مروری بر مطالعات اُبسیدین در ایران منشأیابی معادن و اُبسیدین های محوطه های باستانی پژوهش ها و پرسش های موجود - پژوهه باستان سنجی
سال 1، شماره 1 - ( 1394 )                   سال 1 شماره 1 صفحات 85-55 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Abedi A. A Review of Obsidian Studies in Iran, Provenance the Source and Prehistoric Obsidian Artifacts, Researches and Questions. JRA 2015; 1 (1) :55-85
URL: http://jra-tabriziau.ir/article-1-32-fa.html
عابدی اکبر. مروری بر مطالعات اُبسیدین در ایران، منشأیابی معادن و اُبسیدین های محوطه های باستانی، پژوهش ها و پرسش های موجود. پژوهه باستان سنجی. 1394; 1 (1) :55-85

URL: http://jra-tabriziau.ir/article-1-32-fa.html


دانشگاه هنر اسلامی تبریز ، akbar.abedi@tabriziau.ac.ir
چکیده:   (8381 مشاهده)

اُبسیدین یکی از فراوانترین مصنوعاتی است که در محوطههای باستانی خاورمیانه و خاورنزدیک یافت می‌شود. چگونگی منشأیابی اُبسیدین یکی از موضوعات جذاب و مورد بحث در میان باستانشناسان و زمینشناسان است. از آنجایی که مطالعات فراوانی بر روی منشأیابی معادن ابزارهای سنگی اُبسیدینی در مناطق همجوار ایران مانند آناتولی و قفقاز انجام گرفته است لذا بخشهای عمدهای از ایران وقفه‌ای مطالعاتی در باستانشناسی خاورمیانه از بابت مطالعات منشأیابی ابزارها و معادن اُبسیدین محسوب می‌شود. مطالعات اخیر روی معادن اُبسیدین در ایران و همچنین منشأیابی ابزارهای‌سنگی اُبسیدینی فراوان، زمینه مساعدی را جهت ایجاد پایگاهی اطلاعاتی و نیز ترسیم یک افق پژوهشی به‌منظور مطالعات اُبسیدین در ایران فراهم ساخته است. در این پژوهش عمدتاً سعی بر این است تا با مروری کلی بر مطالعات و پژوهشهای انجام گرفته در رابطه با اُبسیدین، از سالیان گذشته تا به امروز بر پتانسیلها و سؤالات موجود در رابطه با مطالعات اُبسیدین ایران پرداخته شود و با ارائه افقی پژوهشی، زمینه را جهت مطالعات آینده فراهم سازد. این پژوهش همچنین در صدد این است تا یک بررسی و شناسایی از منابع و معادن اُبسیدین در ایران را انجام دهد و با مطالعه داده‌های اُبسیدینی به‌دست آمده از محوطه‌های شاخص ایران مانند کول‌تپه‌هادی‌شهر، دوه‌گُزخوی، چیاسبزشرقی استان لرستان، چغاگلان دشت مهران، تپه بوینو خدا آفرین، محوطه‌های شناسایی شده شرق دریاچه ارومیه، محوطه‌های شاخصی مانند یانیق‌تپه، تپه حسنلو، پیزدلی و غیره و ارتباط این محوطه‌ها با منابع شناسایی شده، یک چهارچوب کلی برای معادن اُبسیدین و نیز منشأیابی ابزارهای اُبسیدینی در ایران فراهم نماید. بر اساس مطالعه انجام شده روشن گردید که اغلب اُبسیدین‌‌های محوطه‌های ایران دارای منشأ آناتولیایی و قفقازی‌اند و در راستای تجارتهای دوربرد فرامنطقه‌ای وارد محوطه‌های ایران شده‌اند. تعداد انگشت شماری از معادن اُبسیدین نیز در بخش‌های شمال‌غرب ایران وجود داشته‌اند که تنها بخشی از نیازهای بومی جوامع پیش از تاریخ ایران را تأمین می نموده‌اند.

