پژوهه باستان سنجی
پژوهه باستان سنجی- اخبار نشریه
انواع مقالات قابل انتشار در نشریه پژوهه باستان سنجی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/30 | 
به اطلاع کلیه نویسندگان و پژوهشگران محترم می رساند که طبق ابلاغیه شماره ۱۳۰۷۰۴ مصوبه ۱۴۰۰/۶/۱۶ از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، زین پس موارد زیر در نشریات دانشگاه هنر اسلامی تبریز الاخصوص نشریه پژوهه باستان سنجی اجرا می شوند:

✅۱. به جای صدور گواهی اعتبار علمی برای نشریات، رتبۀ نشریه در ارزیابی های سالانه به عنوان "اعتبار نشریه" جایگزین شده است.
✅۲. به جای دسته بندی نشریات به صورت علمی - پژوهشی یا علمی - ترویجی، تمامی نشریات با عنوان یکسان "نشریۀ علمی" شناخته می شوند.
✅۳. یک نشریۀ علمی می تواند انواع مقالۀ پژوهشی، مروری، کوتاه، مطالعۀ موردی، روش شناسی، کاربردی، نقطه نظر، مفهومی، فنی و ترویجی را پس از داوری منتشر نماید، لکن باید نوع مقاله در صفحه نخست هر مقاله درج شود.
نشانی مطلب در وبگاه پژوهه باستان سنجی:
http://jra-tabriziau.ir/find-1.43.174.fa.html
برگشت به اصل مطلب