اعتبارسنجی اسکنر فروسرخ به کمک مستندنگاری هندسی بنای تاریخی اعتمادالسلطنه - پژوهه باستان سنجی
سال 5، شماره 2 - ( 1398 )                   سال 5 شماره 2 صفحات 147-131 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Taher Tolou Del M S, Kamali Tabrizi S. Validation of Infrared Scanner by the Assistance of Geomatic Documentation of the Historical Building of Etemad al-Saltanah. JRA. 2019; 5 (2) :131-147
URL: http://jra-tabriziau.ir/article-1-204-fa.html
طاهرطلوع دل محمدصادق، کمالی تبریزی سینا. اعتبارسنجی اسکنر فروسرخ به کمک مستندنگاری هندسی بنای تاریخی اعتمادالسلطنه. پژوهه باستان سنجی. 1398; 5 (2) :147-131

URL: http://jra-tabriziau.ir/article-1-204-fa.html


1- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
2- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، sina_kamali@yahoo.com
چکیده:   (2070 مشاهده)
ازآنجایی‌که روش ‏های فعلی برای بازسازی سه‌بعدی مبتنی بر لیزر یا مبتنی بر عکس (فوتوگرامتری)، گران‌قیمت یا پیچیده هستند، سنسورهای کم‌هزینه فروسرخ مانند سنسور ساختاری و سنسور کینکت، وسیله‏ ای امیدوارکننده برای جایگزینی معرفی شده‏اند. سنسور ساختاری برای مستندنگاری متریک، فناوری نوظهور محسوب می‏شود، به همین دلیل توانایی‏ های این سیستم برای مستندنگاری میراث فرهنگی بررسی نشده است. همچنین بر اساس خطای معرفی‌شده برای سنسور ساختاری، اسکنر دقتی بالای 99% در ابعاد اجسام بین  m4/0 تاm  5/3 دارد، لذا برای مستندنگاری میراث فرهنگی مناسب است. به همین منظور هدف اصلی این پژوهش اعتبارسنجی این ادعا بر اساس نمونه موردی ‏های برداشت‌شده به‌صورت تجربی آزمایشی است تا مناسب بودن این ابزار برای مستنندنگاری میراث فرهنگی تأیید شود. به‌عنوان بررسی تجربی آزمایشی سنسور ساختاری، خانه تاریخی اعتمادالسلطنه مورد مستندنگاری و پردازش قرارگرفته و نتایج به‌دست‌آمده از اسکنر با ابعاد واقعی خانه مورد مقایسه قرارگرفته است. لذا یافته‏ های تحقیق بیان می‏دارد که این سیستم مستندنگاری، برای برداشت و سه‌بعدی سازی بناهای تاریخی مناسب نبوده و دقت لازم و مورد ادعا را ندارد. همچنین برای بررسی دقت سنسور ساختاری برای مستندنگاری آثار موزه‏ای، ماکت مسجد امام اصفهان مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان می‏دهد سنسور ساختاری تنها برای اجسام تاریخی با ابعاد بین تاm  3/0 تاm  2 گزینه مناسبی محسوب می‏ شود و دقت آن بالای 95% است که بر اساس قوانین نقشه ‏کشی کاداستر قابل قبول است. تعداد ابرنقاط در هر برداشت بین 103 الی 106 نقطه است و ابعاد برداشت با در نظر گرفتن خطای جذر میانگین مربعات تاm3  5 قابل انجام است و بیشتر از آن اسکنر قابلیت ندارد. آزمون همبستگی پیرسون نشان می‏دهد با بالا رفتن ابعاد سوژه خطا اسکنر به‌صورت فزاینده افزایش می‏یابد. 
متن کامل [PDF 1873 kb]   (575 دریافت)    
یاداداشت علمی: پژوهشي | موضوع مقاله: دانش حفاظت
دریافت: 1398/6/13 | پذیرش: 1398/9/3 | انتشار: 1398/10/9 | انتشار الکترونیک: 1398/10/9

فهرست منابع
1. Georgopoulos A. CIPA's perspectives on cultural heritage. InDigital Research and Education in Architectural Heritage 2017 Mar 30 (pp. 215-245). Springer, Cham. [doi.org/10.1007/978-3-319-76992-9_13] [DOI:10.1007/978-3-319-76992-9_13]
2. Campion K. Blast through the past: Terrorist attacks on art and antiquities as a reconquest of the modern Jihadi identity. Perspectives on terrorism. 2017 Feb 1;11(1):26-39.