متن کامل [PDF 3647 kb]   (3907 دریافت)    
یاداداشت علمی: مروری | موضوع مقاله: باستان سنجی
دریافت: 1394/2/1 | پذیرش: 1394/5/25 | انتشار: 1394/7/1 | انتشار الکترونیک: 1394/7/1

فهرست منابع
1. Abdi, K. (2004). Obsidian in Iran from the Epi-paleolithic period to the Bronze Age. Splendor of Iran, 148-153.
2. Abdi, K., Nokandeh, G., Azadi, A., Biglari, F., Heydari, S., Farmani, D., Rezaii, A. and Mash-kour, M. (2002). Tuwah Khoshkeh: A Middle Chalcolithic Pastoralist Campsite in the Islama-bad Plain. Iran 40: 43-74.
3. Abedi, A., Khatib Shahidi, H., Chataigner, CH., Niknami, K., Eskandari, N., Kazempour, M., Pirmohammadi, A., Hoseinzadeh, J., Ebrahimi, GH. (2014). "Excavation at Kul Tepe of (Jolfa), North-Western Iran, 2010: First Preliminary Report", Ancient Near Eastern Studies. Vol. 51: 33-167.
4. Abedi, A., Omrani, B. and Karimifar, A. (2015).Fifth millennium BC in north-western Iran Dalma and Pisdeli revisited. Documenta Praehistorica XLII: 1-19. [DOI:10.4312/dp.42.23]
5. Acquafredda, P., Andriani, T., Lorenzoni, S., and Zanettin, E. (1999) Chemical Characterization of Obsidians from Different Mediterranean Sources by Non-Destructive SEM-EDS Ana-lytical Method. Journal of Archaeological Science 26 (3): 315-325. [DOI:10.1006/jasc.1998.0372]
6. Agha-Aligol, D., Lamehi-Rachti, M., Oliaiy, P., Shokouhi, F., Farmahini Farahani, M., Moradi, M., and Farshi Jalali, F. (2015). Characterization of Iranian Obsidian Artifacts by PIXE and Multivariate Statistical Analysis, Geoarchaeology, Vol. 30 (3): 261-270. [DOI:10.1002/gea.21509]
7. Alden, J. R., Abdi, K., Azadi, A., Biglari, F. and Heydari, S. (2004). Kushk-e Hezar: A Mushki/Jari Period Site in Kur River Basin, Fars,. Iran 42: 47-61. [DOI:10.2307/4300661]
8. Alizadeh, A. (2003). Excavations at the Prehistoric Mound of Chogha Bonut, Khuzestan, Iran: seasons 1976/77, 1977/78, and 1996. Oriental Institute Publications 120. Chicago, The Oriental Insti-tute of the University of Chicago.
9. Ambrose, W. R., Allen, C., O'Connor, S., Spriggs, M., Oliveira, N. V., and Reepmey, C. (2009). Possible Obsidian Sources for Artifacts from Timor: Narrowing the Options Using Chemical Data. Journal of Archaeological Science 36(3):607-615. [DOI:10.1016/j.jas.2008.09.022]
10. Aspinall, A., Feather, S., and Renfrew, C. (1972). Neutron Activation Analysis of Aegean Obsidi-ans. Nature 237(5354): 333-334. [DOI:10.1038/237333a0]
11. Badalyan, R., Chataigner, C., and Kohl, P. (2004). Trans-Caucasian Obsidian: The Exploitation of the Sources and Their Distribution. In Sagona, A. (Ed.), A Viewfrom the Highlands: Archaeologi-cal Studies in Honour of Charles Burney: 437-465. Ancient Near Eastern Studies.
12. Badalyan, R., Kikodze, Z., and Kohl, P. (1994). Neutronic activation analysis of Caucasian ob-sidian: sources and models of procurement and distribution (Neolithic period-Early Iron Age). In: Masson, V. (ed.), Izuchenie drevnikh kultur i tsivilizatsij: 87-92. St. Petersburg (in Russian).
