برترین‌های پایگاه - پژوهه باستان سنجی

برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
باستان کانی شناسی سفالینه های عصر مفرغ کؤل تپۀ عجب شیر، شرق دریاچۀ ارومیه (28146 مشاهده)
تحلیل ساختار شناسی سنگ های آذرآواری در معماری صخره کند روستای تاریخی کندوان (18332 مشاهده)
مروری بر شناسایی رزین های دی ترپنویید در ورنی آثار هنری به روش طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (9247 مشاهده)
فن شناسی و ساخت مینای زرین‌فام شیشه، بر اساس فرمول های کتاب «جواهر نامه نظامی» (8262 مشاهده)
کاربرد دستگاه XRF پرتابل در مطالعات باستان‌سنجی مواد فرهنگی تاریخی (7646 مشاهده)
کاربرد تحلیل‌های بلورشناسی در مطالعات فنی آثار تاریخی گچی (مطالعه‌ی موردی گچ بری کوه خواجه‌ی سیستان، ملات گچ شادیاخ نیشابور و ملات گچ قلعه الموت قزوین) (7263 مشاهده)
مروری بر مطالعات اُبسیدین در ایران، منشأیابی معادن و اُبسیدین های محوطه های باستانی، پژوهش ها و پرسش های موجود (6836 مشاهده)
مفتول‌های شیشه‌‌ای چغازنبیل؛ اولین نشانه‌‌های شیشه‌‌گری ایران در هزاره دوم پیش از میلاد (6694 مشاهده)
بررسی مکانیسم تخریب ناشی از نمک های محلول در بناهای تاریخی (6507 مشاهده)
شناسایی و تحلیل بستر آثار سفالی بر مبنای بقایای محیط دفن (بررسی موردی سفالینه های خاکستری منسوب به عصر آهن) (6370 مشاهده)
بررسی های باستان شناسی منطقه تپه حصار دامغان با استفاده از مدل سازی پیشرو و وارون داده های رادار نفوذی به زمین (6361 مشاهده)
تحلیل مقدماتی از ردپای بومی بودن صنعت سفال های نخودی شهر سوخته با استفاده از روش آنالیز نیمه کمی عنصری XRF (6172 مشاهده)
امکان‌سنجی استفاده از دوغاب زیستی برای تثبیت ماسه های روان در مناطق کویری با رویکرد حفاظت از بقایای باستان شناسی (5788 مشاهده)
شناسایی الیاف کاغذهای تاریخی جهت امکان‌سنجی تاریخ‌گذاری نمونه‌های مجهول (5527 مشاهده)
شناسایی مواد و رنگدانه‌ های به کار رفته در نقاشی‌ های دیواری مجموعه باغ و عمارت تاریخی رحیم آباد بیرجند (5487 مشاهده)
"خمیر لاجورد" یا "آبی مصری"؟ بررسی ساختاری و هویت‌بخشی مجموعه‌ای از اشیاء منسوب به خمیر لاجورد در موزه ملی ایران (5450 مشاهده)
بازشناخت فناوری مصنوعات چرمی متعلق به دوره هخامنشی، مکشوفه از معدن نمک چهرآباد زنجان (5434 مشاهده)
باستان‌سنجی؛ پلی میان علوم طبیعی و مهندسی با باستان‌شناسی (اهداف و دورنما) (5065 مشاهده)
ارزیابی تأثیر قارچ کش های تیوفانات متیل و کاربندازیم بر ساختار کاغذ با استفاده از طیف‌سنجی مادون‌قرمز تبدیل فوریه (4945 مشاهده)
شناسایی ساختار و فرآیندهای فرسایش ملات قیر به کاررفته در آجرهای یادمان هخامنشی تل آجری در پارسه (4927 مشاهده)
گاهنگاری مطلق (14C) و نسبی محوطه دوه‌گُز خوی با استفاده از روش طیف‌سنج جرمی شتاب دهنده (AMS)؛ شواهدی از دوره مس‌و‌سنگ انتقالی، دالما و پیزدلی (4786 مشاهده)
بررسی های باستان سنجی در تپه حصار دامغان با استفاده از روش های گرانی سنجی و مغناطیس سنجی (4759 مشاهده)
ارزیابی توالی فرهنگی دوره نوسنگی فارس بر اساس گاهنگاری مطلق محوطه هُرمَنگان (4453 مشاهده)
اهمیت تحلیل لایه های خوردگی در مطالعه فنی آثار فلزی تاریخی (4420 مشاهده)