3. Sgrenzaroli M. Cultural heritage 3D reconstruction using high resolution laser scanner: new frontiers data processing. InCIPA 2005 XX International Symposium 2005 Sep 26 (Vol. 3).
4. Cooper N. Guide to recording historic buildings. 1990.
5. Letellier R, Eppich R. Recording, documentation and information management for the conservation of heritage places. Routledge; 2015 Dec 22. [doi.org/10.4324/9781315793917] [DOI:10.4324/9781315793917]
6. Shao J, Zhang W, Mellado N, Grussenmeyer P, Li R, Chen Y, Wan P, Zhang X, Cai S. Automated markerless registration of point clouds from TLS and structured light scanner for heritage documentation. Journal of Cultural Heritage. 2019 Jan 1;35:16-24. [doi.org/10.1016/j.culher.2018.07.013] [DOI:10.1016/j.culher.2018.07.013]
7. Serna CG, Pillay R, Trémeau A. Data fusion of objects using techniques such as Laser Scanning, Structured Light and Photogrammetry for Cultural Heritage Applications. InInternational Workshop on Computational Color Imaging 2015 Mar 24 (pp. 208-224). S. [doi.org/10.1007/978-3-319-15979-9_20] [DOI:10.1007/978-3-319-15979-9_20]
8. Mahajan A, Bharti V, Singh HP, Josyula L, Kumar P. Construction of a 3D Map of Indoor Environment. Procedia Computer Science. 2018 Jan 1;125:124-31. [doi.org/10.1016/j.procs.2017.12.018] [DOI:10.1016/j.procs.2017.12.018]
9. Remondino F, Rizzi A. Reality-based 3D documentation of natural and cultural heritage sites-techniques, problems, and examples. Applied Geomatics. 2010 Sep 1;2(3):85-100. [doi.org/10.1007/s12518-010-0025-x] [DOI:10.1007/s12518-010-0025-x]
10. Curless B, Seitz S. 3D Photography. Course Notes for SIGGRAPH 2000. 2000 Jul.
11. Zhang W, Wang C, Xi X. 3D Scan of Ornamental Column (huabiao) Using Terrestrial LiDAR and Hand-held Imager. The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. 2015;40(5):491. [doi.org/10.5194/isprsarchives-XL-5-W7-491-2015] [DOI:10.5194/isprsarchives-XL-5-W7-491-2015]
12. Bok Y, Jeong Y, Choi DG, Kweon IS. Capturing village-level heritages with a hand-held camera-laser fusion sensor. International Journal of Computer Vision. 2011 Aug 1;94(1):36-53. [doi.org/10.1007/s11263-010-0397-8] [DOI:10.1007/s11263-010-0397-8]
13. Blake B, Bedford J. Documentation for conservation, a manual for teaching metric survey skills. 2008.
14. Microsoft Kinect. [(Accessed on 10 September 2015)]; Available online: http://www.xbox.com/en-US/xbox-one/accessories/kinect-for-xbox-one.
15. Anguelov D, Srinivasan P, Koller D, Thrun S, Rodgers J, Davis J. SCAPE: shape completion and animation of people. InACM SIGGRAPH 2005 Papers 2005 Jul 1 (pp. 408-416). [doi.org/10.1145/1073204.1073207] [DOI:10.1145/1073204.1073207]
16. Mao A, Zhang H, Liu Y, Zheng Y, Li G, Han G. Easy and fast reconstruction of a 3D avatar with an RGB-D sensor. Sensors. 2017 May;17(5):1113. [doi.org/10.3390/s17051113] [DOI:10.3390/s17051113]
17. Beňo P, Duchoň F, Tölgyessy M, Hubinský P, Kajan M. 3d map reconstruction with sensor kinect: Searching for solution applicable to small mobile robots. In2014 23rd International Conference on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region (RAAD) 2014 Sep 3 (pp. 1-6). [doi.org/10.1109/RAAD.2014.7002252] [DOI:10.1109/RAAD.2014.7002252]
18. Freedman B, Shpunt A, Machline M, Arieli Y, inventors; PrimeSense Ltd, assignee. Depth mapping using projected patterns. United States patent US 8,493,496. 2013 Jul 23.