13. Beale, T. (1973). Early Trade in Highland Iran: A View from a Source Area. World Archaeology 5(2):133-148. [DOI:10.1080/00438243.1973.9979561]
14. Bellot-Gurlet, L., Le Bourdonnec, F.-X., Poupeau, G., and Dubernet, S. (2004). Raman Micro-Spectroscopy of Western Mediterranean Ob-sidian Glass: One Step Towards Provenance Studies? Journal of Raman Spectroscopy 35 (89): 671-677. [DOI:10.1002/jrs.1195]
15. Bigazzi, G., Poupeau, G., Yeingil, Z., and Bellot-Gurlet, L. (1998). Provenance Studies of Ob-sidian Artefacts in Anatolia Using the Fission-Track Dating Method: An Overview. In Cauvin, M.C., Gourgaud, A., Gratuze, B., Arnaud, N., Poupeau, G., Poidevin, J.L., and Chataigner, C. (Eds.), L'obsidienne au Proche et Moyen-Orient: Du Volcan à l'Outil: 70-89. BAR International Series.
16. Blackman, M. (1984). Provenance Studies of Mid-dle Eastern Obsidian from Sites in Highland Iran. In Lambert, J. B. (Ed.), Archaeological Chemistry III: 19-50.
17. Blackman, M. J., Badalyan, R., Kikodze, Z., and Kohl, P. L. (1998). Chemical Characterization of Caucasian Obsidian Geological Sources. In Cauvin, M.C., Gourgaud, A., Gratuze, B., Ar-naud, N., Poupeau, G., Poidevin, J.L., and Chataigner, C. (Eds.), L'obsidienne au Proche et Moyen-Orient: Du Volcan à l'Outil: 205-231. BAR International Series.
18. Burney, C. A. (1962). The excavations at Yanik Tepe, Azerbaijan, 1961 Second Preliminary Re-port, Iraq 24: 134–152.
19. Burney, C. A. (1964). The excavations at Yanik Tepe, Azerbaijan, 1962: Third Preliminary Re-port, Iraq 26: 54–61.
20. Cann, J. R., Dixon, J. E. and Renfrew, C. (1968). The Sources of Saliagos Obsidian. In Evans, J. D., and Renfrew, C. (Eds.), Excavations at Sali-agos Near Antiparos: 105-107. vol. 5. British School at Athens.
21. Cann, J. R., Dixon, J. E. and Renfrew, C. (1969). Obsidian Analysis and the Obsidian Trade. In Brothwell, D. R., and Higgs, E. (Eds.), Science in Archaeology: A Survey of Progress and Research, Revised and Expanded Edition: 578-591. Praeger Publishers, New York.
22. Cann, J.R., and Renfrew, C. (1964). The Charac-terization of Obsidian and its Application to the Mediterranean Region. Proceedings of the Pre-historic Society 30: 111-133. [DOI:10.1017/S0079497X00015097]
23. Carter, E., Hargreaves, M., Kononenko, N., Gra-ham, I., Edwards, H., Swarbrick, B., and Tor-rence, R. (2009). Raman Spectroscopy Applied to Understanding Prehistoric Obsidian Trade in the Pacific Region. Vibrational Spectroscopy 50 (1): 116-124. [DOI:10.1016/j.vibspec.2008.09.002]
24. Chataigner, C., Avetisyan, P., Palumbi, G., Uer-pmann, H., 2010. Godedzor, a Late Ubaid-re-lated site in the southern Caucasus. In: Carter, R., Philip, G. (Eds.), The Ubaid and Beyond: Ex-ploring the Transmission of Culture in the Devel-oped Prehistoric Societies of the Middle East. Pro-ceedings of the International Conference on the Ubaid, Durham, April 20-22, 2006.
