پژوهه باستان سنجی
پژوهه باستان سنجی- اخبار نشریه
دوفصلنامه علمی-پژوهشی پژوهه باستان سنجی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/15 | 
دوفصلنامه علمی-پژوهشی پژوهه باستان سنجی
به استحضار مخاطبین و پژوهشگران حوزه مطالعات میراث فرهنگی باستان سنجی و مرمت آثار تاریخی و موزه­ای کشور می­رساند
 
 نشریه پژوهه باستان سنجی به صاحب امتیازی: دانشگاه هنر اسلامی تبریز؛ با مدیر مسئولی : دکتر مسعود باقرزاده کثیری و سردبیری: دکتر کمال‌الدین نیکنامی  پیرو جلسه تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۸ و پیرو ابلاغیه به شماره ۳/۱۸/۱۸۳۹۵۱  مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۳ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، وزارت علوم تحقیقات و فناوری موفق به کسب درجه علمی ـ پژوهشی از شماره دوم نشریه (پاییز و زمستان ۱۳۹۴)  به بعد گردید. پژوهه باستان سنجی نخستین نشریه در زمینه مطالعات باستان سنجی  در زبان فارسی است.
نشانی مطلب در وبگاه پژوهه باستان سنجی:
http://jra-tabriziau.ir/find-1.43.144.fa.html
برگشت به اصل مطلب