پژوهه باستان سنجی
پژوهه باستان سنجی- اخبار نشریه
تغییرات شیوه نامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/10/22 | 

💭پژوهشگران ارجمند و همراه با نشریه پژوهه باستان سنجی

📝باتوجه به تغییرات جزیی نشریه در راستای نزدیک شدن به استاندارد های بین المللی نشریات، لطفا کسانی که در حال تدوین مقاله برای نشریه هستند بر اساس شیوه نامه جدید  نشریه مقالات خود را تنظیم و ارسال نمایند.  تمامی تغییرات در تب "برای نویسندگان" صفحه "راهنمای نگارش مقاله" آورده شده و همچنین فایل قالب انتشار مقالات به صورت مفصل توضیح داده شده است.

💢تغییرات فوق الذکر عبارتند از:

🔹 1- استفاده از زبان انگلیسی برای تمامی منابع فارسی و دیگر زبان ها  در انتهای مقاله الزامی است یعنی ارجاعات به منابع فارسی  و دیگر زبان ها، باید به انگلیسی نوشته شوند و مورد استفاده قرار گیرد؛

🔹2- استفاده از توضیح انگلیسی به همراه فارسی در زیر نویس اشکال و بالانویس جداول؛

🔹3- لزوم ترسیم اشکال و نقشه ها و گراف ها و تهیه جداول با محتوای انگلیسی.

موفق باشید

نشانی مطلب در وبگاه پژوهه باستان سنجی:
http://jra-tabriziau.ir/find-1.43.131.fa.html
برگشت به اصل مطلب