25. Chataigner, C., J. Poidevin and N. Arnaud. 1998 Turkish Occurrences of Obsidian and Use by Prehistoric Peoples in the Near East from 14,000 to 6000 BP. Journal of Volcanology and Geothermal Research 85(1-4):517-537. [DOI:10.1016/S0377-0273(98)00069-9]
26. Chataigner, Ch. (1998). Sources des artefacts du Proche Orient d'après leur caractérisation géochimiques. In: Cauvin et al., 1998, 273-324.
27. Constantinescu, B., Bugoi, R., and Sziki, G. (2002). Obsidian Provenance Studies of Transylvania's Neolithic Tools Using PIXE, Micro-PIXE and XRF. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 189: 373-377. [DOI:10.1016/S0168-583X(01)01092-8]
28. Crawford, H. (1978). The Mechanics of the Ob-sidian Trade: A Suggestion. Antiquity 52:129-132. [DOI:10.1017/S0003598X00071957]
29. Darabi, H. and Glascock, M. D. (2013). The source of obsidian artefacts found at East Chia Sabz, Western Iran, Journal of Archaeological Science 40: 3804-3809. [DOI:10.1016/j.jas.2013.04.022]
30. de Morgan, J. J. (1927). Prehistoire Orientale III. Geuthner, Paris.
31. Dixon, J. E. (1976). Obsidian Characterization Studies in the Mediterranean and Near East. In Taylor, R. E. (Ed.), Advances in Obsidian Glass Studies: archaeological and geochemical perspectives. Noyes Press, Park Ridge, New Jersey.
32. Dixon, J., Cann, J. and Renfrew, C. (1968). Ob-sidian and the Origins of Trade. Scientific American 218(3): 38-46. [DOI:10.1038/scientificamerican0368-38]
33. Dixon, J., Cann, J., and Renfrew, C. (1968). Ob-sidian and the Origins of Trade. Scientific American 218(3): 38-46. [DOI:10.1038/scientificamerican0368-38]
34. Dostal, J. and Zerbi. M. (1978). Geochemistry of the Savalan Volcano (Northwestern Iran). Chemical Geology 22: 31-42. [DOI:10.1016/0009-2541(78)90019-0]
35. Duranni, S., Khan, M. T., and Renfrew, C. (1971). Obsidian Source Identification by Fission Track Analysis. Nature 233: 242-252. [DOI:10.1038/233242a0]
36. Frahm, E. (2010). The Bronze-Age Obsidian In-dustry at Tell Mozan (Ancient Urkesh), Syria. Ph.D. dissertation, Department of Anthropol-ogy, University of Minnesota.
37. Frahm, E. (2012) Fifty Years of Obsidian Sourcing in the Near East: Considering the Archaeological Zeitgeist and Legacies of Renfrew, Dixon, and Cann. International Association for Obsidian Studies Bulletin 47: 7-18.
38. Francaviglia, V. (1984). Characterization of Medi-terranean Obsidian Sources by Classical Petro-chemical Methods. Preistoria Alpina 20: 311-332.
39. Francaviglia, V. (1990). Characterization of Medi-terranean Obsidian Sources by Classical Petro-chemical Methods. Preistoria Alpina 20: 311-332.
40. Furuyama, M. (1983). Chipped Stone Tool Types at Tall-i Mushki, Iran. Bulletin of the Ancient Orient Museum 5: 109-119.
41. Gebel, H. G. (1994). Die Silexindustrie von Qaleh Rostam, NE-Zagros, Iran. In Gebel, H. G. and Kozlowski, S. K. (ds.), Neolithic Chipped Stone Industries of the Fertile Crescent. Studies in Early Near Eastern Production, Subsistence, and Envi-ronment 1: 117-142, Berlin.
42. Ghorabi, S., Glascock, M. D., Khademi, F., Rezaie, A., and Feizkhah, M. (2008). A Geochemical Investigation of Oobsidian Aartifacts from Sites in North-Western Iran, IAOS Bulletin, 39: 7–10.
43. Glascock, M. D. (2009). Provenance Studies on Obsidian Artifacts from Early Neolithic Iran. In Geological Society of America Abstracts with Pro-grams: 553. vol. 41, Portland, Oregon.
