پژوهه باستان سنجی
پژوهه باستان سنجی- اخبار نشریه
لزوم ارایه گواهی همانندجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/12 | 
پیرو ابلاغ «آیین نامه پیشگیری از تقلب در تهیه آثار علمی» و اعلام صریح در بنده ۲ ماده ۶ آیین نامه مذکور بر لزوم ارایه گواهی همانندجویی، نشریه پژوهه باستان سنجی پیروی از این آیین نامه را از تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ آغاز نمود.

برای راهنما به این بخش مراجعه کنید: راهنمای-نگارش-مقاله (کلیک کنید)
نشانی مطلب در وبگاه پژوهه باستان سنجی:
http://jra-tabriziau.ir/find-1.43.164.fa.html
برگشت به اصل مطلب