشنایی با باستان سنجی ( 11768 بازدید)
راهنمای نگارش مقالات به زبان فارسی ( 11001 بازدید)
زمین باستان شناسی ( 10546 بازدید)
جعل آثار تاریخی و اصالت سنجی ( 10061 بازدید)
معدن باستان سنجی ( 9513 بازدید)
مطالعات باستان سنجی و مرمت سنگ‌های تاریخی و فرهنگی ( 9458 بازدید)
مطالعات باستان سنجی رنگ و بست ( 9260 بازدید)
شناخت دیوارنگاره های تاریخی ( 9223 بازدید)
مطالعات باستان سنجی و حفاظت و مرمت آثار کاغذی ( 9150 بازدید)
گذری بر تاریخچه باستان‌شناسی علمی ( 8614 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
باستان­ سنجی معادل Archaeometry! ( 6 ارسال)
پژوهه باستان سنجی ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
نشریات تخصصی و باستان سنجی ( 956 چاپ)
باستان‌سنجی در ایران: نقش علوم پایه در باستان‌شناسی ( 926 چاپ)
شیمی باستان شناسی ( 887 چاپ)
علوم وابسته به آثار فرهنگی و زبان فارسی ( 885 چاپ)
علوم و انقلاب در باستان شناسی ( 881 چاپ)
مس و برنز در هنر: خوردگی، عناصر رنگی، حفاظت ( 853 چاپ)
متالوگرافی و ریزساختار در فلزهای باستانی و تاریخی ( 845 چاپ)
کاربرد تحلیل‌های علمی در باستان‌سنجی و مرمت میراث فرهنگی ( 779 چاپ)
باستان‌شناسی و باستان‌سنجی ( 773 چاپ)
باستان‏شناسی استخوان انسان ( 765 چاپ)
هیئت تحریریه نشریه ( 746 چاپ)
راهنمای نگارش مقالات به زبان فارسی ( 740 چاپ)
شرحی بر باستان‌سنجی و تولد یک نشریه علمی ( 738 چاپ)
پایگاههای اطلاعاتی ( 735 چاپ)
باستان سنجی نگرشی نو به علم میراث فرهنگی ( 733 چاپ)
باستان سنجی علمی نو پا در ایران ( 724 چاپ)
آشنایی با نشریه پژوهه باستان سنجی ( 714 چاپ)
باستان سنجی کاربرد روش های علمی در شناخت میراث فرهنگی ( 714 چاپ)
باستان سنجی در مرمت ابنیه ( 712 چاپ)
باستانسنجی و حفاظت علمی آثار تاریخی ( 712 چاپ)
پایگاه های مفید باستان سنجی ( 711 چاپ)
آشنایی با باستان سنجی ( 689 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهه باستان سنجی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Research on Archaeometry

Designed & Developed by : Yektaweb