✍️پژوهشگران ارجمند✍️
با توجه به اخذ امتیاز علمی-پژوهشی نشریه و پیش بینی روند رو به رشد دریافت مقالات از طرف نویسندگان محترم، بدین وسیله به اطلاع می رساند، جهت بررسی اولیه مقالات توسط دبیران علمی نشریه، نیازی به رعایت شیوه نامه مفصل یا قالب اصلی نوشتار مقالات نیست و نویسندگان می توانند با رعایت شیوه نام اولیه موجود در سامانه نشریه، مقالات خود را ارسال نمایند. زیرا امکان آن وجود دارد که پس از تعیین تکلیف و داوری مقالات، در صورت پذیرش، آن را بر اساس شیوه نامه تنظیم نمایند.
   [Home ] [Archive]   [ فارسی ]  
:: Volume 2, Number 2 (2017) ::
JRA 2017, 2(2): 35-48 Back to browse issues page
“Egyptian Blue” or “Lapis Lazuli Paste”? Structural Study and Identification of the Collection of the Objects Nominate Lapis Lazuli Paste in the National Museum of Iran
Maral Dadashzadeh *1, Mahnaz Gorji2, Reza Vahidzadeh3
1- M.A. Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization of Iran , dadashzadeh.maral@gmail.com
2- Lecturer Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization of Iran
3- PhD Islamic Azad University
Abstract:   (483 Views)

In some of the archeological museum, the variety of blue object are nominated as Egyptian Blue, Lapis lazuli and Lapis lazuli paste. In this research, it was found that there are many mistake in this classification. Lapis lazuli, a brilliant azure-blue color gemstone, is a mixture of minerals, primarily containing the lazurite (blue) with small amounts of calcite, sodalite, and gold-color flecks of pyrite. It has been prized as an ornamental stone for over 6000 years. The most valuable lapis lazuli is the uniform dark blue stone from Badakhshan of Afganistan. This semiprecious blue stone was, and still is, used for jewelry, mosaics and small carvings. Lapis lazuli was also ground and purified to make natural ultramarine blue pigments. The Egyptian blue is the earliest known multicomponent synthetic pigment produced in ancient times in Egypt since the Fourth Dynasty of the Old Kingdom in the 3rd millennium BC, where it has been found as a pigment and formed into small objects such as amulets or beads. Egyptian blue frit is a multicomponent material that was produced by firing a mixture of quartz, lime, a copper compound and an alkali flux to a temperature in the range 850-1000 ◦C. Its principal components are calcium-copper tetrasilicate crystals (cuprorivaite), which produce the blue color, and partially reacted quartz particles bonded together by varying amounts of glass phase. In Mesopotamia from about 1200 to 900 BC, the best information on artefacts of Egyptian blue comes from the destruction debris of Hasanlu in north-west of Iran. Also, the range of Egyptian blue production in the Achaemenid period is the best represented in the excavations at Persepolis. It must be emphasized that "Lapis lazuli Paste" is a wrong term which is not truly exist. In this research, considering the wrong terms which is used for nomination of the collection of blue objects; in the labels, registration records, catalogs and etc, some scientific research was done to specify their characterization. 10 objects from different archaeological sites including Hasanlu, Ziwiyh and Persepolis from the period of 1st millennium BC to Achamenid were selected for this research. These objects were in different size and dimensions, including high jug with a variety of blue color from dark to pale blue, censer, plaque, small head of a young prince or princess and etc. At first, all of the samples were documented and then, structural investigation was realized by binocular microscope, to know condition and texture of their surfaces. Scientific and analytical research was done by SEM-EDX and XRD. As a result, all of these objects was identified as Egyptian blue. Finally, it was required to consider and overview the classification of the group of blue objects, which was wrongly nominated as "lapis lazuli paste", in fact, it does not exist.

