برترین‌های پایگاه - پژوهه باستان سنجی

برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
باستان کانی شناسی سفالینه های عصر مفرغ کؤل تپۀ عجب شیر، شرق دریاچۀ ارومیه (28878 مشاهده)
تحلیل ساختار شناسی سنگ های آذرآواری در معماری صخره کند روستای تاریخی کندوان (19457 مشاهده)
مروری بر شناسایی رزین های دی ترپنویید در ورنی آثار هنری به روش طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (9930 مشاهده)
فن شناسی و ساخت مینای زرین‌فام شیشه، بر اساس فرمول های کتاب «جواهر نامه نظامی» (9061 مشاهده)
کاربرد دستگاه XRF پرتابل در مطالعات باستان‌سنجی مواد فرهنگی تاریخی (8532 مشاهده)
کاربرد تحلیل‌های بلورشناسی در مطالعات فنی آثار تاریخی گچی (مطالعه‌ی موردی گچ بری کوه خواجه‌ی سیستان، ملات گچ شادیاخ نیشابور و ملات گچ قلعه الموت قزوین) (7965 مشاهده)
مروری بر مطالعات اُبسیدین در ایران، منشأیابی معادن و اُبسیدین های محوطه های باستانی، پژوهش ها و پرسش های موجود (7645 مشاهده)
مفتول‌های شیشه‌‌ای چغازنبیل؛ اولین نشانه‌‌های شیشه‌‌گری ایران در هزاره دوم پیش از میلاد (7549 مشاهده)
بررسی مکانیسم تخریب ناشی از نمک های محلول در بناهای تاریخی (7259 مشاهده)
شناسایی و تحلیل بستر آثار سفالی بر مبنای بقایای محیط دفن (بررسی موردی سفالینه های خاکستری منسوب به عصر آهن) (7066 مشاهده)
بررسی های باستان شناسی منطقه تپه حصار دامغان با استفاده از مدل سازی پیشرو و وارون داده های رادار نفوذی به زمین (7052 مشاهده)
تحلیل مقدماتی از ردپای بومی بودن صنعت سفال های نخودی شهر سوخته با استفاده از روش آنالیز نیمه کمی عنصری XRF (6805 مشاهده)
امکان‌سنجی استفاده از دوغاب زیستی برای تثبیت ماسه های روان در مناطق کویری با رویکرد حفاظت از بقایای باستان شناسی (6522 مشاهده)
شناسایی مواد و رنگدانه‌ های به کار رفته در نقاشی‌ های دیواری مجموعه باغ و عمارت تاریخی رحیم آباد بیرجند (6410 مشاهده)
"خمیر لاجورد" یا "آبی مصری"؟ بررسی ساختاری و هویت‌بخشی مجموعه‌ای از اشیاء منسوب به خمیر لاجورد در موزه ملی ایران (6394 مشاهده)
شناسایی الیاف کاغذهای تاریخی جهت امکان‌سنجی تاریخ‌گذاری نمونه‌های مجهول (6250 مشاهده)
بازشناخت فناوری مصنوعات چرمی متعلق به دوره هخامنشی، مکشوفه از معدن نمک چهرآباد زنجان (6121 مشاهده)
باستان‌سنجی؛ پلی میان علوم طبیعی و مهندسی با باستان‌شناسی (اهداف و دورنما) (5748 مشاهده)
شناسایی ساختار و فرآیندهای فرسایش ملات قیر به کاررفته در آجرهای یادمان هخامنشی تل آجری در پارسه (5665 مشاهده)
مروری بر کاربرد فناوری پلاسما در حفاظت آثار فرهنگی و تاریخی (5648 مشاهده)
ارزیابی تأثیر قارچ کش های تیوفانات متیل و کاربندازیم بر ساختار کاغذ با استفاده از طیف‌سنجی مادون‌قرمز تبدیل فوریه (5631 مشاهده)
گاهنگاری مطلق (14C) و نسبی محوطه دوه‌گُز خوی با استفاده از روش طیف‌سنج جرمی شتاب دهنده (AMS)؛ شواهدی از دوره مس‌و‌سنگ انتقالی، دالما و پیزدلی (5544 مشاهده)
بررسی های باستان سنجی در تپه حصار دامغان با استفاده از روش های گرانی سنجی و مغناطیس سنجی (5398 مشاهده)
ارزیابی توالی فرهنگی دوره نوسنگی فارس بر اساس گاهنگاری مطلق محوطه هُرمَنگان (5184 مشاهده)
