تعیین مشخصات مکانیکی بناهای تاریخی با استفاده از انجام آزمایش های نمیه مخرب (مطالعه موردی خانه های تاریخی نفیسی سرخه ای و کلانتر شهر تبریز) - پژوهه باستان سنجی
سال 8، شماره 1 - ( 1401 )                   سال 8 شماره 1 صفحات 154-135 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
2- دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران ، f.akhoundi@tabriziau.ac.ir
چکیده:   (898 مشاهده)
سالانه تعداد زیادی از  آثار تاریخی در اثر رخداد های لرزه ای تخریب می شوند، به منظور حفاظت از این آثار، ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای آنها امری ضروری بنظر میرسد . شناخت مشخصات مکانیکی مصالح بکار رفته در بنا یکی از مهمترین مراحل ارزیابی لرزه ای است، که از طریق آزمایش های مخرب و نیمه مخرب تعیین می شود. با توجه به اینکه انجام تست های مخرب بر روی بناهای تاریخی نوعی آسیب تلقی می شود بر این اساس پژوهشگران ایتالیایی یک روش کیفی با عنوان شاخص کیفیت بنایی(MQI) جهت تخمین مشخصات مکانیکی مصالح بنایی پیشنهاد داده اند. در این مقاله پژوهشی کاربرد روش مذکور جهت تخمین مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته مصالح بنایی در خانه تاریخی نفیسی شهر تبریز مورد استفاده قرار گرفته و اعتبار سنجی نتایج حاصل از آن با نتایج تست دابل جک مسطح مقایسه شده است. بر اساس مقایسه نتایج بدست آمده، حداقل و حداکثر مقاومت فشاری حاصل از روشMQI بین بازه 89/3 و 29/2 مگاپاسگال بوده در حالیکه مقاومت فشاری حاصل از جک مسطح بین بازه 13/1 – 81/0 مگاپاسگال بدست آمده است،که اختلاف زیادی را نشان میدهد. همچنین حداقل و حداکثر مقادیر مدول الاستیسیته محاسبه شده از روش شاخص کیفیت بنایی(MQI) در بازه بین  5/1628 – 26/1137 مگاپاسگال قرار دارد که در مقایسه با نتایج تست دابل جک مسطح که بین بازه 27/1382 – 06/1182 مگاپاسگال بوده است، همخوانی نزدیکی را  نشان میدهد. با توجه به مغایرت نتایج حاصل از مقاومت فشاری لازم است، مطالعات بیشتری در خصوص استفاده از روش شاخص کیفیت بنایی بر روی بناهای بومی صورت گیرد. بنظر میرسد در صورت انجام مطالعات بیشتر بتوان روش شاخص کیفیت بنایی را مناسب با بناهای تاریخی بومی تنظیم کرد و به عنوان روشی سریع و ایمن جهت تخمیین مشخصات مکانیکی مصالح بنایی بکار برد.
متن کامل [PDF 4118 kb]   (565 دریافت)    
یاداداشت علمی: پژوهشي | موضوع مقاله: دانش حفاظت
دریافت: 1400/10/27 | پذیرش: 1401/3/30 | انتشار: 1401/5/30 | انتشار الکترونیک: 1401/5/30

فهرست منابع
1. Borri A, Corradi M, Castori G, De Maria A. A method for the analysis and classification of historic masonry. Bulletin of Earthquake Engineering. 2015;13(9):2647-65. [DOI:10.1007/s10518-015-9731-4]
2. Pouraminian M, Hosseini M. Seismic safety evaluation of Tabriz historical citadel using finite element and simplified kinematic limit analyses. Indian Journal of Science and Technology. 2014;7(4):409. [DOI:10.17485/ijst/2014/v7i4.13]
3. Gajjar PN, Gabrielli E, Martin-Alarcon DC, Pereira JM, Lourenço PB, Colla C. An experimental and numerical contribution for understanding the in-situ shear behaviour of unreinforced masonry. Journal of Building Engineering. 2021;44:103389. [DOI:10.1016/j.jobe.2021.103389]
4. Latinović M. Seismic evaluation of existing buildings according to document FEMA 310. САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА У ГРАДИТЕЉСТВУ. 2018;13(1). [DOI:10.7251/STP1813664L]
5. Agency FEM. Rapid visual screening of buildings for potential seismic hazards: A handbook: Government Printing Office; 2017.
