زمین باستان شناسی دشت شوشان غربی با تحلیلی بر سازه های آبی - پژوهه باستان سنجی
پیام خود را بنویسید

XML English Abstract Print


1- دانشگاه خوارزمی
2- پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
3- دانشگاه تهران
4- دانشگاه خوارزمی ، dr.rezamotamed@gmail.com
چکیده:   (55 مشاهده)
دﺷﺖ ﺷﻮﺷﺎن در شمال اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن، از دﻳﺮﺑﺎز ﻣﻜﺎن اوﻟﻴﻦ و ﭘﺮداﻣﻨﻪﺗﺮﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در اﻳﺮان ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﺷﻮش، ﺑﻨﻴﺎدﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻮاﻟﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ از دورهﻫﺎی ﭘﻴﺶ از ﺗﺎرﻳﺦ را در ﺟﻨﻮب ﻏﺮب اﻳﺮان ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎ و ﻛﺎوشﻫﺎی داﻣﻨﻪدار در ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎﻳﻲ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲﻣﺪت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻧﻈﺎم ﺳﻜﻮﻧﺘﻲ دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را روﺷﻦ ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ. در شوش طی یک صد سال حفاری و کاوش، نشانه هایی از استقرار و سکونت جوامع شناسایی شده که ثابت می کند از اواسط هزاره پنجم (ق.م) آغاز شده و به طور متوالی تا سده هفتم هجری ادامه داشته است. به طور معمول، دلایل انسانی و طبیعی از علل تضعیف استقرارها در هر نقطه ای می توانند باشند. حال این سوال مطرح است که کدامیک در تضعیف استقرارهای دشت شوشان غربی اثر گذار بوده و چه فرایندی طی شده است؟ هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش عامل تاثیر گذار بر استقرار سکونتگاه ها است. زیرا دشت شوشان بعنوان یکی از مهمترین خاستگاه های بشری در خاورمیانه از اهمیت فراوانی برای علاقه مندان به علوم طبیعی و باستانی برخوردار است. مطالعات زمین باستان شناسی و بویژه اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی برای درک و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻟﮕﻮی زیﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎﻣﯽ ﻣﻮﺛﺮ در جهت ﺷﻔﺎف تر ﺷﺪن ﺗﺎریﺦ تمدن در این منطقه و ایران باشد. روش های استفاده شده در این تحقیق کاربرد تصاویر ماهواره ای کرونا، بازدیدهای میدانی و آزمایش سن یابی به روش لومینسانس نوری بوده است که نتایج به دست آمده نشان داده فرسایش و پایین رفتن بستر رودخانه دز موجب قطع ارتباط آب رودخانه با کانال های دشت شوشان غربی شده در نتیجه به دلیل اهمیت حیاتی آب درکنار استقرارها عامل طبیعی مهمترین دلیل تضعیف استقرارها و مهاجرت ساکنین به دشت های مجاور بوده است.
متن کامل [PDF 1506 kb]   (2 دریافت)    
یاداداشت علمی: پژوهشي | موضوع مقاله: باستان سنجی
دریافت: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | پذیرش: ۱۳۹۸/۳/۲۶

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهه باستان سنجی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Research on Archaeometry

Designed & Developed by : Yektaweb