بررسی نقش مخرب گلسنگ درون سنگی (Verrucaria buschirensis s.lat) از خانواده ی وروکاریاسه در میراث جهانی تخت جمشید - پژوهه باستان سنجی
سال 8، شماره 1 - ( 1401 )                   سال 8 شماره 1 صفحات 183-171 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Esmaeillou M, Sohrabi M, Ofoghi H. The Study of the Destructive Roles of the Endolithic Lichen Verrucaria buschirensis s.lat. , Family Verrucariaceae on the World Heritage Site Persepolis. JRA 2022; 8 (1) :171-183
URL: http://jra-tabriziau.ir/article-1-301-fa.html
اسماعیل لو مهسا، سهرابی محمد، افقی حمیده. بررسی نقش مخرب گلسنگ درون سنگی (Verrucaria buschirensis s.lat) از خانواده ی وروکاریاسه در میراث جهانی تخت جمشید. پژوهه باستان سنجی. 1401; 8 (1) :171-183

URL: http://jra-tabriziau.ir/article-1-301-fa.html


1- گروه زیست فناوری صنعتی و محیط زیست، پژوهشکدۀ زیست فناوری، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران
2- گروه زیست فناوری صنعتی و محیط زیست، پژوهشکدۀ زیست فناوری، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران ، sohrabi@irost.org
3- گروه زیست فناوری پزشکی و صنایع داروئی، پژوهشکدۀ زیست فناوری، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران
چکیده:   (856 مشاهده)
گلسنگ ها با استقرار خود در سطوح سنگی باعث ایجاد آسیب های جدی در سطح سنگ می شوند. استقرار برون سنگی باعث ایجاد آسیب های بصری شده ولی استقرار درون سنگی علاوه بر آسیب های بصری باعث ایجاد آسیب های جدی در اعماق سنگ و ایجاد حفرات و شکستگی های جزئی در سنگ می شود که زمینه را برای نفود سایر ارگانیسم ها، آسیب های عمیق فراهم می نماید. با توجه به اهمیت تاریخی سطوح سنگ های نقش دار در میراث جهانی تخت جمشید و آسیب های ناشی از گلسنگ های درون سنگی به این آثار ارزشمند، هدف این پژوهش، بررسی نقش مخرب گلسنگ های درون سنگی خانواده Verrucariaceae در این سایت میراث جهانی می باشد. در این مطالعه، جهت تشخیص جنس و بافت سنگ از لحاظ پتروگرافی، مقاطع نازکی تهیه گردید. برای تشخیص مواد آلی موجود در سطح سنگ و تغییر رنگ بین آن ها از مطالعات پتروگرافی و FTIR استفاده شد. همچنین با استفاده از میکروسکوپ الکترونی و استریومیکروسکوپ نوری آسیب های ناشی از بایوپیت های ناشی از تال گلسنگ درون سنگی بررسی شد. با مطالعات پتروگرافی، جنس و منشا پیدایش سنگ ها و میزان آسیب پذیری آن ها تعیین گردید، یافته های FTIR علت تغییر رنگ سنگ ها از خاکستری به سفید را افزایش رسوب اگزالات کلسیم، نشان داد. نتایج حاصل از تصویر برداری با میکروسکوپ الکترونی نشان می دهد که استقرار گلسنگ درون سنگی (Verrucaria buschirensis s.lat.) خانواده ی Verrucariaceae و نفود هیف ها به داخل سنگ آسیب جدی به سطوح سنگ های میراث جهانی تخت جمشید وارد می کند و هر گونه غفلت در این زمینه آسیب های جبران ناپذیر بیشتری بر نقوش ظریف میراث جهانی تخت جمشید بیشتری در پی خواهد کرد. 
