داوران شماره های پیشین - پژوهه باستان سنجی

داوران شماره های پیشین

 | تاریخ ارسال: 1396/2/5 | 
  

اختیارات و مسئولیت های اخلاقی داوران
•  بنا به زمینه تخصصی هر مقاله، داورانی متخصص از اعضای هیآت علمی داخل و خارج از دانشگاه انتخاب می گردند که وظیفه انجام داوری و ارسال نظرات به دفتر نشریه را به عهده خواهند داشت.
•  داوری مقالات و یا عودت مقاله به نشریه در صورت وجود ‌تضـاد ‌منافـع ‌و یا امکان بروز ‌بررســی غیر ‌منصفانــه‌؛ (‌پیــش‌ داوری‌ علیــه ‌مطالعاتــی بـا‌ نتایـج ‌نامطبـوع ‌یـا آشنایی با هویت نویسنده و تشخیص دادن نویسنده، وجود یک مقاله در دست تکمیل مشابه و تحت بررسی در همان نشریه یا نشریه ای دیگر، همکاری در مقاله ارسال شده برای داوری، تعارض علایق با یکی از مؤلفین، شرکت ها، یا مؤسسات)
•  نپذیرفتــن ‌مقالات متفاوت از حــوزه ‌تخصصــی یا اعلام اعمال نظر داوری خود در مورد بخشی از مقاله با توجه به حوزه تخصصی او؛
•  عدم واگذاری داوری محول شده به شخصی دیگر بدون اطلاع مسئولان نشریه؛
•  تسریع در ارزیابی و اتمام ‌داوری ‌مقاله ‌در ‌زمان ‌مقرر؛ در صورت عدم توانمندی در رعایت مدت زمان تعیین شده (حداکثر یک ماه) تماس زودتر و بدون تأخیر با سردبیر برای تعیین مدت زمان بیشتر یا انتخاب داوری جدید؛
•  مطالعه ‌و‌ بررسی ‌و تسلط کافی بر‌ متون ‌منتشرشده ‌در ‌آن ‌حوزه‌ تخصصی؛
•  نظرات فنی و تخصصی، تجزیـه ‌و ‌تحلیـل،‌ ارزیابی ‌انتقادی و تأثیرگذار ‌و ‌صادقانه ‌‌در مــورد نقــاط ‌قــوت ‌و ‌ضعــف ‌مقاله با ‌شـیوه ‌و ‌لحن ‌‌افزایـش‌ دهنده شـور ‌و ‌شـوق نویسنده؛
•  پرهیز از اعلام نظر سلیقه ای، شخصی، نژادی و مذهبی و یا برخورد ‌طعنه‌آمیــز ‌یــا ‌مخــرب؛
•  بکارگیری مستندات و استدلال‌های علمی و شفاف جهت تشریح قضاوت علمی و ارائه جزییات‌، پیشـنهادها، توصیه ها و  اطلاعات کافی جهت توجیه توصیه‌های خود به نویسنده برای سردبیر؛
•  بررسی ‌دقیق‌ منابع، کلیه تحقیقات، ‌‌تصاویر، نقل قول ها و ضمایم با ارجاع دهی کامل؛
•  کمـک ‌بـه ‌نویسـنده ‌بـرای ‌انتقـال ‌صریـح‌ و ‌واضـح ‌پیـام ‌خـود‌ بـه خواننـدگان؛
•  اجتناب از نوشتن، گفتن یا انجام هر چیز بیانگر هویت داور برای نویسندگان؛
•  عدم رفتار دوقطبی در فرآیند داوری؛ (ارزیابی‌های بسیار دوستانه و صمیمانه در مواجهه با نویسنده در مقاله و ارزیابی‌های بسیار منفی در نشست خصوصی با سردبیر در مورد آن مقاله)
•  یاری رساندن در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات، به سردبیر نشریه و یا کمک از طریق ارتباط اعضای تحریریه با نویسنده محترم جهت بهبود و ارتقاء کیفی و محتوایی مقاله؛
•  عدم مشارکت در ‌سرقت ‌علمی با استفاده از اطلاعات، داده ها و نتایج جدید نویسندگان ‌ قبـل از ‌انتشـار ‌آن ‌بـرای‌ پیشـرفت ‌پژوهـش شخصی؛
•  آگاه ساختن سردبیر به صورت محرمانه از مشکوک بودن به عمل خلافی در مقاله و عدم درمیان گذاشتن نگرانی‌های خود با سایر بخش‌ها تا زمان اعلام رسمی نشریه؛
•  گزارش به سردبیر در رابطه با جزییات ارزیابی اولیه در مقالاتی که قبلاً بررسی و ارزیابی شده، جز در زمان درخواست ارزیابی مجدد توسط آنها؛
•  گزارش ‌جـدی موارد در ‌آثـار ‌متهـم‌ بـه ‌مـواردی ‌ماننـد ‌تقلـب، ‌سـرقت ادبــی ‌و ‌نادیده ‌گرفتــن‌ ملاحظــات ‌اخلاقــی؛
•  رعایت بیان واضح در هنگام مطلع نمودن سردبیر از تأییــد، ‌رد ‌و ‌یــا ‌اصــلاح‌ مقاله بعد از بررسی اولیه؛
•  همکاری با دبیر علمی برای تصمیم گیری در رابطه با انتشار مقاله های ارسال شده و اعلام نظرات خود در رابطه با انتشار یا عدم انتشار مقاله در زمان لازم؛