ساختارشناسی خمره ‌ی ‌نو یافته‌ ی سفالی چرخه‌ ی زیستی متعلق به گورستان پیش ‌ازتاریخی کِشیک سیستان و بلوچستان، جنوب‌ شرق ایران (5078 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تحلیل ساختار شناسی سنگ های آذرآواری در معماری صخره کند روستای تاریخی کندوان (6878 دریافت)
بررسی مکانیسم تخریب ناشی از نمک های محلول در بناهای تاریخی (4388 دریافت)
امکان‌سنجی استفاده از دوغاب زیستی برای تثبیت ماسه های روان در مناطق کویری با رویکرد حفاظت از بقایای باستان شناسی (3795 دریافت)
بررسی های باستان شناسی منطقه تپه حصار دامغان با استفاده از مدل سازی پیشرو و وارون داده های رادار نفوذی به زمین (3755 دریافت)
شناسایی الیاف کاغذهای تاریخی جهت امکان‌سنجی تاریخ‌گذاری نمونه‌های مجهول (3214 دریافت)
فن شناسی و ساخت مینای زرین‌فام شیشه، بر اساس فرمول های کتاب «جواهر نامه نظامی» (3096 دریافت)
مروری بر مطالعات اُبسیدین در ایران، منشأیابی معادن و اُبسیدین های محوطه های باستانی، پژوهش ها و پرسش های موجود (3054 دریافت)
مروری بر شناسایی رزین های دی ترپنویید در ورنی آثار هنری به روش طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (2971 دریافت)
کاربرد تحلیل‌های بلورشناسی در مطالعات فنی آثار تاریخی گچی (مطالعه‌ی موردی گچ بری کوه خواجه‌ی سیستان، ملات گچ شادیاخ نیشابور و ملات گچ قلعه الموت قزوین) (2743 دریافت)
بازشناخت فناوری مصنوعات چرمی متعلق به دوره هخامنشی، مکشوفه از معدن نمک چهرآباد زنجان (2522 دریافت)
کاربرد دستگاه XRF پرتابل در مطالعات باستان‌سنجی مواد فرهنگی تاریخی (2510 دریافت)
گاهنگاری مطلق (14C) و نسبی محوطه دوه‌گُز خوی با استفاده از روش طیف‌سنج جرمی شتاب دهنده (AMS)؛ شواهدی از دوره مس‌و‌سنگ انتقالی، دالما و پیزدلی (2422 دریافت)
شناسایی و تحلیل بستر آثار سفالی بر مبنای بقایای محیط دفن (بررسی موردی سفالینه های خاکستری منسوب به عصر آهن) (2420 دریافت)
شناسایی ساختار و فرآیندهای فرسایش ملات قیر به کاررفته در آجرهای یادمان هخامنشی تل آجری در پارسه (2369 دریافت)
باستان کانی شناسی سفالینه های عصر مفرغ کؤل تپۀ عجب شیر، شرق دریاچۀ ارومیه (2278 دریافت)
ارزیابی تأثیر قارچ کش های تیوفانات متیل و کاربندازیم بر ساختار کاغذ با استفاده از طیف‌سنجی مادون‌قرمز تبدیل فوریه (2255 دریافت)
اهمیت تحلیل لایه های خوردگی در مطالعه فنی آثار فلزی تاریخی (2196 دریافت)
بررسی های باستان سنجی در تپه حصار دامغان با استفاده از روش های گرانی سنجی و مغناطیس سنجی (2092 دریافت)
باستان‌سنجی؛ پلی میان علوم طبیعی و مهندسی با باستان‌شناسی (اهداف و دورنما) (2084 دریافت)
تحلیل مقدماتی از ردپای بومی بودن صنعت سفال های نخودی شهر سوخته با استفاده از روش آنالیز نیمه کمی عنصری XRF (2033 دریافت)
گاهنگاری نسبی و مطلق تپه وکیل آباد ارزوییه با استفاده از روش تاریخ گذاری رادیوکربن با طیف سنجی جرمی شتاب دهنده (AMS-14C): ارزیابی گاهنگاری دوره مس سنگی تپه یحیی صوغان (2008 دریافت)
شناسایی مواد و رنگدانه‌ های به کار رفته در نقاشی‌ های دیواری مجموعه باغ و عمارت تاریخی رحیم آباد بیرجند (1906 دریافت)
"خمیر لاجورد" یا "آبی مصری"؟ بررسی ساختاری و هویت‌بخشی مجموعه‌ای از اشیاء منسوب به خمیر لاجورد در موزه ملی ایران (1845 دریافت)
امکان‌سنجی تاریخ‌گذاری نسخ تاریخی مجهول از طریق شناسایی حرارتی، طیف‌سنجی و میکروسکوپی مواد کاغذ (1827 دریافت)
