پژوهه باستان سنجی
پژوهه باستان سنجی- اخبار نشریه
کسب رتبه الف در ارزیابی سال ۱۳۹۹ کمیسیون نشریات وزارت علوم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/4 | 
کسب رتبه الف در ارزیابی سال ۱۳۹۹ کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط نشریه پژوهه باستان سنجی (لینک)


نشانی مطلب در وبگاه پژوهه باستان سنجی:
http://jra-tabriziau.ir/find-1.43.172.fa.html
برگشت به اصل مطلب