19. Kalantari M, Nechifor M. Accuracy and utility of the Structure Sensor for collecting 3D indoor information. Geo-spatial information science. 2016 Jul 2;19(3):202-9. [doi.org/10.1080/10095020.2016.1235817] [DOI:10.1080/10095020.2016.1235817]
20. Weiss A, Hirshberg D, Black MJ. Home 3D body scans from noisy image and range data. In2011 International Conference on Computer Vision 2011 Nov 6 (pp. 1951-1958). IEEE. [doi.org/10.1109/ICCV.2011.6126465] [DOI:10.1109/ICCV.2011.6126465]
21. Tong J, Zhou J, Liu L, Pan Z, Yan H. Scanning 3d full human bodies using kinects. IEEE transactions on visualization and computer graphics. 2012 Mar 9;18(4):643-50. [doi.org/10.1109/TVCG.2012.56] [DOI:10.1109/TVCG.2012.56]
22. Cui Y, Chang W, Nöll T, Stricker D. KinectAvatar: fully automatic body capture using a single kinect. InAsian Conference on Computer Vision 2012 Nov 5 (pp. 133-147). Springer, Berlin, Heidelberg. [doi.org/10.1007/978-3-642-37484-5_12] [DOI:10.1007/978-3-642-37484-5_12]
23. Li H, Vouga E, Gudym A, Luo L, Barron JT, Gusev G. 3D self-portraits. ACM Transactions on Graphics (TOG). 2013 Nov 1;32(6):1-9. [doi.org/10.1145/2508363.2508407] [DOI:10.1145/2508363.2508407]
24. Chen Y, Dang G, Cheng ZQ, Xu K. Fast capture of personalized avatar using two Kinects. Journal of Manufacturing Systems. 2014 Jan 1;33(1):233-40. [doi.org/10.1016/j.jmsy.2013.11.005] [DOI:10.1016/j.jmsy.2013.11.005]
25. Zhu H, Yu Y, Zhou Y, Du S. Dynamic human body modeling using a single RGB camera. Sensors. 2016 Mar;16(3):402. [doi.org/10.3390/s16030402] [DOI:10.3390/s16030402]
26. Khoshelham K, Elberink SO. Accuracy and resolution of kinect depth data for indoor mapping applications. Sensors. 2012 Feb;12(2):1437-54. [doi.org/10.3390/s120201437] [DOI:10.3390/s120201437]
27. Canessa A, Chessa M, Gibaldi A, Sabatini SP, Solari F. Calibrated depth and color cameras for accurate 3D interaction in a stereoscopic augmented reality environment. Journal of Visual Communication and Image Representation. 2014 Jan 1;25(1):227-37. [doi.org/10.1016/j.jvcir.2013.02.011] [DOI:10.1016/j.jvcir.2013.02.011]
28. Herrera D, Kannala J, Heikkilä J. Joint depth and color camera calibration with distortion correction. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 2012 May 29;34(10):2058-64. [doi.org/10.1109/TPAMI.2012.125] [DOI:10.1109/TPAMI.2012.125]
29. Zhang Z. A flexible new technique for camera calibration. IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence. 2000 Nov;22(11):1330-4. [doi.org/10.1109/34.888718] [DOI:10.1109/34.888718]
30. Smisek J, Jancosek M, Pajdla T. 3D with Kinect. InConsumer depth cameras for computer vision 2013 (pp. 3-25). Springer, London. [doi.org/10.1007/978-1-4471-4640-7_1] [DOI:10.1007/978-1-4471-4640-7_1]
31. Herrera D, Kannala J, Heikkilä J. Accurate and practical calibration of a depth and color camera pair. InInternational Conference on Computer analysis of images and patterns 2011 Aug 29 (pp. 437-445). Springer, Berlin, Heidelberg. [doi.org/10.1007/978-3-642-23678-5_52] [DOI:10.1007/978-3-642-23678-5_52]
32. Yamazoe H, Habe H, Mitsugami I, Yagi Y. Easy depth sensor calibration. InProceedings of the 21st International Conference on Pattern Recognition (ICPR2012) 2012 Nov 11 (pp. 465-468). IEEE.