Keywords: Egyptian blue, Lapis lazuli, Structural studies, National Museum of Iran, SEM-EDX, XRD
Full-Text [PDF 1836 kb]   (138 Downloads)    
Technical Note: Case Study | Subject: Conservation Science
Received: 2016/07/26 | Accepted: 2017/02/13 | Published: 2017/03/17 | ePublished: 2017/03/17
Turkish Abstract [HTM 52 KB]  (8 Download)
References
1. Adib, Dariush. (1990). World of Gemstones first volume General jewelers, Tehran: Yadvareh ketab. [in Persian]
2. Booth-Clibborn, E., & Pūrjavādī, N. A. (2001). The splendor of Iran (Vol. 1). Booth-Clibborn.
3. Béarat, Hamdallah A. (2012). Potential of low voltage scanning electron microscopy use in archaeology and history of art, agilent technologies. Cally, Hall, (2009), Guide to Gemstones, Translator Mohammad Hassan Arab Asadi, Tehran: Pazineh. [in Persian]
4. Canti, M. G. Heathcote, J. L. (2002) .Microscopic Egyptian blue (Synthetic Cuprorivaite) from sediments at two archaeological sites in west central England. Journal of archaeological science, No 29.
5. Curtis, John and Tallis, Nigel. (2005). forgotten empire the world of ancient Persian, London: British museum.
6. Gettens, Rutherford John. L.Stout ,George.(1999). Painting materials a short encyclopedia, pigment and inter materials, Translator Hamid Farahmand Broujeni with cooperation Hamidreza Bakhshandehfard. Esfahan Hamid Farahmand Broujeni. [in Persian]
7. Herman, Georgia and P.R.S Moorey. (2006). Archaeology Lapis Lazuli, Translator Naser Chegini Norouzizadeh, ancient studies, autumn and winter, the second No.[in Persian]
8. Holden, Martin. (1991).The encyclopedia of gemstones and minerals. New York, Michael Friedman publishing group.
9. Ingo, Gabriel M. Çilingiroglu, Altan. Gabriella Di, Carlo. And others. (2013). Egyptian Blue cakes from the Ayanis fortress (Eastern Anatolia, Turkey): micro-chemical and -structural investigations for the identification of manufacturing process and provenance. Journal of Archaeological Science 40.
10. Lambert, Joseph B. (1984). Archaeological chemistry, Washington DC: American chemical society.
11. Mazzocchin, Gian Antonio. Rudello, Danilo. Bragato, Carlo. Agnoli, Francesca. (2004). A short note on egyptian blue. Journal of cultural heritage 5, 129-133.
12. Mirti, P. Appolonia, L. Casoli,A. (1995) .Spectrochemical and structural studies on a Roman sample of Egyptian blue. SpectrochimicaActa, vol 51A, No. 3, 437-446.
13. Moorey, P. R.S (1994). Ancient Mesopotamian materials and industries working with Egyptian blue. United States by Oxford University.
14. Schmidt, Erich F. (1957). Persepolis II conservation of the treasury and other discoveries. Chicago: the University of Chicago.
15. Seipel, Wilfried.(2001). 7000 years of Persian art masterpieces from the National Museum of Iran, the translation of Shapourabadi Bahrololoomi Frank, Tehran: Vienna Kunsthistorisches Museum. [in Persian]
16. Stollner, Thomas. Slotta, Rainer. (2004). katalog der ausstellung des deutschenbergbau- museums Bochum, Bochum.
17. Tite, M.S. (1987).Characterization of early vitreous materials. Archaeometry 29, 1. 21-34
18. Valipour, Hamidreza.(2005). Lapis Lazuli ancient trade item, Payam-e Bastan shenas, spring and summer, No.03[in Persian]
19. Vincent, Daniels. Stacey, Rebecca and Middleton, Andrew. (2003). Conservation science and analytical chemistry group report the blackening of Egyptian Blue. The British museum /8.
20. Zarmehri, Behrouz. (2009). Lapis Lazuli from Badakhshan Afghanistan, The researches around precious and semi precious stone in Iran and the world, Effort by Hussein Khajeh Beydokhti, Mashhad: Cultural Heritage Handicrafts and Tourism Organization of Khorasan Razavi.[in Persian] www.ngdir.ir/Glossary/PGlossary.asp
Send email to the article author

Add your comments about this article
Your username or email:

Write the security code in the box >XML   Persian Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Dadashzadeh M, Gorji M, Vahidzadeh R. “Egyptian Blue” or “Lapis Lazuli Paste”? Structural Study and Identification of the Collection of the Objects Nominate Lapis Lazuli Paste in the National Museum of Iran. JRA. 2017; 2 (2) :35-48
URL: http://jra-tabriziau.ir/article-1-47-en.html
Volume 2, Number 2 (2017) Back to browse issues page
پژوهه باستان سنجی Journal of Research on Archaeometry
Persian site map - English site map - Created in 0.057 seconds with 863 queries by yektaweb 3503