 
تمامی داوری های نشریه پژوهه باستان سنجی در پایگاه پابلونز نمایه میشود.

پابلونز لینک فهرست داوران در سامانه نشریه


لیست داوران نشریه پژوهه باستان سنجی (بر اساس حروغ الفبا)

نام داور سازمان Orcid ID publons
ابراهیمی، افشین پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
ابراهیمی، قادر
 آجورلو، بهرام دانشگاه هنر اسلامی تبریز ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۱۶۱۱-۰۲۵۸
احمدی، رضا دانشگاه صنعتی اراک
آخوندی، فرهاد دانشگاه هنر اسلامی تبریز
ارزانلو، مهدی دانشگاه تبریز
آزادی بویاغچی، مهرناز دانشگاه هنر اصفهان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۵۵۱۰-۷۹۹۴
اسکندری، نصیر دانشگاه جیرفت
اسلامی، معین Goethe university Frankfurt ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۰۴۶۸-۵۲۹۲
اصغری زاده، سعید دانشگاه تبریز ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۰۸۰۲-۴۲۸۸
اصغری کلجاهی، ابراهیم دانشگاه تبریز ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۰۴۰۸-۶۱۰۷
افخمی، بهروز دانشگاه محقق اردبیلی ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۰۵۸۶-۶۹۴۹
افشار، زهرا Durham University
آقا علی گل، داود پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۲۰۲۷-۲۶۷۴ ABE-۷۸۸۶-۲۰۲۱
آقاجانی، حمید دانشگاه صنعتی شاهرود
امامی، سیدمحمدامین دانشگاه هنر اصفهان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۷۴۸۴-۱۹۹۱ A-۷۹۲۸-۲۰۱۴
 امین شیرازی، شهرزاد پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی
ایمانی، صالح
باتر، مسعود دانشگاه زابل
باغبانان، علیرضا دانشگاه صنعتی اصفهان ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۸۶۱۶-۵۸۰۷
باقرزاده کثیری، مسعود دانشگاه هنر اسلامی تبریز ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۹۴۱۷-۹۱۲۲
 بحرالعلومی، فرانک سازمان میراث فرهنگی
بخشنده فرد، حمیدرضا دانشگاه هنر اصفهان
 بیکس، رحمان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی
بیگلری، فریدون موزه ملی ایران ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۷۰۸۶-۳۰۳۷
پور زرقان، وحید دانشکاه زابل
پیربابایی، محمدتقی دانشگاه هنر اسلامی تبریز ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۶۳۰۵-۹۶۱۱
 جباری خامنه ای، حسین دانشگاه تبریز
جعفری، محمد تقی دانشگاه صنعتی اصفهان
جلوداریان بیدگلی، بهروز دانشگاه هنر اسلامی تبریز ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۴۱۵۱-۸۵۴۹ ACZ-۸۸۷۰-۲۰۲۲
جهانگیری، احمد دانشگاه تبریز ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۲۲۵۷-۳۹۸۰
حامدپور دارابی، محمد دانشگاه هرمزگان
حدادی، محمد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 حسین زادگان، سارا
حسین زاده ساداتی، جواد دانشگاه کاشان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۱۹۵۴-۸۳۸۹
حسینی، بهشاد اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان
حمزوی، یاسر دانشگاه هنر اسلامی تبریز ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۳۵۰۴-۰۵۳۴
حیدری، داریوش دانشگاه هنر اصفهان
خراسانی، نعمت اله دانشگاه تهران
دهقانی کاظمی، مهدی دانشگاه زابل
رازانی، مهدی دانشگاه هنر اسلامی تبریز ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۲۷۰۴-۴۰۷۳ ABY-۱۳۷۹-۲۰۲۲
 رامرودی، سارا دانشگاه زابل
رحمانی، غلام رضا دانشگاه هنر اصفهان
رحیم نیا، رضا دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ره
رسولی، بابک گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان
رشید، حمیده سازمان زمین شناسی کشور
زارعی، محمود دانشگاه تبریز ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۲۶۶۸-۰۱۱۸