ساختارشناسی خمره ‌ی ‌نو یافته‌ ی سفالی چرخه‌ ی زیستی متعلق به گورستان پیش ‌ازتاریخی کِشیک سیستان و بلوچستان، جنوب‌ شرق ایران (4382 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تحلیل ساختار شناسی سنگ های آذرآواری در معماری صخره کند روستای تاریخی کندوان (5585 دریافت)
بررسی مکانیسم تخریب ناشی از نمک های محلول در بناهای تاریخی (3504 دریافت)
امکان‌سنجی استفاده از دوغاب زیستی برای تثبیت ماسه های روان در مناطق کویری با رویکرد حفاظت از بقایای باستان شناسی (3177 دریافت)
بررسی های باستان شناسی منطقه تپه حصار دامغان با استفاده از مدل سازی پیشرو و وارون داده های رادار نفوذی به زمین (3040 دریافت)
شناسایی الیاف کاغذهای تاریخی جهت امکان‌سنجی تاریخ‌گذاری نمونه‌های مجهول (2792 دریافت)
مروری بر مطالعات اُبسیدین در ایران، منشأیابی معادن و اُبسیدین های محوطه های باستانی، پژوهش ها و پرسش های موجود (2765 دریافت)
فن شناسی و ساخت مینای زرین‌فام شیشه، بر اساس فرمول های کتاب «جواهر نامه نظامی» (2303 دریافت)
مروری بر شناسایی رزین های دی ترپنویید در ورنی آثار هنری به روش طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (2286 دریافت)
کاربرد دستگاه XRF پرتابل در مطالعات باستان‌سنجی مواد فرهنگی تاریخی (2214 دریافت)
کاربرد تحلیل‌های بلورشناسی در مطالعات فنی آثار تاریخی گچی (مطالعه‌ی موردی گچ بری کوه خواجه‌ی سیستان، ملات گچ شادیاخ نیشابور و ملات گچ قلعه الموت قزوین) (2156 دریافت)
شناسایی و تحلیل بستر آثار سفالی بر مبنای بقایای محیط دفن (بررسی موردی سفالینه های خاکستری منسوب به عصر آهن) (2139 دریافت)
بازشناخت فناوری مصنوعات چرمی متعلق به دوره هخامنشی، مکشوفه از معدن نمک چهرآباد زنجان (2080 دریافت)
شناسایی ساختار و فرآیندهای فرسایش ملات قیر به کاررفته در آجرهای یادمان هخامنشی تل آجری در پارسه (1930 دریافت)
گاهنگاری مطلق (14C) و نسبی محوطه دوه‌گُز خوی با استفاده از روش طیف‌سنج جرمی شتاب دهنده (AMS)؛ شواهدی از دوره مس‌و‌سنگ انتقالی، دالما و پیزدلی (1914 دریافت)
اهمیت تحلیل لایه های خوردگی در مطالعه فنی آثار فلزی تاریخی (1895 دریافت)
تحلیل مقدماتی از ردپای بومی بودن صنعت سفال های نخودی شهر سوخته با استفاده از روش آنالیز نیمه کمی عنصری XRF (1795 دریافت)
ارزیابی تأثیر قارچ کش های تیوفانات متیل و کاربندازیم بر ساختار کاغذ با استفاده از طیف‌سنجی مادون‌قرمز تبدیل فوریه (1754 دریافت)
باستان کانی شناسی سفالینه های عصر مفرغ کؤل تپۀ عجب شیر، شرق دریاچۀ ارومیه (1706 دریافت)
باستان‌سنجی؛ پلی میان علوم طبیعی و مهندسی با باستان‌شناسی (اهداف و دورنما) (1652 دریافت)
بررسی های باستان سنجی در تپه حصار دامغان با استفاده از روش های گرانی سنجی و مغناطیس سنجی (1540 دریافت)
شناسایی مواد و رنگدانه‌ های به کار رفته در نقاشی‌ های دیواری مجموعه باغ و عمارت تاریخی رحیم آباد بیرجند (1493 دریافت)
"خمیر لاجورد" یا "آبی مصری"؟ بررسی ساختاری و هویت‌بخشی مجموعه‌ای از اشیاء منسوب به خمیر لاجورد در موزه ملی ایران (1366 دریافت)
امکان‌سنجی تاریخ‌گذاری نسخ تاریخی مجهول از طریق شناسایی حرارتی، طیف‌سنجی و میکروسکوپی مواد کاغذ (1285 دریافت)
ارزیابی توالی فرهنگی دوره نوسنگی فارس بر اساس گاهنگاری مطلق محوطه هُرمَنگان (1270 دریافت)
