مروری بر شناسایی رزین های دی ترپنویید در ورنی آثار هنری به روش طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه - پژوهه باستان سنجی
سال 2، شماره 1 - ( 1395 )                   سال 2 شماره 1 صفحات 80-67 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Nemati Babaylou A, Azadi Boyaghchi M, Najafi F, Mohammadi Achachlouei M. Review on Identification of Diterpenoid Resins in Artworks Varnishes by FTIR. JRA. 2016; 2 (1) :67-80
URL: http://jra-tabriziau.ir/article-1-64-fa.html
نعمتی بابایلو علی، آزادی بویاغچی مهرناز، نجفی فرهود، محمدی آچاچلویی محسن. مروری بر شناسایی رزین های دی ترپنویید در ورنی آثار هنری به روش طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه. پژوهه باستان سنجی. 1395; 2 (1) :80-67

URL: http://jra-tabriziau.ir/article-1-64-fa.html


1- دانشگاه هنر اسلامی تبریز ، a.n.babaylou@gmail.com
2- دانشگاه هنر اصفهان
3- موسسه علوم و فناوری رنگ و پوشش
چکیده:   (9588 مشاهده)

استفاده از رزین های دی ترپنویید حداقل از قرن ششم هجری در ایران و از قرون میانه در اروپا جهت ساخت ورنی گزارش شده  و در طول زمان با دستورالعمل‌های مختلف بکار رفته اند. شناسایی این رزین ها در نمونه های تاریخی و بررسی دگرگونی های رخ داده در فرآیند کهنگی آن‌ها، به روش های مختلفی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. از این میان طیف‌سنجی مادون قرمز به‌عنوان یکی از روش هایی که نیاز به نمونه کمی داشته و ارزان و در دسترس است، همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. ساختار شیمیایی رزین های دی ترپنویید در دو دسته عمومی طبقه‌بندی می شوند: رزین های مرکب از ساختارهای آبیتان و پیماران شامل کلوفان و تربانتین ونیزی، و رزین های متشکل از ساختارهای لبدان و پیماران شامل سندروس و انواع کوپال. ساختارهای آبیتان تشکیل بسپار نمی دهند، اما لبدان ها فرآیند بسپارش را طی زمانی کوتاه طی می کنند و به همین دلیل نیز بیشترین کارآیی را در ورنی های روغنی – رزینی پیدا کرده اند. همین ویژگی ها موجب عملکرد متفاوت دو دسته رزین فوق طی فرآیند پیری و تولید محصولات تخریب شده که این امر تا حدود زیادی در شناسایی ساختار اصلی رزین به روش طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه کمک می کند. در این مقاله تلاش شده است تا به بررسی شاخصه های شناسایی رزین های دی ترپنویید در طیف بینی مادون قرمز تبدیل فوریه به روش مروری پرداخته و تلاش شده است تا شاخصه های هر رزین بر اساس گزارش های مختلف و ساختار رزین بررسی و معرفی شود. ضمن آنکه به دلیل استفاده از رزین ها در ورنی های روغنی – رزینی، شاخصه های شناسایی روغن بزرک نیز مورد بررسی و مرور قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که فرآیند اکسیداسیون رزین ها در ورنی های حلالی و روغنی – رزینی یکسان بوده اما شناسایی آن‌ها در ساختار ورنی های روغنی – رزینی به دلیل تأثیر اکسیداسیون روغن بر شاخصه های شناسایی طی فرآیند پیری دشوار است.

