پیشنهاد نگارش مقاله - پژوهه باستان سنجی

گاهنگاری مطلق

 | تاریخ ارسال: 1397/11/14 | 
گاهنگاری مطلق
_🔴پژوهشگران محترم باستان شناسی و #باستان_سنجی کشور _بدین وسیله به اطلاع می رساند نشریه پژوهه باستان سنجی پذیرای مقالات شما در موضوع "#گاهنگاری مطلق"(کربن 14، #ترمولومنسانس و...) در راستای بازنگری و تصحیح گاهنگاری مناطق مختلف #باستان_شناسی ایران خواهد بود، از پژوهشگران این حوزه دعوت می شود مقالات خود را برای #نشریه ارسال نمایند.

_💢تلفن مستقیم دفتر نشریه:
0413-529-7551
_💢رایانامه:
jra@tabriziau.ac.ir
_💢تارنما:
http://jra-tabriziau.ir

دفعات مشاهده: 6996 بار   |   دفعات چاپ: 654 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مطالعات باستان سنجی و حفاظت و مرمت آثار کاغذی

مطالعات باستان سنجی و حفاظت و مرمت آثار کاغذی

پژوهه باستان سنجی:
⭕️همراهان ارجمند ⭕️

در راستای تقویت منابع علمی حوزه باستانسنجی و مرمت کشور نشریه پژوهه باستان سنجی از نویسندگان صاحب قلم در موضوعات زیر دعوت به همکاری و سفارش مقاله پژوهشی و مروری مینماید.〽️

موضوع (7)
موضوعات پیشنهادی: مطالعات باستان سنجی  و حفاظت و مرمت آثار کاغذی
🔹شناسایی انواع رنگدانه ها ، رنگینه ها و مرکب در آثار کاغذی، اسناد و نسخ خطی،  تذهیب و مینیاتور
🔹شناسایی انواع پرکننده  و آهار به کار رفته در اسناد و نسخ خطی
🔹شناخت خواص فیزیکی– شیمیایی و ویژگی های  ظاهری  آثار کاغذی تاریخی و فرهنگی
🔹اهمیت کاربرد آنالیزهای غیر تخریبی در حفاظت از آثار کاغذی تاریخی و فرهنگی
🔹مکانیسم تخریب کاغذهای تاریخی و فرهنگی و بررسی عوامل موثر در آن
🔹 روش های مختلف آنالیز دستگاهی برای تجزیه و تحلیل آثار کاغذی تاریخی و فرهنگی
🔹کاربرد روشهای نوین در انجام مطالعات ساختاری و شیمیایی از نمونه های آثار کاغذی فرهنگی و تاریخی
🔹ارزیابی اثربخشی درمان های حفاظتی در آثار کاغذی تاریخی و فرهنگی

💢رایانامه:
jra@tabriziau.ac.ir
💢تارنما:
http://jra-tabriziau.ir

💢 تلگرام نشریه:
@ArchaeometryJR


دفعات مشاهده: 10270 بار   |   دفعات چاپ: 754 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مطالعات باستان سنجی و مرمت سنگ‌های تاریخی و فرهنگی

مطالعات باستان سنجی و مرمت سنگ‌های تاریخی و فرهنگی

⭕️همراهان ارجمند ⭕️

در راستای تقویت منابع علمی حوزه باستانسنجی و مرمت کشور نشریه پژوهه باستان سنجی از نویسندگان صاحب قلم در موضوعات زیر دعوت به همکاری و سفارش مقاله پژوهشی و مروری مینماید.〽️

موضوع (۶)
موضوعات پیشنهادی: مطالعات باستان سنجی و مرمت سنگ های تاریخی و فرهنگی

⬜️ساختار شناسی سنگ
🔸گونه شناسی سنگ و ویژگی های زمین شناختی میراث فرهنگی
🔸شناخت خواص فیزیکی– شیمیایی و رفتار مکانیکی سنگ های میراث فرهنگی
🔸شناخت مکانیسم تخریب (فرسایش زیستی، آلودگی هوا ، فرسودگی نمکی و یخبندان).
گونه شناسی آسیب.
🔸شناسایی منشأ آسیب و اندازه‌گیری وسعت و شدت تخریب.
🔸شناسایی عمق آسیب و عمق استحکام بخشی در فرآیند آسیب شناسی و درمان

⬜️توسعه درمان های حفاظتی
🔸توسعه و کاربرد روش های تمیزکاری (آلودگی ها، نمک ها و درمان های قبلی)
🔸توسعه  در فرآیند نمک‌زدایی و کاهش نمک ها.

