پژوهه باستان سنجی
پژوهه باستان سنجی- پیشنهاد نگارش مقاله
زمین باستان شناسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

زمین باستان شناسی

⭕️همراهان ارجمند ⭕️

در راستای تقویت منابع علمی حوزه باستانسنجی و مرمت کشور نشریه پژوهه باستان سنجی از نویسندگان صاحب قلم در موضوعات زیر دعوت به همکاری و سفارش مقاله پژوهشی و مروری مینماید.〽️

.

موضوع (۳) زمین باستان شناسی

🔹سنجش از دور و کشف تپه های باستانی
🔹زمین باستان شناسی و محیط های باستانی
🔹زمین باستان شناسی و مدیریت اب  در دوره باستان
🔹مکانیابی ساختارهای باستانی و دانش نوین
🔹روشهای مکان یابی محوطه های باستانی و سیستم های اطلاعات جغرافیایی
🔹آرکئوژئوفیزیک مزایا و محدودیت ها
🔹چالش های آرکئوژئوفیزیک و محیط های شهری
🔹آرکئوژئوفیزیک و محیط مرطوب و جنگلی
🔹آرکئوژئوفیزیک و تعیین حریم محوطه های باستانی
🔹رابطه ارکئوژئوفیزیک و زمین باستان شناسی
🔹ارتباط آرکئوژوفیزیک و سنجش از دور

نشانی مطلب در وبگاه پژوهه باستان سنجی:
http://jra-tabriziau.ir/find.php?item=1.137.79.fa
برگشت به اصل مطلب