شناسایی مواد بوم پارچه با تکیه‌گاه کاغذی مسجد ملا اسماعیل یزد ایران - پژوهه باستان سنجی
سال 3، شماره 1 - ( 1396 )                   سال 3 شماره 1 صفحات 76-65 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- دانشگاه هنر تهران ، soleimani.parvin@yahoo.com
2- دانشگاه هنر اصفهان
چکیده:   (4994 مشاهده)
کتیبه ازجمله مهم‌ترین عناصر تزئینات وابسته به معماری محسوب می شود که در بازه های زمانی با روش های متعدد و مصالح گوناگون، زینت‌بخش بناهای تاریخی گردیده  است.  کتیبه  پارچه‌ای با تکیه‌گاه کاغذی مسجد  ملا اسماعیل یزد یکی از یادگارهای به‌جامانده از دوره قاجار است که دارای نقوش گیاهی و آیات قرآنی بوده و بر روی دیوار نصب شده است. اثر مذکور و کتیبه‌های مشابه دیگر ؛ کمتر در ایران موردتوجه قرار گرفته‌اند و مطالعات صورت گرفته در این زمینه بسیار کم است. مطالعه ی این‌گونه کتیبه ها ازلحاظ دسته‌بندی نوع الیاف، رنگ و بست ها با توجه به دوره های تاریخی مؤثر بوده و با بررسی انواع کتیبه های پارچه‌ای، می توان به دسته‌بندی طیفی از مواد تشکیل‌دهنده انواع کتیبه های پارچه‌ای در دوره های مختلف دست یافت. هدف اصلی این تحقیق بررسی نوع مواد به کار رفته برای ساخت کاغذ تکیه-گاه، بست و رنگ کتیبه بوده است.  نتایج حاصل از روش های کلاسیک و دستگاهی که مشتمل بر SEM-EDX و FTIR بوده حاکی از آن است که چسب و ماده بوم کننده پارچه از دسته کربوهیدرات ها، جنس پارچه؛ پنبه‌ای و نوع الیاف کاغذ از نوع الیاف خمیر کهنه پارچه و  رنگدانه‌های موردبررسی آلی و رنگ گذاری با فن آبرنگ بوده است.  فن اجرای کتیبه این‌گونه بوده که هنرمند پارچه را روی کاغذ  چسبانیده و عملیات مهره کشی را برای سهولت در اجرای خطوط بر روی پارچه انجام داده  و بعد از رنگ گذاری؛ کتیبه را بر روی دیوار نصب نموده است. 
متن کامل [PDF 1284 kb]   (1579 دریافت)    
یاداداشت علمی: پژوهشي | موضوع مقاله: باستان سنجی
دریافت: 1395/10/6 | پذیرش: 1396/3/26 | انتشار: 1396/4/1 | انتشار الکترونیک: 1396/4/1

فهرست منابع
1. Zaki Mohammad H. Iranian industrial history (after Islam). Translated by Khalili M.A. Tehran: Eghbal; 1984.[in Persian]
2. Hajiani S, Madahi Ghivi M. Recognition of fabric paintings on the Allah Allah dome of Sheikh Safi-o-din Ardabili’s tomb [Unpublished]; 2011. [in Persian]
3. Hamzavi Y, Vatandoust R, Ahmadi H. An investigation and identify of essence of marouflaged canvasmural as a specific style of islamic architectural decoration in Iran. Journal of Reasearch Islamic Architecture 2017;4(13):130–48. [in Persian]
4. Koochakzaei A, Nemati Babayloui A, Daneshpoor L. Identification of pigments used in decoration of paper inscription related to ansarin house of Tabriz. Color Science and Technology 2015;9:297–306. [in Persian]
5. Mostaghasi S. Technological, pathology and presenting the paper inscriptions for conservation and restoration plan to the year 1322 with textile support [Unpublished M.A Thesis]. Art University of Isfahan; 2017. [in Persian]
6. Seyyedahmadi M, Samanian K. Examining the techniques used in a large format photograph of Ahmad Shah Qajar using device analysis. Journal Management System 2016;25(3):96–113. [in Persian]
7. Mahgoub H, Bardon T, Lichtblau D, Fearn T, Strlič M. Material properties of Islamic paper. Herit Sci 2016;4:34. [DOI:10.1186/s40494-016-0103-4]
8. Karimy A, Holakooei P. Micro-Raman spectroscopy for non-invasive characterization of binding medium used in persian painting. Maremat & Memari-e-Iran 2014;4(8):19–46. [in Persian]
9. B. Kasiri M, Younesi B, Yajam A. Identify historical paper fibers to dating feasibility of unknown samples. Journal of Research on Archaeometry 2016;2(1):29–38. [in Persian]
10. Khadem zadeh MH. Historical mosques of Yazd city. Tehran: Cultural Heritage Base of Historical Yazd City; 2005. [in Persian]
11. Shishebori T. Conservation & restoration of the western side section of plaster inscription of Mulla Ismail’s tomb in Yazd [Unpublished B.A Thesis]. Art University of Isfahan, 2008. [in Persian]
12. Talebpour F, Ayatollah M. Principals of fabric analysis. Tehran: Al-Zahra University Press; 2003. [in Persian]
13. Soleimani P, Shishebori T. The fabric inscription of the tomb of Mullah ismaiel: An Archeological Study. The 2nd national conference on archaeology in Iran, Mashhad: 2015; 1–18. [in Persian]
14. Hosseini someah M, Azadi Boyaghchy M, Pourtahmasi K. A review of the properties of fibers of the Seljuk and Timurid papers using instrumental techniques for identifying their fibers. Honar-ha-ye-Ziba 2017;22:67–76. [in Persian]
15. Lienardy A. Manuel for paper conservation, maintenance and restoration. Translated by Sarvghad Moghadam Abollhassan. Mashhad: Islamic Research foundation; 2000. [in Persian]
16. Karimy A, Vatankhah G. Review the methods glue Analysis in pigment. In: Razani M, Ajorlo B eds. Articles of the first and second national conferences on the application of scientific analysis Archaeometry & restoration of cultural heritage. Tabriz: Tabriz Islamic Art University; 2012;165–208. [in Persian]
17. Stuart BH. Analytical techniques in materials conservation. John Wiley & Sons; 2007.
18. Saghafi M javad, Deh Pahlavan M, Zarineh H. Comparative and laboratory study of the Parthian-Sassanid textile fragment, from Moghadam museum of University of Tehran. Honar-Ha-Ye-Ziba 2011;45:35–43. [in Persian]
19. Roohi Azizi M, Vatandoust A, Malekian H. Tradition paper Restoration in Iran. Journal of Management System 2016;25(3):114–27. [in Persian]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.