پژوهه باستان سنجی
پژوهه باستان سنجی- مخاطبان علمی مرتبط
نشریه باستان‌سنجی لازم است!

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشریه باستان‌سنجی لازم است!

مهدی کردی

کارشناس ارشد حفاظت و مرمت آثار فرهنگی و تاریخی

  مهدی کردی

   بررسی، شناخت و مقایسه ارزش­های یک اثر فرهنگی و تاریخی با استفاده از یافته­ها و داده­های علمی( مشاهده­های میکروسکوپی و ماکروسکوپی، آزمایش­های دستگاهی و غیر دستگاهی و ..) در واقع باستان‌سنجی به ما کمک می‌کند تا شناخت علمی دقیق‌تری نسبت یک اثر فرهنگی تاریخی مانند شیوه ساخت، دوره شکل‌گیری، کاربرد، رویدادهای محیط پیرامونی آن، مقایسه با سایر موارد مشابه در یک دوره و سایر دوره­ها فرهنگی و تاریخی داشته باشیم. همچنین در تائید یا رد فرضیه­ها و سؤال‌ها نقش مهمی دارد و از برخی نظریه­های خیال پردازانه جلوگیری می­نماید بنابراین وجود یک نشریه باستان­سنجی با توجه به فراوانی آثار علاوه براینکه پژوهش­های انجام شده را در دسترس علاقه ­ندان قرار می­دهد، شرایط بررسی و مقایسه نتیجه این پژوهش­ها را با سایر پژوهش­های مرتبط فراهم می­سازد همچنین این نشریه می­تواند راهی برای تبادل اطلاعات بین پژوهشگران باشد. که وجود و ادامه راه آن از ضروریات است.

مهدی کردی/ خرداد۱۳۹۵

نشانی مطلب در وبگاه پژوهه باستان سنجی:
http://jra-tabriziau.ir/find.php?item=1.128.50.fa
برگشت به اصل مطلب