متن کامل [PDF 2554 kb]   (575 دریافت)    
یاداداشت علمی: پژوهشي | موضوع مقاله: دانش حفاظت
دریافت: 1400/11/9 | پذیرش: 1401/3/30 | انتشار: 1401/5/30 | انتشار الکترونیک: 1401/5/30

فهرست منابع
1. Pangallo D, Bučková M, Kraková L, Puškárová A, Šaková N, Grivalský T, et al. Biodeterioration of epoxy resin: A microbial survey through culture-independent and culture-dependent approaches. Environ Microbiol. 2015;17(2):462-79. [DOI:10.1111/1462-2920.12523]
2. Zamani N, Ghezelsofla M, Ahadi AM, Zamani M. Application of Microbial Biotechnology in Conservation and Restoration of Stone Monument. 2017;4(2):587-92.
3. Martino P.D. What About Biofilms on the Surface of Stone Monuments? Open Conf Proc J. 2016;7(June):14-28. [DOI:10.2174/2210289201607020014]
4. Gadd GM, Rhee YJ, Stephenson K, Wei Z. Geomycology: Metals, actinides and biominerals. Environ Microbiol Rep. 2012;4(3):270-96. [DOI:10.1111/j.1758-2229.2011.00283.x]
5. Sanz M, Oujja M, Ascaso C, Pérez-Ortega S, Souza-Egipsy V, Fort R, et al. Influence of wavelength on the laser removal of lichens colonizing heritage stone. Appl Surf Sci. 2017;399:758-68. [DOI:10.1016/j.apsusc.2016.12.032]
6. Pinna D, Salvadori O, Tretiach M. An anatomical investigation of calcicolous endolithic lichens from the Trieste karst (NE Italy). Plant Biosyst. 2013 Jan;132(3):183-95. [DOI:10.1080/11263504.1998.10654203]
7. Stjepko Golubic, Imre Friedmann J. The Lithobiontic Ecological Niche, with Special Reference to Microorganisms. SEPM Journal of Sedimentary Research. 2003 Jun 1;Vol. 51(2):475-8. [DOI:10.1306/212F7CB6-2B24-11D7-8648000102C1865D]
8. Kappen L, Friedmann E, Garty J. Ecophysiology of Lichens in the Dry Valleys of Southern Victoria Land, Antarctica I. Microclimate of the Cryptoendolithic Lichen Habitat. Flora. 2017;171(3):216-35. [DOI:10.1016/S0367-2530(17)31268-9]
9. Bungartz F, Garvie LAJ, Nash TH. Anatomy of the endolithic Sonoran Desert lichen Verrucaria rubrocincta Breuss: Implications for biodeterioration and biomineralization. Lichenologist. 2004;36(1):55-73. [DOI:10.1017/S0024282904013854]
10. Bonazza A, Sabbioni C, Ghedini N, Hermosin B, Jurado V, Gonzalez JM, et al. Did smoke from the Kuwait oil well fires affect Iranian archaeological heritage? Environ Sci Technol. 2007;41(7):2378-86. [DOI:10.1021/es062176s]
11. Gueidan C, Roux C, Lutzoni F. Using a multigene phylogenetic analysis to assess generic delineation and character evolution in Verrucariaceae (Verrucariales, Ascomycota). Mycol Res. 2007 Oct 1;111(10):1145-68. [DOI:10.1016/j.mycres.2007.08.010]
12. Prieto M, Martínez I, Aragón G, Gueidan C, Lutzoni F. Molecular phylogeny of Heteroplacidium , Placidium , and related catapyrenioid genera (Verrucariaceae, lichen-forming Ascomycota). Am J Bot. 2011;99(1):23-35. [DOI:10.3732/ajb.1100239]