AAJ-۳۵۰۴-۲۰۲۰

زارعی، هانی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
زهتاب ور، امید دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
ساری، علیرضا دانشکده علوم دانشگاه تهران
سهرابی، محمد سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
شریفی، آرش University of Miami
 شهابی نژاد، علی
شهبازی، یاسر دانشگاه هنر اسلامی تبریز
شهسواری، میثم دانشگاه جیرفت
شیخ بیکلو اسلام، بابک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۴۸۲۶-۲۳۶۰
 شیرازی، زهره پایگاه میراث جهانی شهرسوخته
شیروانی، مریم دانشگاه هنر شیراز
صادقی حبیب آباد، علی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
صادقی، حمزه دانشگاه صنعتی اصفهان
صفاپور، سیامک دانشگاه هنر اسلامی تبریز ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۸۵۸۹-۸۶۷۰
صمدی، احد دانشگاه صنعتی سهند ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۷۸۰۷-۴۴۸۶
 صیادی شهری، حامد
طوفان، سحر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
عابد اصفهانی، عباس دانشگاه آزاد اصفهان خوراسگان
عابدی کوپایی، جهانگیر دانشگاه صنعتی اصفهان
عابدی، اکبر دانشگاه هنر اسلامی تبریز ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۰۷۶۸-۲۲۷۳
عزیزی خرانقی، محمدحسین پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری- پژوهشکده باستان شناسی
عسکرپور، وحید دانشگاه هنر اسلامی تبریز ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۵۰۲۷-۰۹۸۷
علیدادی سلیمانی، نادر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
علیزاده اشرفی، بهنام دانشگاه هنر اسلامی تبریز
 عمرانی، بهروز پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
عودباشی، امید دانشگاه هنر اصفهان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۷۹۸۴-۸۱۹۹

P-۴۷۰۸-۲۰۱۸

غفاری، عباس دانشگاه هنر اسلامی تبریز ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۹۳۰۲-۳۲۰۹ ACN-۷۹۵۱-۲۰۲۲
فارسی مدان، محمد محقق اردبیلی
فاضلی نشلی، حسن دانشگاه تهران ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۰۷۲۴-۳۶۵X
 فرنام، الهام دانشگاه تهران
قدوسیان، طلحه هنر اسلامی تبریز
 قره بگلو، مینو دانشگاه هنر اسلامی تبریز ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۲۶۳۹-۲۹۰۶ AAF-۲۸۰۶-۲۰۲۱
 کامکار روحانی، ابوالقاسم دانشگاه صنعتی شاهرود
کوچکزایی، علیرضا دانشگاه هنر اسلامی تبریز ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۳۳۷۶-۶۹۰۵