آماده‌ سازی مقاطع نازک از مواد متخلخل برای مطالعات با میکروسکوپ پلاریزان در باستان‌ سنجی (1723 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
باستان‏شناسی استخوان انسان ( 23233 بازدید)
مس و برنز در هنر: خوردگی، عناصر رنگی، حفاظت ( 20977 بازدید)
کتاب کار رنگدانه و رنگینه های طبیعی ( 18930 بازدید)
باستان‌سنجی در ایران: نقش علوم پایه در باستان‌شناسی ( 18853 بازدید)
متالوگرافی و ریزساختار در فلزهای باستانی و تاریخی ( 18718 بازدید)
روش‏های الکتروشیمیایی در باستان‏سنجی، حفاظت و مرمّت ( 18568 بازدید)
باستان - کانی شناسی ( 18148 بازدید)
دانش حفاظت برای میراث فرهنگی: کاربردهای تجزیه های دستگاهی ( 17934 بازدید)
کاربردهای شیمی تجزیه در علوم باستان شناختی ( 17913 بازدید)
رهیافت های باستان شناختی به فناوری ( 17542 بازدید)
شیمی باستان شناسی ( 16885 بازدید)
مرور کلی بر تاریخ گذاری به روش لومینسانس در باستان شناسی، انسان شناسی و ژئو آرکئولوژی ( 16720 بازدید)
بررسی های ژئوفیزیک در ارزیابی میدانی باستان شناختی ( 16566 بازدید)
روش های تاریخ گذاری کواترنری ( 16362 بازدید)
تحقیقات تجربی در شیمی و فیزیک ( 15824 بازدید)
آشنایی با باستان سنجی ( 11578 بازدید)
راهنمای نگارش مقالات به زبان فارسی ( 10844 بازدید)
زمین باستان شناسی ( 10417 بازدید)
جعل آثار تاریخی و اصالت سنجی ( 9920 بازدید)
معدن باستان سنجی ( 9402 بازدید)
مطالعات باستان سنجی و مرمت سنگ‌های تاریخی و فرهنگی ( 9341 بازدید)
مطالعات باستان سنجی رنگ و بست ( 9138 بازدید)
شناخت دیوارنگاره های تاریخی ( 9108 بازدید)
مطالعات باستان سنجی و حفاظت و مرمت آثار کاغذی ( 9027 بازدید)
گذری بر تاریخچه باستان‌شناسی علمی ( 8516 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
باستان­ سنجی معادل Archaeometry! ( 6 ارسال)
پژوهه باستان سنجی ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
نشریات تخصصی و باستان سنجی ( 935 چاپ)
باستان‌سنجی در ایران: نقش علوم پایه در باستان‌شناسی ( 909 چاپ)
شیمی باستان شناسی ( 876 چاپ)
علوم و انقلاب در باستان شناسی ( 864 چاپ)
علوم وابسته به آثار فرهنگی و زبان فارسی ( 863 چاپ)
مس و برنز در هنر: خوردگی، عناصر رنگی، حفاظت ( 841 چاپ)
متالوگرافی و ریزساختار در فلزهای باستانی و تاریخی ( 805 چاپ)
کاربرد تحلیل‌های علمی در باستان‌سنجی و مرمت میراث فرهنگی ( 770 چاپ)
باستان‌شناسی و باستان‌سنجی ( 760 چاپ)
باستان‏شناسی استخوان انسان ( 746 چاپ)
هیئت تحریریه نشریه ( 743 چاپ)
راهنمای نگارش مقالات به زبان فارسی ( 731 چاپ)
شرحی بر باستان‌سنجی و تولد یک نشریه علمی ( 725 چاپ)
پایگاههای اطلاعاتی ( 722 چاپ)
باستان سنجی نگرشی نو به علم میراث فرهنگی ( 721 چاپ)
پایگاه های مفید باستان سنجی ( 711 چاپ)
باستان سنجی علمی نو پا در ایران ( 708 چاپ)
آشنایی با نشریه پژوهه باستان سنجی ( 703 چاپ)
باستانسنجی و حفاظت علمی آثار تاریخی ( 699 چاپ)
باستان سنجی در مرمت ابنیه ( 689 چاپ)
باستان سنجی کاربرد روش های علمی در شناخت میراث فرهنگی ( 685 چاپ)
آشنایی با باستان سنجی ( 681 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهه باستان سنجی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Research on Archaeometry

Designed & Developed by : Yektaweb