پژوهه باستان سنجی
پژوهه باستان سنجی- پیشنهاد نگارش مقاله
معدن باستان سنجی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

معدن باستان سنجی

همراهان ارجمند

در راستای تقویت منابع علمی حوزه باستانسنجی و مرمت کشور نشریه پژوهه باستانسنجی از نویسندگان صاحب قلم در موضوعات زیر دعوت به همکاری و سفارش مقاله پژوهشی و مروری مینماید.

🔹موضوع (۱): معدنکاری باستانی در ایران

🔹شناسایی و مستندنگاری معادن باستانی کشور و پراکنش آنها (معادن سنگی، معدن ابسیدین، معدن فلزی، قیر طبیعی، ...)

🔹معرفی و شناخت فناوری های تولید و استخراج مواد بر اساس شواهد میدانی و معادن تاریخی

🔹شناسایی و معرفی منابع باستانی برای استفاده در حفاظت و جایگزینی در بازسازی های معاصر ( میراث سنگی)

🔹روش های  مدیریت، حفاظت و نگهداری از  محوطه های  معادن  کهن

🔹بررسی ژئوتکنیک و آسیب شناسی معادن باستانی

🔹و دیگر مسایل مرتبط با این حوزه مطالعاتی

نشانی مطلب در وبگاه پژوهه باستان سنجی:
http://jra-tabriziau.ir/find.php?item=1.137.75.fa
برگشت به اصل مطلب