13. Steiner J. Beitrag zur Flechtenflora Südpersiens. Sitzungsber Kaiserl Akad Wiss, Math-Naturw Cl. 1896;105(1):436-46.
14. Vondrák J, Kocourková J. New lichenicolous Opegrapha species on Caloplaca from Europe. The Lichenologist. 2008 May 6;40(3):171-84. [DOI:10.1017/S0024282908007536]
15. Palla F, Barresi G. Biotechnology and Conservation of Cultural Heritage. Palla F, Barresi G, editors. Cham: Springer International Publishing; 2017. [DOI:10.1007/978-3-319-46168-7]
16. Halda J. A taxonomic study of the calcicolous endolitic species of the genus Verrucaria ( Ascomycotina , Verrucariales ) with the lid-like and radiately opening involucrellum . Acta Musei Richnoviensis Section Nature [Internet]. 2003;10(1):1-148. Available from: http://www.moh.cz/pdf/amr/18.pdf
17. Yuzon J, Roux C, Lendemer JC, Gueidan C. Molecular phylogeny and taxonomy of the endolithic lichen genus Bagliettoa (Ascomycota: Verrucariaceae). Taxon. 2014 Dec 22;63(6):1177-92. [DOI:10.12705/636.10]
18. Pykälä J, Kantelinen A, Myllys L. Taxonomy of Verrucaria species characterised by large spores, perithecia leaving pits in the rock and a pale thin thallus in Finland. MycoKeys. 2020 Sep 2;72:43. [DOI:10.3897/mycokeys.72.56223]
19. Sohrabi M, Favero-Longo SE, Pérez-Ortega S, Ascaso C, Haghighat Z, Talebian MH, et al. Lichen colonization and associated deterioration processes in Pasargadae, UNESCO world heritage site, Iran. Int Biodeterior Biodegradation. 2017;117:171-82. [DOI:10.1016/j.ibiod.2016.12.012]
20. Szatala O. Lichenes in K. H. Rechinger, J. Baumgartner, F. Petrak & S. Szatala, Ergebnisse einer botanischen Reise nach dem Iran. Ann Naturhist Hofmus. 1940;50:521-33.
21. Orange A, James P, White FJ. Microchemical Methods for the Identification of Lichens. First Edit. London: British Lichen Society; 2001. 101 p.
22. Salvadori B, Errico V, Mauro M, Melnik E, Dei Luigi. Evaluation of Gypsum and Calcium Oxalates in Deteriorated Mural Paintings by Quantitative FTIR Spectroscopy. Spectroscopy Letters. 2003;36(5 & 6):501-13. [DOI:10.1081/SL-120026615]
23. Seaward MRD, Sipman HJM, Sohrabi M. A revised checklist of lichenized, lichenicolous and allied fungi for Iran. Sauteria. 2008;15:459-520.
24. Seaward MRD, Sipman HJM, Schultz M, Maassoumi AA, Haji Moniri Anbaran M, Sohrabi M. A preliminary lichen checklist for Iran. Willdenowia. 2004 Dec 22;34(2):543-76. [DOI:10.3372/wi.34.34218]
25. Riedl H. Preadaptation in lichens from Iranian semi-deserts. Plant Systematics and Evolution [Internet]. 1979;131(3-4):217-33. Available from: http://link.springer.com/10.1007/BF00984255 [DOI:10.1007/BF00984255]
26. Scheerer S, Ortega-Morales O, Gaylarde C. Chapter 5 Microbial Deterioration of Stone Monuments-An Updated Overview. Adv Appl Microbiol. 2009;66(08):97-139. [DOI:10.1016/S0065-2164(08)00805-8]
27. Nimis PL, Tretiach M. Studies on the biodeterioration potential of lichens, with particular reference to endolithic forms. In: Interactive Physical Weathering and Bioreceptivity Study on Building Stones, Monitored by Computerized X-Ray Tomography (CT) as a Potential Non-destructive Research Tool. 1995. p. 63-122.
28. Sohrabi M, Esmaeillou M, Fadaei H, Talebian MH, Noohi N. The field monitoring of influential biodeteriogenic agents on the historic rock surfaces in Persepolis-UNESCO World Heritage Site. Journal of Research on Archaeometry. 2020 Jun 1;6(1):175-92. [DOI:10.29252/jra.6.1.175]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهه باستان سنجی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Research on Archaeometry

Designed & Developed by : Yektaweb