⬜️توسعه مطالعات مربوط به.
🔸توسعه مطالعات مربوط به  مبارزهِ با آفات بیولوژیک
🔸توسعه مطالعات مربوط بازدارنده های رشد بلور
🔸توسعه مطالعات مربوط روش های درمان های ترکیبی.
🔸توسعه مطالعات مربوط بازسازی با روش ها و مواد مختلف
🔸ارزیابی اثربخشی درمان های حفاظتی همانند پوشش های ضدآب و پوشش های ضد گرافیتی، مواد نانو ساختار و غیره
🔸توسعه مطالعات مربوط اقدامات پیرسازی تسریعی و طبیعی سنگ ها و مواد درمانی.
🔸ارزیابی برهم‌کنش مواد حفاظتی با یکدیگر از قبیل آفت کش ها و مواد استحکام بخش

⬜️موضوعات دیگر
🔸توسعه روش های سطحی و زیرسطحی بررسی سنگ ها
🔸توسعه روش های میدانی و آزمایشگاهی غیر تخریبی مطالعه سنگ
🔸مستندسازی و آسیب‌ نگاری در عملیات میدانی، درمان مجدد.
🔸حفاظت از سنگ‌نگاره‌ها و معادن تاریخی.


دفعات مشاهده: 10513 بار   |   دفعات چاپ: 729 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مطالعات باستان سنجی رنگ و بست

مطالعات باستان سنجی رنگ و بست

⭕️همراهان ارجمند ⭕️

در راستای تقویت منابع علمی حوزه باستانسنجی و مرمت کشور نشریه پژوهه باستان سنجی از نویسندگان صاحب قلم در موضوعات زیر دعوت به همکاری و سفارش مقاله پژوهشی و مروری مینماید.〽️

موضوع (۵)
موضوع مطالعات باستان سنجی رنگ و بست

🔹شناسایی رنگدانه ها و رنگینه های هنری و بست  ها در آثار هنری
تزئینات و آرایه های معماری، دیوار نگاره ها و تابلوهای نقاشی، نسخ خطی تذهیب و مینیاتور، و اشیا تاریخی و آثار هنری معاصر

🔹منشایابی و روش های عمل آوری رنگدانه ها و رنگینه های هنری و بست ها در آثار هنری به مثابه روشبرای کمک به تعیین اصالت  ومداخلات در آثار هنری

🔹مکانیسم تخریب و دگرسانی رنگدانه ها و رنگینه های هنری و بست ها در آثار هنری
دیوار نگاره ها و تابلوهای نقاشی ، نسخ خطی تذهیب و مینیاتور، و اشیا تاریخی و آثار هنری معاصر

🔹مطالعات تاریخ گذاری و تعیین قدمت رنگدانه ها و رنگینه های هنری


دفعات مشاهده: 10350 بار   |   دفعات چاپ: 747 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شناخت دیوارنگاره های تاریخی

شناخت دیوارنگاره های تاریخی

در راستای تقویت منابع علمی حوزه باستانسنجی و مرمت کشور نشریه پژوهه باستان سنجی از نویسندگان صاحب قلم در موضوعات زیر دعوت به همکاری و سفارش مقاله پژوهشی و مروری مینماید.〽️

موضوعات (۴)
موضوعاتی در حوزه شناخت دیوارنگاره های تاریخی

🔹مطالعات ساختارشناسی و فن شناسی لایۀ آستر و بستر گچی در دیوارنگاره‌های ایران
🔹مطالعه و شناسایی رنگدانه‌ها و رنگینه‌ها در دیوارنگاره‌های ایران
🔹مطالعه و منشأیابی رنگدانه‌ها در دیوارنگاره‌های تاریخی
🔹آسیب‌شناسی در حوزۀ تغییر ساختار رنگدانه‌ها بدلیل حضور آلاینده‌های محیطی
🔹آسیب‌شناسی در حوزۀ تغییر ساختار رنگدانه‌ها بدلیل استفاده از مواد مرمتی نامناسب
🔹مطالعه در حوزۀ تأثیر مخرب نور بر روی لایۀ رنگ در دیوارنگاره‌های تاریخی
🔹مطالعه در حوزۀ تأثیر نوسانات رطوبتی و حرارتی بر روی لایۀ رنگ در دیوارنگاره‌های تاریخی
🔹مطالعه و شناسایی بست استفاده شده در لایۀ رنگ در دیوارنگاره‌های تاریخی
🔹بررسی تأثیرات مخرب بست و رنگدانه بر روی یکدیگر در دیوارنگاره‌های تاریخی
🔹مطالعه در حوزۀ تأثیر آلاینده‌های محیطی بر روی بست در لایۀ رنگ در دیوارنگاره‌های تاریخی
🔹مطالعه و شناسایی لایۀ ورنی (لایۀ محافظ) در دیوارنگاره‌های ایران
🔹آسیب شناسی و مطالعه در حوزۀ تغییر ساختار لایۀ ورنی در دیوارنگاره‌های ایران


