پژوهه باستان سنجی
پژوهه باستان سنجی- مخاطبان علمی مرتبط
باستان­ سنجی معادل Archaeometry!

حذف تصاویر و رنگ‌ها

باستان­ سنجی معادل  Archaeometry!

آرش تیر انداز

دانش آموخته کارشناسی ارشد باستان شناسی

AWT IMAGE

اصطلاح "باستان­سنجی" به نظر معادل کامل و گویایی برای "Archaeometry" نیست، اما در عین حال هم­اکنون پیشنهادی بهتر از این نیز به ذهن نمی­رسد. یکی از اولین مراحل شناخت هر منطقۀ جغرافیایی- فرهنگی در علم باستان­شناسی، بررسی و شناسایی روشمند است. ترسیم چشم­انداز کلی، گاه­نگاری و تسلسل فرهنگی هر منطقه در شرایطی محقق می­گردد که محوطه­های گوناگون با دوره­های فرهنگی متفاوت بررسی، لایه­نگاری و کاوش شده باشند تا از نتایج آن برای گاه­نگاری نسبی استفاده گردد، از این منظر اهمیت علم باستان­سنجی که ماحصل تلفیق رشته­های علوم تجربی پایه، و علوم انسانی است زمانی پر رنگ­تر می­شود که در منطقۀ هدف، کاوش علمی قابل استنادی انجام نگرفته باشد، در چنین شرایطی سعی خواهد شد با انجام آزمایش­های مختلف تجزیه عنصری آلی و معدنی متالوگرافی و پتروگرافی بر روی مواد فرهنگی بدست آمده، راه­گشایی برای تفسیرهای دوره­های مختلف فرهنگی و نیز پرداختن به جنبه­های اشتراک و افتراق نتایج حاصل از بررسی­ها با حوزه­های فرهنگی همجوار گردد. به تعبیری دیگر رشتۀ ابتدایی در این علم تلفیقی، رشته­های پایۀ علوم تجربی، و رشتۀ انتهایی علم باستان­شناسی است. هدف علم باستان­سنجی در واقع پاسخ به سوالات باستان­شناسی است، اما گاه اهمیت آن تا حدی پر رنگ می­شود که بدون نتایج حاصل از این علم نمی­توان سوالات مطرح را پاسخ گفت و یا گاه از دل همین پاسخ­ها پرسش­های جدیدی پیش می­آید که ماهیتی مستقل دارند. بر این اساس هر نوع فعالیت مستقل، با درک صحیح از ماهیت این علم نوپا و راه­گشا، کاملاً ضروری و کاربردی خواهد بود. تاسیس رشته باستان­سنجی در دانشگاه هنر اسلامی تبریز، خود حرکت جدیدی در اشاعه این علم میان رشته­ای در ایران است، از جمله فعالیت­های این واحد دانشگاهی که برای اولین­بار در ایران انجام شد سمپوزیوم بین­المللی باستان­سنجی در تبریز بود که علاوه بر ارائه مقالات علمی تخصصی، امضاء توافقاتی چندجانبه در زمینه همکاری های علمی مشترک بین­المللی را نیز به همراه داشت. اما انتشار منظم و مداوم نتایج مطالعات یک حوزه است که می­تواند ضمن شناساندن جوانب آن رشته اسباب رشد آن حوزه را نیز فراهم آورد، که انتشار مجله پژوهه باستان سنجی یکی از نمودهای بارز آن و می­تواند پیشگام تحقق این امر باشد.

آرش تیرانداز

آبان 1395

نشانی مطلب در وبگاه پژوهه باستان سنجی:
http://jra-tabriziau.ir/find.php?item=1.128.115.fa
برگشت به اصل مطلب