آمار نشریه - پژوهه باستان سنجی

آمار نشریه


آمار مقالات بر اساس دوره زمانی سال جاری (1401) سال گذشته (1400) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
دریافت و تعیین تکلیف شده 12 46 10 30 241
پذیرفته شده 3 28 3 14 133
رد شده 9 18 7 16 108
نرخ پذیرش 25% 61% 30% 47% 55%
نرخ عدم پذیرش 75% 39% 70% 53% 45%

میانگین روزهای دریافت و انتشار مقالات سال جاری (1401) سال گذشته (1400) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
میانگین دریافت تا پذیرش (روز) 74.78 108.34 74.78 97.02 110.43
میانگین پذیرش تا انتشار (روز) 0 24.26 0 25.49 57.82

آمار مقالات پذیرفته شده بر اساس نوع مطالعه سال جاری (1401) سال گذشته (1400) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
پژوهشي 3 21 3 11 107
مروری 0 2 0 0 12
مقاله کوتاه 0 0 0 0 0
مطالعه موردی 0 0 0 0 1
یادداشت فنی 0 1 0 0 6
دیدگاه، دورنما، نقطه نظر 0 2 0 2 2
نامه به سردبیر 0 0 0 0 0
گزارش همایش 0 0 0 0 0
نقد مقاله 0 0 0 0 0
معرفی و نقد کتاب 0 1 0 1 4
گزارش 0 1 0 0 1

آمار مشاهده و دریافت مقالات سال جاری (1401) سال گذشته (1400) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
مشاهده چکیده مقالات 250 21,028 250 5,468 431,440
دریافت فایل مقالات 0 9,004 0 1,083 134,769

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 62 30
مقالات دارای دو نویسنده: 79 32
مقالات دارای سه نویسنده: 76 31
مقالات دارای چهار نویسنده: 48 27
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 24 14

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه هنر اسلامی تبریز 90 37
25
دانشگاه هنر اصفهان 80 30
20
دانشگاه تهران 44 19
10
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات 30 16
6
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 27 15
9
دانشگاه محقق اردبیلی 21 9
6
دانشگاه بوعلی سینا 21 7
2
دانشگاه تربیت مدرس 17 8
5
دانشگاه نیشابور 14 6
2
دانشگاه سیستان و بلوچستان 12 4
1
دانشگاه زابل 11 4
3
دانشگاه هنر تهران 10 6
5
دانشگاه علم و صنعت ایران 9 3
1
دانشگاه شهید بهشتی 9 5
4
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 8 3
1
دانشگاه بیرجند 8 1
دانشگاه صنعتی اصفهان 8 3
3
دانشگاه تبریز 6 1
1
دانشگاه مازندران 6 3
میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 6 3
1
دانشگاه کاشان 6 5
3
سازمان انرژی اتمی 6 1
1
پژوهشگاه میراث فرهنگی 5 5
پژوهشگاه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 5 3
3
دانشگاه بین المللی امام خمینی 5 1
1
پژوهشگاه علوم و فنون هست های 5 3
3
دانشگاه خوارزمی 4 1
1
دانشگاه جیرفت 4 2
2
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 4
دانشگاه صنعتی سهند 4
دانشگاه آزاد اسلامی ابهر 4 1
دانشگاه پیام نور تهران 4
دانشگاه صنعتی شاهرود 4 1
1
آکادمی هنر های زیبای وین 3 1
سازمان پژوهش هایعلمی و صنعتی ایران 3 1
موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر 3 1
دانشگاه فردوسی 3 1
دانشگاه رازی 3 2
2
دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد 3 1
1
دانشگاه غیرانتفاعی رسام 3 1
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز 3 2
دانشگاه شیراز 3 2
دانشگاه ازاد تهران مرکز 2 1
پژوهشکده حفاظت و مرمت 2
دانشگاه صنعتی اراک 2 2
2
دانشگاه آزاد واحد اهواز 2 1
دانشگاه آزاد اسلامی یزد 2
سازمان حفاظت محیط زیست 2
دانشگاه رم 2
دانشگاه گیلان 2 1

بروزرسانی: 1401/6/28

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهه باستان سنجی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Research on Archaeometry

Designed & Developed by : Yektaweb