44. Glascock, M. D., Braswell, G. and Cobean, R. H. (1998). A Systematic Approach to Obsidian Source Characterization. In Shackley, M. S. (Ed.) Archaeological Obsidian Studies: Method and Theory: 15-65. Society for Archaeological Sciences. [DOI:10.1007/978-1-4757-9276-8_2]
45. Gourgaud, A. (1998). Géologie de L'obsidienne. In L'obsidienne au Proche et Moyen-Orient: Du Vol-can à l'Outil, In Cauvin, M. C., Gourgaud, A., Gratauze, B., Arnaud, N., Poupeau, G., Poidevin, J. L. and Chataigner, C. (Eds.): 15-29. British Archaeological Reports. Maison de l'Orient Méditerranéen, Archaeopress, Oxford.
46. Hallam, B. R., Warren, S. E., and Renfrew, C. (1976). Obsidian in the Western Mediterranean: Characterisation by Neutron Activation Analysis and Optical Emission Spectroscopy. Proceedings of the Prehistoric Society 42: 85-110. [DOI:10.1017/S0079497X00010719]
47. Hodder, I., and Orton, C. (1976) Spatial Analysis in Archaeology. New Studies in Archaeology. Cambridge University Press.
48. Hole, F. (1977). Studies in the Archaeological History of the Deh Luran Plain: The Excavation of Chogha Sefid. Memoir 9. Ann Arbor, University of Michigan Museum of Anthropology.
49. Hole, F., Flannery, K. V., and Neely, J. A. (1969). Prehistory and Human Ecology of the Deh Luran Plain. Memoir 1. Ann Arbor, University of Michigan Museum of Anthropology.
50. Hori, A. (1988-89) Chipped Stone Artifacts from Tape Djari B, Iran. Bulletin of the Ancient Orient Museum 10: 21-46.
51. Innocenti, F., Manetti, P., Mazzuoli, R., Pasquarè, G. and Villari, L. (1982). Anatolia and North-Western Iran. In Andesites: Orogenic Andesites and Related Rocks, edited by R. S. Thorpe, pp. 327-349. John Wiley & Sons.
52. Izuho, M. and Sato, H. (2007). Archaeological Obsidian Studies in Hokkaido, Japan: Retrospect and Prospects. Indo-Pacific Prehistory Association Bulletin 27: 114-121. [DOI:10.7152/bippa.v27i0.11982]
53. Keller, J., and Seifried, C. (1990). The present sta-tus of obsidian source identification in Anatolia and the Near East. In: Albore Livadie, C., Wiedemann, F. (Eds.), PACT, vol. 25: 58-87.
54. Keller, J., Djerbashian, E., Pernicka, E., Karapetian, S., and Nasedkin, V. (1996). Armenian and Caucasian Obsidian Occurrences as Sources for the Neolithic Trade: Volcanological Setting and Chemical Characteristics. In Archaeometry 94: The Proceedings of the 29th International Symposium on Archaeometry; Ankara, 9-14 May 1994: 69-86.
55. Khademi Nadooshan, F., Abedi, A., Glascock, M. D., Eskandari, N. and Khazaee, M. (2013). Provenance of prehistoric obsidian artefacts from Kul Tepe, northwestern Iran using X-ray Fluorescence (XRF) analysis, Journal of Archaeo-logical Science 40, no. 4: 1956–1965. [DOI:10.1016/j.jas.2012.12.032]
56. Khademi Nadooshan, F., Ayvatvand, M., Dehghanifar, H., Glascock, M. D., and Colby P.S. (2010). Report on the Chogabon site, a new Source of obsidian artifacts in west –central Iran, IAOS Bulletin 42: 9-12.
57. Khademi Nadooshan, F., Colby Philips, S., and Safari, M. (2007). WDXRF Spectroscopy of Obsidian Tools in the North-West of Iran, IAOS Bulletin, 37: 3–6.