33. Raposo C, Barreto JP, Nunes U. Fast and accurate calibration of a kinect sensor. In2013 International Conference on 3D Vision-3DV 2013 2013 Jun 29 (pp. 342-349). IEEE. [doi.org/10.1109/3DV.2013.52] [DOI:10.1109/3DV.2013.52]
34. Zhang C, Zhang Z. Calibration between depth and color sensors for commodity depth cameras. InComputer vision and machine learning with RGB-D sensors 2014 (pp. 47-64). Springer, Cham. [doi.org/10.1007/978-3-319-08651-4_3] [DOI:10.1007/978-3-319-08651-4_3]
35. Zollhöfer M, Martinek M, Greiner G, Stamminger M, Süßmuth J. Automatic reconstruction of personalized avatars from 3D face scans. Computer Animation and Virtual Worlds. 2011 Apr;22(2‐3):195-202. [doi.org/10.1002/cav.405] [DOI:10.1002/cav.405]
36. Berdnikov Y, Vatolin D. Real-time depth map occlusion filling and scene background restoration for projected-pattern based depth cameras. InGraphic Conf., IETP 2011.
37. Qi F, Han J, Wang P, Shi G, Li F. Structure guided fusion for depth map inpainting. Pattern Recognition Letters. 2013 Jan 1;34(1):70-6. [doi.org/10.1016/j.patrec.2012.06.003] [DOI:10.1016/j.patrec.2012.06.003]
38. Schmeing M, Jiang X. Color segmentation based depth image filtering. InInternational Workshop on Depth Image Analysis and Applications 2012 Nov 11 (pp. 68-77). Springer, Berlin, Heidelberg. [doi.org/10.1007/978-3-642-40303-3_8] [DOI:10.1007/978-3-642-40303-3_8]
39. Chen L, Lin H, Li S. Depth image enhancement for Kinect using region growing and bilateral filter. InProceedings of the 21st International Conference on Pattern Recognition (ICPR2012) 2012 Nov 11 (pp. 3070-3073). IEEE.
40. Hornacek M, Rhemann C, Gelautz M, Rother C. Depth super resolution by rigid body self-similarity in 3d. InProceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition 2013 (pp. 1123-1130). [doi.org/10.1109/CVPR.2013.149] [DOI:10.1109/CVPR.2013.149]
41. Hu X, yuan Yu Y, zhong Wang Z. High-Definition 3D Reconstruction in Real-Time from a Moving Depth Sensor. In2013 International Conference on Advanced Computer Science and Electronics Information (ICACSEI 2013) 2013 Aug. Atlantis Press. [doi.org/10.2991/icacsei.2013.94] [DOI:10.2991/icacsei.2013.94]
42. Henry P, Krainin M, Herbst E, Ren X, Fox D. RGB-D mapping: Using depth cameras for dense 3D modeling of indoor environments. InExperimental robotics 2014 (pp. 477-491). Springer, Berlin, Heidelberg. [doi.org/10.1007/978-3-642-28572-1_33] [DOI:10.1007/978-3-642-28572-1_33]
43. Newcombe RA, Izadi S, Hilliges O, Molyneaux D, Kim D, Davison AJ, Kohi P, Shotton J, Hodges S, Fitzgibbon A. KinectFusion: Real-time dense surface mapping and tracking. In2011 10th IEEE. International Symposium on Mixed and Augmented Reality 2011 Oct 26 (pp. 127-136). IEEE. [doi.org/10.1109/ISMAR.2011.6092378] [DOI:10.1109/ISMAR.2011.6092378]
44. Izadi S, Newcombe RA, Kim D, Hilliges O, Molyneaux D, Hodges S, Kohli P, Shotton J, Davison AJ, Fitzgibbon A. Kinectfusion: real-time dynamic 3d surface reconstruction and interaction. InACM SIGGRAPH 2011 Talks 2011 Aug 7 (p. 23). ACM. [doi.org/10.1145/2037826.2037857] [DOI:10.1145/2037826.2037857]
45. Taher Tolou Del M.S, Kamali Tabrizi S. Interpretation of Architectural Elements in the Integrated Style of Etemad al-Saltaneh House of Tehran, First National Conference on Documentation of Natural and Cultural Heritage, Tehran, Shahid Rajaee University, 2016. [in Persian] ] طاهرطلوع دل محمدصادق، كمالي تبريزي سينا. برداشت عناصر معماري در سبك تلفيقي خانه اعتمادالسلطنه تهران. نخستين همايش ملي مستندنگاري ميراث طبيعي و فرهنگي، تهران، دانشگاه شهيد رجايي، 1396.[
46. Pearson K. VII. Note on regression and inheritance in the case of two parents. Proceedings of the royal society of London. 1895 Dec 31;58(347-352):240-2. [doi.org/10.1098/rspl.1895.0041] [DOI:10.1098/rspl.1895.0041]

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهه باستان سنجی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Research on Archaeometry

Designed & Developed by : Yektaweb