6. COVENIN. Edificaciones sismorresistentes, Norma COVENIN 1756-98. Comisión Venezolana de Normas Industriales, COVENIN, FONDONORMA, MINDUR y …; 1998.
7. Arya AS. Earthquake resistant design of masonry buildings. Advances in Indian Earthquake Engineering and Seismology: Springer; 2018. p. 259-71. [DOI:10.1007/978-3-319-76855-7_12]
8. Instructions for improving the vibrations of masonry buildings (code 376). Deputy for strategic supervision of technical system affairs2013.[In persian] [دستورالعمل به‌‌سازی لرزه‌ای ساختمان‌های بنایی (کد376). معاونت امور فنی دفتر امور فنی، تدوین معیارها، 1386.]
9. Abdunur C, editor Stress and deformability in concrete and masonry. IABSE Symposium on Strengthening of Building Structures-Diagnostic and Therapy, Venice, Italy; 1983.
10. Noland J, Atkinson R, Schuller M. A review of the flat-jack method for nondestructive evaluation. Proc Nondestructive evaluation of civil structures and materials, Boulder, USA. 1990.
11. Standard A. C1196-91. situ compressive stress within solid unit masonry estimated using flatjack measurements. 1991.
12. Rilem T. RILEM recommendations for the testing and use of constructions materials. RC. 1994;6:218-20. [DOI:10.1201/9781482271362]
13. RILEM, LUM.D.2, In-situ stress tests on masonry based on the flat jack, .
14. RILEM, LUM.D.3, In-situ strength/elasticity tests on masonry based on the flat-jack.
15. Binda L, Tiraboschi C. Fiat-Jack Test: A slightly destructive technique for the diagnosis of brick and stone masonry structures/Flachpressenprüfung: Eine zerstörungsarme Methode zur Untersuchung von Ziegel-und Natursteinmauenverk. Restoration of Buildings and Monuments. 1999;5(5):449-72. [DOI:10.1515/rbm-1999-5404]
16. Gregorczyk P, Lourenço PB. A review on flat-jack testing. 2000.
17. Binda L, Saisi A, Tiraboschi C. Investigation procedures for the diagnosis of historic masonries. Construction and Building materials. 2000;14(4):199-233. [DOI:10.1016/S0950-0618(00)00018-0]
18. Corradi M, Borri A, Vignoli A. Experimental study on the determination of strength of masonry walls. Construction and building materials. 2003;17(5):325-37. [DOI:10.1016/S0950-0618(03)00007-2]
19. Fanale LG, Dante2 and Pietrucci, Antonio3. APPLICATION OF NONDESTRUCTIVE EVALUATION TEST METHOD FOR ITALIAN MASONRY: MASONRY QUALITY INDEX (MQI) METHOD. 2017.
20. Rovero L, Alecci V, Mechelli J, Tonietti U, De Stefano M. Masonry walls with irregular texture of L'Aquila (Italy) seismic area: validation of a method for the evaluation of masonry quality. Materials and Structures. 2016;49(6):2297-314. [DOI:10.1617/s11527-015-0650-2]
21. gholami s, akhoundi F. Siesmic vulnerability assessment of selected historical houses of Qajar period of Tabriz city according to Italian Guidelines: tabriz islamic art university; 2022.[In persian] [غلامی سمیه، آخوندی فرهاد. ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای خانه‌های تاریخی منتخب دورۀ قاجاریه شهر تبریز طبق دستورالعمل‌های حفاظتی ایتالیا. دانشگاه هنر اسلامی تبریز،1400.]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.