دفعات مشاهده: 10273 بار   |   دفعات چاپ: 722 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

زمین باستان شناسی

زمین باستان شناسی

⭕️همراهان ارجمند ⭕️

در راستای تقویت منابع علمی حوزه باستانسنجی و مرمت کشور نشریه پژوهه باستان سنجی از نویسندگان صاحب قلم در موضوعات زیر دعوت به همکاری و سفارش مقاله پژوهشی و مروری مینماید.〽️

.

موضوع (۳) زمین باستان شناسی

🔹سنجش از دور و کشف تپه های باستانی
🔹زمین باستان شناسی و محیط های باستانی
🔹زمین باستان شناسی و مدیریت اب  در دوره باستان
🔹مکانیابی ساختارهای باستانی و دانش نوین
🔹روشهای مکان یابی محوطه های باستانی و سیستم های اطلاعات جغرافیایی
🔹آرکئوژئوفیزیک مزایا و محدودیت ها
🔹چالش های آرکئوژئوفیزیک و محیط های شهری
🔹آرکئوژئوفیزیک و محیط مرطوب و جنگلی
🔹آرکئوژئوفیزیک و تعیین حریم محوطه های باستانی
🔹رابطه ارکئوژئوفیزیک و زمین باستان شناسی
🔹ارتباط آرکئوژوفیزیک و سنجش از دور


دفعات مشاهده: 11679 بار   |   دفعات چاپ: 812 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جعل آثار تاریخی و اصالت سنجی

جعل آثار تاریخی و اصالت سنجی

⭕️همراهان ارجمند ⭕️

در راستای تقویت منابع علمی حوزه باستانسنجی و مرمت کشور نشریه پژوهه باستان سنجی از نویسندگان صاحب قلم در موضوعات زیر دعوت به همکاری و سفارش مقاله پژوهشی و مروری مینماید.〽️

موضوع (۲) جعل آثار تاریخی و اصالت سنجی

🔹تاریخچه جعل آثار فرهنگی و تاریخی در ایران بر اساس متون و شواهد
🔹گونه شناسی اشیا فرهنگی تاریخی غیر اصیل
🔹روش های جعل و تقلب و پیرسازی در آثار تاریخی و فرهنگی
🔹روش های اصالت سنجی اشیا و آثار میراث فرهنگی
🔹روش های شنا‌‌سایی اشیا جعلی( فلزی، سفالی،شیسه ای، سنگی ، چوبی، منسوجات، کاغذ ، خوشنویسی، چرم) مطالعه موردی در این مورد الزامی است.

🔹و دیگر مسایل مرتبط با این حوزه مطالعاتی


دفعات مشاهده: 11189 بار   |   دفعات چاپ: 766 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معدن باستان سنجی

معدن باستان سنجی

همراهان ارجمند

در راستای تقویت منابع علمی حوزه باستانسنجی و مرمت کشور نشریه پژوهه باستانسنجی از نویسندگان صاحب قلم در موضوعات زیر دعوت به همکاری و سفارش مقاله پژوهشی و مروری مینماید.

🔹موضوع (۱): معدنکاری باستانی در ایران

🔹شناسایی و مستندنگاری معادن باستانی کشور و پراکنش آنها (معادن سنگی، معدن ابسیدین، معدن فلزی، قیر طبیعی، ...)

🔹معرفی و شناخت فناوری های تولید و استخراج مواد بر اساس شواهد میدانی و معادن تاریخی

🔹شناسایی و معرفی منابع باستانی برای استفاده در حفاظت و جایگزینی در بازسازی های معاصر ( میراث سنگی)

🔹روش های  مدیریت، حفاظت و نگهداری از  محوطه های  معادن  کهن

🔹بررسی ژئوتکنیک و آسیب شناسی معادن باستانی

🔹و دیگر مسایل مرتبط با این حوزه مطالعاتی


دفعات مشاهده: 10587 بار   |   دفعات چاپ: 736 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهه باستان سنجی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Research on Archaeometry

Designed & Developed by : Yektaweb