متن کامل [PDF 2297 kb]   (2674 دریافت)    
یاداداشت علمی: مروری | موضوع مقاله: باستان سنجی
دریافت: 1395/3/28 | پذیرش: 1395/6/20 | انتشار: 1395/7/1 | انتشار الکترونیک: 1395/7/1

فهرست منابع
1. Anderson, K. B. & Crelling, J. C. (Editors) (1995). Amber, resinite, and fossil resins (Developed from a symposium sponsored by the Division of Geochemistry, Inc., at the 208th National Meeting of the American Chemical Society, Washington, DC, August 21-25, 1994). Washington DC: American Chemical Society. [DOI:10.1021/bk-1995-0617.fw001]
2. Anderson, K. & Crelling, J. (1995). Introduction. In Amber, resinite, and fossil resins. pp. xi–xvii. Washington DC: American chemistry society.
3. Azémard, C., Vieillescazes, C., & Ménager, M. (2014). Effect of photodegradation on the identification of natural varnishes by FT-IR spectroscopy. Microchemical Journal, 112, 137-149. [DOI:10.1016/j.microc.2013.09.020]
4. Beltran, V., Salvadó, N., Butí, S., & Pradell, T. (2016). Ageing of resin from Pinus species assessed by infrared spectroscopy. Analytical and bioanalytical chemistry, 408(15), 4073-4082. [DOI:10.1007/s00216-016-9496-x]
5. Cartoni, G., Russo, M. V., Spinelli, F., & Talarico, F. (2003). Characterisation of fresh and aged terpenic resins by micro-FTIR and GC-MS analyses of varnishes in XVI-XVII centuries paintings. Annali di chimica, 93(11), 849-861.
6. Casadio, F., & Toniolo, L. (2001). The analysis of polychrome works of art: 40 years of infrared spectroscopic investigations. Journal of Cultural Heritage, 2(1), 71-78. [DOI:10.1016/S1296-2074(01)01107-4]
7. Ciofini, D., Striova, J., Camaiti, M., & Siano, S. (2016). Photo-oxidative kinetics of solvent and oil-based terpenoid varnishes. Polymer Degradation and Stability, 123, 47-61. [DOI:10.1016/j.polymdegradstab.2015.11.002]
8. Cunningham, A., Gay, I. D., Oehlschlager, A. & Langenheim, J. H. (1983). 13 C NMR and IR analyses of structure, aging and botanical origin of Dominican and Mexican ambers. Phytochemistry., 22(4), 965–968. [DOI:10.1016/0031-9422(83)85031-6]
9. Daher, C. & Bellot-Gurlet, L. (2013). Non-destructive characterization of archaeological resins: seeking alteration criteria through vibrational signatures. Analytical Methods., 5(23), 6583–6591. [DOI:10.1039/c3ay41278d]
10. Daher, C., Bellot-Gurlet, L., Le Hô, A.-S., Paris, C. & Regert, M. (2013). Advanced discriminating criteria for natural organic substances of Cultural Heritage interest: Spectral decomposition and multivariate analyses of FT-Raman and FT-IR signatures. Talanta., 115, 540–547. [DOI:10.1016/j.talanta.2013.06.014]
11. Daher, C., Paris, C., Le Hô, A., Bellot‐Gurlet, L. & Échard, J. (2010). A joint use of Raman and infrared spectroscopies for the identification of natural organic media used in ancient varnishes. Journal of Raman Spectroscopy., 41(11), 1494–1499. [DOI:10.1002/jrs.2693]
12. Daher, C., Pimenta, V. & Bellot-Gurlet, L. (2014). Towards a non-invasive quantitative analysis of the organic components in museum objects varnishes by vibrational spectroscopies: Methodological approach. Talanta., 129, 336–345. [DOI:10.1016/j.talanta.2014.05.059]
13. Daher, C., Drieu, L., Bellot‐Gurlet, L., Percot, A., Paris, C., & Le Hô, A. S. (2014). Combined approach of FT‐Raman, SERS and IR micro‐ATR spectroscopies to enlighten ancient technologies of painted and varnished works of art. Journal of Raman Spectroscopy, 45(11-12), 1207-1214. [DOI:10.1002/jrs.4565]
