FAQ - پژوهه باستان سنجی

پرسش‌های متداول


:: سوالات متداول
#

چگونه میتوان گواهی پذیرش مقاله را تهیه کرد؟


دو روش برای این کار وجود دارد.

1) با دفتر نشریه تماس بگیرید و درخواست گواهی پذیرش قطعی بفرمایید که در همین راستا ارائه  شماره تلفن یا فکس  نویسندگان لازم است.

2) از طریق سامانه بعد از پذیرش مقاله شما گواهی الکترونیک صادر میشود که میتوانید از آن استفاده نمایید.

لازم به ذکر است ارائه نامه پذیرش از طریق مراجعه حضوری، فاکس و ایمیل امکان پذیر  است.


1395/7/21 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید       کل پرسش های متداول را ببینید