AAB-۵۱۰۷-۲۰۲۲

گاراژیان، عمران
محتشم، عادله دانشگاه هنر تهران
محمدخانی، کوروش دانشگاه شهید بهشتی تهران ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۹۱۸۶-۱۸۶۳
محمدی آچاچلویی، محسن دانشگاه هنر اصفهان
مرتضوی، محمد دانشگاه هنر اصفهان
معتمد، رضا دانشگاه خوارزمی تهران
مکوندی، لیلا دانشگاه کاشان
منصوری اصفهانی، مهین دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی کریم‌نژاد، محمد دانشگاه آزاد اسلامی یزد
مهدی نژاد، جمال الدین دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیشهید رجائی
میرغلامی، مرتضی دانشگاه هنر اسلامی تبریز ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۷۸۲۴-۷۲۵۵
میری آهودشتی، میثم دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
میش مست نهی، مسلم Otto-Friedrich-Universität Bamberg ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۴۲۱۹-۶۰۲۷ AAE-۴۳۷۵-۲۰۲۲
نادری، مجید پژوهشگاه اقیانوس شناسی
نرمانی، ابوالفضل دانشگاه تبریز
نژادابراهیمی، احد دانشگاه هنر اسلامی تبریز
نظافتی، نیما German Mining Museum ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۵۸۰۶-۳۴۳X AAO-۴۵۳۰-۲۰۲۰
نعمتی بابای لو، علی دانشگاه هنر اسلامی تبریز ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۶۹۱۹-۲۵۷۹ ABU-۶۸۹۰-۲۰۲۲
 نعیمی طرئی، پرستو پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی. ایران
نیکنامی، کمال الدین دانشگاه تهران ABI-۳۵۱۱-۲۰۲۰
هاشمی، سید جعفر دانشگاه اراک دولتی
هلاکویی، پرویز دانشگاه هنر اصفهان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۷۶۱۳-۶۰۸۱ N-۱۹۴۴-۲۰۱۹
وحدتی نسب، حامد دانشگاه تربیت مدرس ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۹۶۵۱-۵۸۷۱ ABE-۸۱۲۸-۲۰۲۱
وطنخواه، غلامرضا دانشگاه هنر اصفهان
ولی بیگ، نیما دانشگاه هنر اصفهان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۷۵۶۲-۰۷۰۱ AEX-۹۲۰۶-۲۰۲۲
یونسی، حامد موسسه آموزش عالی سپهر


داوران شماره های پیشین

داوران مقا‌له‌های سال ۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۴: دانلود فایل
داوران  مقا‌له‌های سال ۱، شماره ۲، سال ۱۳۹۴: دانلود فایل
داوران مقا‌له‌های سال ۲، شماره ۱، سال ۱۳۹۵: دانلود فایل
داوران مقا‌له‌های سال ۲، شماره۲، سال ۱۳۹۵: دانلود فایل
داوران مقا‌له‌های سال ۳، شماره۱، سال ۱۳۹۶: دانلود فایل
داوران مقا‌له‌های سال ۳، شماره۲، سال ۱۳۹۶: دانلود فایل
داوران مقا‌له‌های سال ۴، شماره ۱ و ۲، سال ۱۳۹۷: دانلود فایل
داوران مقا‌له‌های سال ۵، شماره ۱ و ۲، سال ۱۳۹۸: دانلود فایل
داوران مقا‌له‌های سال ۶، شماره۱ و ۲، سال ۱۳۹۹: دانلود فایل
داوران مقا‌له‌های سال ۷، شماره۱ و ۲، سال ۱۴۰۰: دانلود فایل
داوران مقا‌له‌های سال ۸، شماره۱ و ۲، سال ۱۴۰۱: دانلود فایل


دفعات مشاهده: 5050 بار   |   دفعات چاپ: 649 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهه باستان سنجی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Research on Archaeometry

Designed & Developed by : Yektaweb