14. Derrick, M. (1989). Fourier transform infrared spectral analysis of natural resins used in furniture finishes. Journal of the American Institute for Conservation, 28(1), 43-56. [DOI:10.2307/3179466]
15. Derrick, M. R., Stulik, D., & Landry, J. M. (2000). Infrared spectroscopy in conservation science. Getty Publications.
16. Echard, J.-P. & Lavédrine, B. (2008). Review on the characterisation of ancient stringed musical instruments varnishes and implementation of an analytical strategy. Journal of Cultural Heritage., 9(4), 420-429 [DOI:10.1016/j.culher.2008.03.005]
17. Feller, R. L. (1995). Accelerated aging: photochemical and thermal aspects. Getty Publications.
18. Hwang, R. & Teerman, S. (1988). Hydrocarbon characterization of resinite. Energy & fuels., 2(2), 170–175 [DOI:10.1021/ef00008a012]
19. Langenheim, J. H. (2003). Plant resins: chemistry, evolution, ecology, and ethnobotany. Portland/Cambridge: Timber Press.
20. Langenheim, J. H. (1995). Biology of amber-producing trees: focus on case studies of Hymenaea and Agathis.
21. Mallégol, J., Gardette, J.-L. & Lemaire, J. (2000). Long-term behavior of oil-based varnishes and paints. Photo-and thermooxidation of cured linseed oil. Journal of the American Oil Chemists\' Society., 77(3), 257-263. [DOI:10.1007/s11746-000-0042-4]
22. Mills, J. S. & White, R. (1977). Natural resins of art and archaeology their sources, chemistry, and identification. Studies in Conservation., 22(1), 12-31. [DOI:10.2307/1505670]
23. Mills, J. & White, R. (2012). Organic Chemistry of Museum Objects. Taylor & Francis.
24. Murae, T., Shimokawa, S. & Aihara, A. (1995). Pyrolytic and spectroscopic studies of the diagenetic alteration of resinites. In Amber, resinite, and fossil resins. Washington DC: American Chemical Society [DOI:10.1021/bk-1995-0617.ch004]
25. Pelosi, C., Falletta, G., De Dominicis, B., & Baraldi, P. (2013). The painted silk panels of Palazzo Barberini at Rome. The scientific investigation and preservation challenge. Procedia Chemistry, 8, 248-257. [DOI:10.1016/j.proche.2013.03.031]
26. Prati, S., Sciutto, G., Mazzeo, R., Torri, C., & Fabbri, D. (2011). Application of ATR-far-infrared spectroscopy to the analysis of natural resins. Analytical and bioanalytical chemistry, 399(9), 3081-3091. [DOI:10.1007/s00216-010-4388-y]
27. Ribechini, E. (2009). Direct mass spectrometric techniques: versatile tools to characterise resinous materials. Organic mass spectrometry in art and archaeology. New York: Wiley., 77–95. [DOI:10.1002/9780470741917.ch3]
28. Sarmiento, A., Pérez-Alonso, M., Olivares, M., Castro, K., Martínez-Arkarazo, I., Fernández, L. A., & Madariaga, J. M. (2011). Classification and identification of organic binding media in artworks by means of Fourier transform infrared spectroscopy and principal component analysis. Analytical and bioanalytical chemistry, 399(10), 3601-3611. [DOI:10.1007/s00216-011-4677-0]
29. Scalarone, D., Lazzari, M., & Chiantore, O. (2003). Ageing behaviour and analytical pyrolysis characterisation of diterpenic resins used as art materials: Manila copal and sandarac. Journal of analytical and applied pyrolysis, 68, 115-136. [DOI:10.1016/S0165-2370(03)00005-6]
30. Vassallo, A. M., Liu, Y. L., Pang, L. S. K., & Wilson, M. A. (1991). Infrared spectroscopy of coal maceral concentrates at elevated temperatures. Fuel, 70(5), 635-639. [DOI:10.1016/0016-2361(91)90178-D]

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهه باستان سنجی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Research on Archaeometry

Designed & Developed by : Yektaweb