58. Khalidi, L. (2009). Holocene Obsidian Exchange in the Red Sea Region. In Petraglia, M. D. and Rose, J. I. (Eds.), The Evolution of Human Pop-ulations in Arabia: Paleoenvironments, Prehistory, and Genetics: 279-291. Springer.
59. Khalidi, L., Gratuze, B., and Boucetta, S. (2009). Provenance of Obsidian Excavated from Late Chalcolithic Levels at the Sites of Tell Hamoukar and Tell Brak, Syria. Archaeometry 51(6): 879-893. [DOI:10.1111/j.1475-4754.2009.00459.x]
60. Khazaee, M., Gloscock, M. D., Masjedi, P., Abedi, A. and Nadooshan, F. K. (2011). The Origins of Obsidian Tools from Kul Tepe, Iran, IAOS Bulletin, No. 45 Summer: 14-18.
61. Kim, J., Kim, D., Youn, M., Yun, C., Park, G., Woo, H., Hong, M. Y., and Lee, G. (2007). PIXE Provenancing of Obsidian Artefacts from Paleolithic Sites in Korea. Indo-Pacific Prehistory Association Bulletin 27: 122-128. [DOI:10.7152/bippa.v27i0.11983]
62. Kuzmin, Y. V. (2006). Recent Studies of Obsidian Exchange Networks in Prehistoric Northeast Asia. In Dumond, D. E., and Bland, R. L. (Eds.), Archaeology in Northeast Asia: On the Pathway to Bering Strait: 61-71. University of Oregon, Eugene.
63. Kuzmin, Y. V. and Glascock, M. D. (1997). Two Islands in the Ocean: Prehistoric Obsidian Ex-change between Sakhalin and Hokkaido, Northeast Asia. Journal of Island and Coastal Ar-chaeology 2: 99-120. [DOI:10.1080/15564890701273765]
64. Kuzmin, Y. V., Tabarev, A. V., Popov, V. L., Glas-cock, M. D., and Shackley, M. S. (1999). Geo-chemical Source Analysis of Archaeological Ob-sidian in Primorye (Russian Far East). Current Research in the Pleistocene 16: 97-99.
65. Mahdavi, A. and Bovington, C. (1972). Neutron Activation Analysis of Some Obsidian Samples from Geological and Archaeological Sites. Iran 10: 148-151.
66. Merrick, H. and Brown, F. (1984). Rapid Chemical Characterization of Obsidian Artifacts by Electron Microprobe Analysis. Archaeometry 26(2):230-236. [DOI:10.1111/j.1475-4754.1984.tb00337.x]
67. Merrick, H., Brown, F., and Nash, W. (1994). Use and Movement of Obsidian in the Early and Middle Stone Ages of Kenya and Northern Tanzania. In Childs, S. T. (Ed.), Society, Culture, and Technology in Africa: 29–44. Masca Research Papers in Science and Archaeology.
68. Negash, A., Shackley, M. S., and Alene, M. (2006). Source Provenance of Obsidian Artifacts from the Early Stone Age (ESA) Site of Melka Kon-ture, Ethiopia. Journal of Archaeological Science 33 (12): 1647-1650. [DOI:10.1016/j.jas.2005.11.001]
69. Neri, L. A. M. (2007). Philippine Obsidian and its Archaeological Applications. Bulletin of the Indo-Pacific Prehistory Association 27: 154-162. [DOI:10.7152/bippa.v27i0.11987]
70. Neri, L. A. M., Ferguson, J. R., and Glascock, M. D., (2009). Obsidian Sourcing in Philippine Ar-chaeology. In Geological Society of America Ab-stracts with Programs: 553. vol. 41, Portland.
