پژوهه باستان سنجی
پژوهه باستان سنجی- اخبار نشریه
کسب رتبه الف در ارزیابی سال ۱۴۰۰ کمیسیون نشریات وزارت علوم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/5/12 | 
کسب رتبه الف در ارزیابی سال ۱۴۰۰ کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط نشریه پژوهه باستان سنجی (لینک)

 
نشانی مطلب در وبگاه پژوهه باستان سنجی:
http://jra-tabriziau.ir/find-1.43.176.fa.html
برگشت به اصل مطلب