FAQ - پژوهه باستان سنجی

پرسش‌های متداول


:: سوالات متداول
#

بعد از پذیرش مقاله چه مدت طول میشکد تا به چاپ برسد؟


مقالات براساس زمان پذیرش و تأیید نهایی توسط داوران به ترتیب در نوبت چاپ قرار میگیرند در حال حاضر این زمان حداکثر حدود 4 ماه است


1395/7/21 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید       کل پرسش های متداول را ببینید