71. Niknami, K. A., Amirkhiz, A. C. and Glascock, M. D. (2010). Provenance Studies of Chalcolithic Obsidian Artefacts from Near Lake Urmia, Northwestern Iran Using WDXRF Analysis. Ar-chaeometry 52(1):19-30. [DOI:10.1111/j.1475-4754.2009.00474.x]
72. Phillips, S. and Speakman, R. (2009). Initial Source Evaluation of Archaeological Obsidian from the Kuril Islands of the Russian Far East Using Portable XRF. Journal of Archaeological Science 36(6): 1256-1263. [DOI:10.1016/j.jas.2009.01.014]
73. Poidevin, J. L. (1998). Les Gisements d'Obsidienne de Turquie et de Trancaucasie: Geologie, Géochimie et Chronométrie. In Cauvin, M.C., Gourgaud, A., Gratuze, B., Arnaud, N., Poupeau, G., Poidevin, J.L., and Chataigner, C. (Eds.), L'obsidienne au Proche et Moyen-Orient: Du Volcan à l'Outil, pp. 105-203. BAR International Series 738. Archaeopress, Oxford.
74. Poidevin, J.L. (1998). Les gisement d'obsidienne de Turque et de Transcaucasie: géologie, géochimie et chronométrie. In Cauvin et al (Eds). 1998: 105-203.
75. Pullar, J., Yellin, J. and Perlman, I. (1986). Source of Obsidian from Tepe Abdul Hosein as De-termined by Neutron Activation Analysis. In Proceedings of the 24th International Archaeometry Symposium: 389-401.
76. Renfrew, C. (1969). Trade and Culture Process in European Prehistory. Current Anthropology 10(2/3): 151-169. [DOI:10.1086/201066]
77. Renfrew, C. (1970). Trace Element Analysis of Obsidian and Early Neolithic Trade. In Interna-tional Congress of Prehistoric and Protohistoric Sciences VII vol. 7: 92-94.
78. Renfrew, C. (1977). The Later Obsidian of Deh Luran: The Evidence of Chogha Sefid. In: Frank Hole, Studies in the Archaeological History of the Deh Luran Plain: The Excavation of Chogha Sefid. In: Hole, 1977: 289-311.
79. Renfrew, C. and Dixon. J. (1976). Obsidian in Western Asia: A Review. Problems in Economics and Social Archaeology 42: 137-150.
80. Renfrew, C., Cann, J., and Dixon, J. (1965). Obsidian in the Aegean. Annual of the British School at Athens 60: 225-247. [DOI:10.1017/S0068245400013976]
81. Renfrew, C., Dixon, J., and Cann, J. (1966). Obsidian and Early Cultural Contact in the Near East. Proceedings of the Prehistoric Society 2: 30-72. [DOI:10.1017/S0079497X0001433X]
82. Renfrew, C., Dixon, J., and Cann, J. (1968) Further Analysis of Near Eastern Obsidians. Proceedings of the Prehistoric Society 34: 319-331. [DOI:10.1017/S0079497X0001392X]
83. Rosania, C. N., Boulanger, M. T., Biró, K. T., Ryzhov, S., Trnka, G., and Glascock, M. D. (2008). Revisiting Carpathian Obsidian. Antiquity [online project gallery] 82 (318).
84. Sand, C. and Sheppard, P. (2000) Long Distance Prehistoric Obsidian Imports in New Caledonia: Characteristics and Meaning. Comptes Rendus de l\'Academie des Sciences - Series IIA - Earth and Planetary Science 331(3): 235-243. [DOI:10.1016/S1251-8050(00)01411-7]
85. Shelford, P., Hodson, F., Cosgrove, M. E., Warren, S. E., and Renfrew, C. (1982). The Obsidian Trade. In Renfrew, C., and Wagstaff, J. M. (Eds.), An Island Polity: The Archaeology of Ex-ploitation in Melos: 182-221. Cambridge University Press.
86. Summerhayes, G., Bird, J. R., Fullagar, R., Gosden, C., Specht, J., and Torrence, R. (1998). Application of PIXE-PIGME to Archaeological Analysis of Changing Patterns of Obsidian Use in West New Britain, Papua New Guinea. In Shackley, M. S. (Ed.), Archaeological Obsidian Studies: Method and Theory: 129-158. Plenum Press, New York.