مطالعه ی فنی تزئینات طلاکاری در کتیبه های سنگی کلیسای وانک در اصفهان (1238 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
باستان‏شناسی استخوان انسان ( 20014 بازدید)
مس و برنز در هنر: خوردگی، عناصر رنگی، حفاظت ( 18394 بازدید)
باستان‌سنجی در ایران: نقش علوم پایه در باستان‌شناسی ( 16592 بازدید)
کتاب کار رنگدانه و رنگینه های طبیعی ( 16491 بازدید)
متالوگرافی و ریزساختار در فلزهای باستانی و تاریخی ( 16367 بازدید)
روش‏های الکتروشیمیایی در باستان‏سنجی، حفاظت و مرمّت ( 16347 بازدید)
باستان - کانی شناسی ( 15915 بازدید)
دانش حفاظت برای میراث فرهنگی: کاربردهای تجزیه های دستگاهی ( 15827 بازدید)
کاربردهای شیمی تجزیه در علوم باستان شناختی ( 15687 بازدید)
رهیافت های باستان شناختی به فناوری ( 15339 بازدید)
مرور کلی بر تاریخ گذاری به روش لومینسانس در باستان شناسی، انسان شناسی و ژئو آرکئولوژی ( 14531 بازدید)
شیمی باستان شناسی ( 14455 بازدید)
بررسی های ژئوفیزیک در ارزیابی میدانی باستان شناختی ( 14379 بازدید)
روش های تاریخ گذاری کواترنری ( 14149 بازدید)
تحقیقات تجربی در شیمی و فیزیک ( 13683 بازدید)
آشنایی با باستان سنجی ( 9929 بازدید)
زمین باستان شناسی ( 9386 بازدید)
راهنمای نگارش مقالات به زبان فارسی ( 9306 بازدید)
جعل آثار تاریخی و اصالت سنجی ( 8970 بازدید)
معدن باستان سنجی ( 8575 بازدید)
مطالعات باستان سنجی و مرمت سنگ‌های تاریخی و فرهنگی ( 8500 بازدید)
مطالعات باستان سنجی رنگ و بست ( 8364 بازدید)
شناخت دیوارنگاره های تاریخی ( 8340 بازدید)
مطالعات باستان سنجی و حفاظت و مرمت آثار کاغذی ( 8221 بازدید)
علوم و انقلاب در باستان شناسی ( 7368 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
باستان­ سنجی معادل Archaeometry! ( 6 ارسال)
پژوهه باستان سنجی ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
شیمی باستان شناسی ( 755 چاپ)
نشریات تخصصی و باستان سنجی ( 733 چاپ)
باستان‌سنجی در ایران: نقش علوم پایه در باستان‌شناسی ( 732 چاپ)
مس و برنز در هنر: خوردگی، عناصر رنگی، حفاظت ( 717 چاپ)
پایگاه های مفید باستان سنجی ( 711 چاپ)
علوم و انقلاب در باستان شناسی ( 699 چاپ)
هیئت تحریریه نشریه ( 693 چاپ)
کاربرد تحلیل‌های علمی در باستان‌سنجی و مرمت میراث فرهنگی ( 684 چاپ)
علوم وابسته به آثار فرهنگی و زبان فارسی ( 664 چاپ)
متالوگرافی و ریزساختار در فلزهای باستانی و تاریخی ( 637 چاپ)
راهنمای نگارش مقالات به زبان فارسی ( 614 چاپ)
باستان‌شناسی و باستان‌سنجی ( 608 چاپ)
شرحی بر باستان‌سنجی و تولد یک نشریه علمی ( 607 چاپ)
باستان سنجی نگرشی نو به علم میراث فرهنگی ( 602 چاپ)
پایگاههای اطلاعاتی ( 588 چاپ)
آشنایی با نشریه پژوهه باستان سنجی ( 578 چاپ)
باستان‏شناسی استخوان انسان ( 574 چاپ)
آشنایی با باستان سنجی ( 557 چاپ)
زمین باستان شناسی ( 551 چاپ)
باستان سنجی جایگاهش را در میان سایر علوم یافته است. ( 546 چاپ)
گذری بر تاریخچه باستان‌شناسی علمی ( 541 چاپ)
باستان سنجی علمی نو پا در ایران ( 538 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهه باستان سنجی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Research on Archaeometry

Designed & Developed by : Yektaweb