پژوهه باستان سنجی
پژوهه باستان سنجی- دیدگاه صاحب نظران علمی
علوم و انقلاب در باستان شناسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

علوم و انقلاب در باستان شناسی

 دکتر کوروش محمد خانی

دکترای باستان شناسی از دانشگاه لیون فرانسه

عضو هیات علمی گروه باستان شناسی. دانشگاه شهید بهشتی تهران

 کورش محمدخانی

با ایجاد انقلاب صنعتی و سرعت پیشرفت در زندگی انسان، توسعه علم و گسترش دانش بشری با سرعت خیره کننده­ای افزایش یافت. بعد از جنگ جهانی دوم به ناگاه جهش عظیمی در تکنولوژی و علوم صورت گرفت. در بسیاری از علوم پیشرفت­های شگرفی صورت پذیرفت. در این بین نیاز انسان به شناخت بهتر خود و دستیابی به حقایقی درباره هویت انسان باعث شد که توجه خاصی به باستان­شناسی گردد. تا قبل از جنگ جهانی دوم دستیابی به مدارک باستانی در کاوش­های باستان­شناسی به صورت سنتی و با صرف زمان و هزینه­ های بسیار انجام می ­شد. اما پس از این زمان، با توجه به انقلاب در دانش و تکنولوژی، علوم بسیاری به کمک باستان­شناسی آمدند و باعث بوجود آمدن دقت و سرعت در اکتشاف و شناسایی محوطه­ ها و اشیا باستانی و تجزیه و تحلیل مواد حاصل از این اکتشافات شد. علوم بسیاری از تلفیق دانش مهندسی و علوم پایه با باستان­ شناسی بوجود آمد که باستان­ سنجی نامیده شد. البته باست ان­سنجی شاخه ­ای از علوم باستان شناسی است که در سنجش، سالیابی و تاریخگذاری، تجزیه و تحلیل مواد باستانی، تعیین منشا اشیائ و ... باستان­شناسان را یاری می­ دهد. اما علوم دیگری نیز هستند که در اکتشاف محوطه­ های باستانی (مانند باستان­ شناسی هوایی و سنجش از دور)، مکان­یابی دقیق آثار معماری و ساختارهای زیر سطحی (آرکئوژئوفیزیک)، مطالعه مواد حاصل از کاوش ­های باستان شناسی (همانند گیاه باستان­ شناسی، جانور باستان شناسی، استخوان باستان­ شناسی)، یا مطالعه آب و هوا و اقلیم گذشته (دیرین اقلیم شناسی)، زمین باستان­ شناسی، ژنتیک باستان­ شناسی، باستان­شناسی جنسیت و ... امروزه به خوبی در باستان شناسی کاربرد دارند و بازوی توانای باستان شناسان در مطالعات میدانی و پس از آن هستند و باستان­شناسان می توانند با هزینه های کمتر و زمان کوتاه تر جواب بسیاری از سوالات خود را دریافت نمایند. امروزه حضور افراد متخصص علوم باستان شناسی در گرایش­ ها و شاخه های مختلف در فعالیت­ های میدانی باستان­ شناسی چه در محوطه ­های باستانی  و چه بعد از کاوش در مطالعات آزمایشگاهی امری اجتناب ناپذیر است.

با توجه به حضور متخصصین مختلف علوم باستانی در هیئت­ های باستانشناسی و تولید داده ­های علمی فراوان، لزوم انتشار نتایج حاصل از مطالعات و فعالیت ­های میدانی و آزمایشگاهای این متخصصین برای جامعه علمی و فرهنگی دارای اهمیت فراوانی است. بنابراین انتشار مجله­ ای به دو زبان فارسی و انگلیسی برای آگاهی تمامی محقیقن و پژوهشگران در سراسر دنیا، از نتایج حاصل از فعالیت­ ها و پژوهش­ ها امری ناگزیر و پر اهمیت است.

کورش محمدخانی

31 اردیبهشت ماه 1395

نشانی مطلب در وبگاه پژوهه باستان سنجی:
http://jra-tabriziau.ir/find-1.129.37.fa.html
برگشت به اصل مطلب