87. Thorpe, O., Warren, S., and Nandris, J. (1984). The Distribution and Provenance of Archaeological Obsidian in Central and Eastern Europe. Journal of Archaeological Science 11(3): 183-212. [DOI:10.1016/0305-4403(84)90001-3]
88. Torrence, R. (2004). Now You See It, Now You Don\'t: Changing Obsidian Source Use in the Willaumez Peninsula, Papua New Guinea. In Cherry, J., Scarre, C., and Shennan, S. (Eds.), Explaining Social Change: Studies in Honour of Colin Renfrew: 115-125. McDonald Institute, Cambridge.
89. Torrence, R., Swadling, P., Kononenko, N., Am-brose, W., Rath, P., and Glascock, M. D. (2009). Mid-Holocene Social Interaction in Melanesia: New Evidence from Hammer-Dressed Obsidian Stemmed Tools. Asian Perspectives 48 (1): 119-148. [DOI:10.1353/asi.0.0014]
90. Tykot, R. H. (1995). Prehistoric Trade in the West-ern Mediterranean: The Sources and Distribution of Sardinian Obsidian, Harvard, Harvard Uni-versity Press.
91. Vogel, N., Nomade, S., Negash, A., and Renne, P. (2006). Forensic 40Ar/39Ar dating: A Prove-nance Study of Middle Stone Age Obsidian Ar-tifacts from Ethiopia. Journal of Archaeological Science 33(12): 1749-1765. [DOI:10.1016/j.jas.2006.03.008]
92. Voigt, M. M. (1983). Hajji Firuz Tepe, Iran: the Neolithic Settlement. Philadelphia, University Museum, University of Pennsylvania.
93. Voigt, M. M. (1988). Excavation at Neolithic Gritille. Anatolica XV: 215-232.
94. Wright, G. A. (1969). Obsidian Analyses and Pre-historic Near Eastern Trade: 7500 to 3500 B.C. Anthropological Papers, Museum of Anthropol-ogy, University of Michigan 37.
95. Wright, G. and Gordus, A. (1969). Distribution and Utilization of Obsidian from Lake Van Sources between 7500 and 3500 BC. American Journal of Archaeology 73 (1): 75-77. [DOI:10.2307/503380]
96. Wright, H. T. (1981). An Early Town on the Deh Luran Plain: Excavations at Tepe Farukhabad. Memoir 13. Ann Arbor, University of Michigan Museum of Anthropology.
97. Wright, H. T. (2005). Chipped Stone. In: K. Abdi (ed.), Excavations at Operation W263 at Chogha Gavaneh: Report on the First and Second Seasons, 1998-1999. Tehran, Iranian Cultural Heritage Organization, Tehran.
98. Yalçinkaya, I. (1998). Découvertes paléolithiques en obsidienne en Anatolie orientale. In Cauvin, M.C., Gourgaud, A., Gratuze, B., Arnaud, N., Poupeau, G., Poidevin, J.L., and Chataigner, C. (Eds.), L\'obsidienne au Proche et Moyen-Orient: Du Volcan à l\'Outil: 235-240. BAR Interna-tional Series.
99. Zarins, J. (1990). Obsidian and the Red Sea Trade: Prehistoric Aspects. In Taddei, M. (Ed.), South Asian Archaeology 1987: Proceedings of the Ninth International Conference of the Association of South Asian Archaeologists in Western Eouope: 509-541. Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente, Rome.
100. Zeidi, M. and Conard, N. J. (2013). Chipped stone artifacts from the aceramic Neolithic site of Chogha Golan, Ilam Province, western Iran, In Borrell, F., Ibá-ez, J. J. and Molist, M. (Eds.) Stone Tools in Transition: From Hunter-Gatherers to Farming Societies in the Near East 7th Confer-ence on PPN Chipped and Ground Stone Industries of the Fertile Crescent, Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions: 315-326.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهه باستان سنجی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Research on Archaeometry

Designed & Developed by : Yektaweb