پژوهه باستان سنجی
پژوهه باستان سنجی- دیدگاه دانشجویان
ماهیت میان رشتگی در مطالعات باستان سنجی و اهمیت انتشار دستآوردهای علمی آن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ماهیت میان رشتگی در مطالعات باستان سنجی و اهمیت انتشار دستآوردهای علمی آن

مهدی قربانی

کارشناس ارشد مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی

مهدی قربانی

باستان‌سنجی، که برخی این واژه را با عنوان «علم باستان‌شناسی» تعریف می­کنند، در قالب یک حوزه جامع پژوهشی و میان رشته در زمینه مطالعات باستان­شناختی، میراث فرهنگی و هنر متمرکز شده است. اگر از دیدگاه یک حفاظتگر (مرمتگر) آثار، تعریفی تخصصی­تر از من خواسته باشید نیز خواهم گفت: به‌طورکلی، باستان‌سنجی اهرمی است بسیار توانمند و کارآمد برای تفحص و پاسخگویی به پرسش­های علمی و مسائل ناشناخته­ فرهنگی و تاریخی. یک باستان سنج سعی دارد که به‌واسطه انجام پژوهش‌های علمی با رویکردهای میان‌رشته‌ای در سایر علوم، برخی از مسائل مجهول در میراث فرهنگی و تاریخی را با کنجکاوی و دقت بالا مورد بررسی و تحلیل علمی قرار دهد تا لذا از این طریق و پس از دستیابی به اطلاعاتی ویژه، شرایط شناخت و معرفی وجوه کمتر توجه شده در میراث گذشتگان را برای مخاطبان فراهم سازد. به استناد این تعریف و از دیدگاه من، باستان‌سنجی علی­رغم اینکه فعالیت­های مستقلی را می­تواند پیش بگیرد نیز قادر است که در تکمیل و بسط فعالیت‌های مربوط به دو حوزه­ی باستان‌شناسی و حفاظت از آثار، مشارکت فعال و مؤثری را برنامه‌ریزی نماید. درنتیجه، یک باستان سنج همواره بایستی مطالعات بسیار عمیقی را در سایر علوم داشته و لذا قادر باشد متغیرها و مؤلفه‌های موردنظر خود را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.

            حدود پنج سال پیش بود که خبر پیگیری برای تأسیس رشته باستان‌سنجی در دانشگاه هنر اسلامی تبریز و متعاقب آن در دانشگاه هنر اصفهان را شنیدم. در آن زمان دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی بودم که با شنیدن این خبر، اولین پرسشی که برای من پیش آمد این بود که این حوزه در جامعه میراث فرهنگی ایران چه جایگاه خواهد یافت و نیز تا چه اندازه می­تواند در پیشبرد اهداف میراث فرهنگی کشور و بلکه جهان مثمر ثمر واقع شود. تا اینکه بالاخره حدود یک سال گذشته، خبر راه اندازی نشریه باستان‌سنجی (پژوهه باستان‌سنجی) شنیدم که حقیقتاً به آینده­ی این حوزه علمی یعنی باستان‌سنجی در کشور، بیش از پیش بسیار امیدوار شدم و بلکه اکنون هستم؛ چرا که بر این باورم وجود یک نشریه علمی در یک جامعه علمی، موجودیتی تأثیرگذار است که علاوه بر درج اعتبار علمی نیز به موجب اشاعه و تکثیر دستاوردهای پژوهشی از آن حوزه، ضرورتی حیاتی برای آن جامعه علمی و تحقیقاتی تلقی می­شود. امروز، ضمن تبریک به جامعه باستان‌سنجی ایران، اخیراً به جهت انتشار مقالات تخصصی در نشریه پژوهه باستان‌سنجی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، به موفقیت‌های بیشتر این جامعه علمی در آینده، بسیار امیدوار و البته متوقع هستم.

مهدی قربانی/۲۹/۰۲/۱۳۹۵ - 

نشانی مطلب در وبگاه پژوهه باستان سنجی:
http://jra-tabriziau.ir/find.php?item=1.132.56.fa
برگشت به اصل مطلب