FAQ - پژوهه باستان سنجی

پرسش‌های متداول


:: سوالات متداول
#

چگونه میتوان مقاله ویرایش شده را وارد سایت کرد؟


مراجعه به صفحه شخصی، مقالات آماده ویرایش، ویرایش مقاله و جایگزین کردن آن (هم فایل بدون نام و هم با نام نویسنده )، تایید نهایی و در نهایت مقاله ویرایش شده وارد سایت میشود. توجه داشته باشید به هیچ عنوان مقاله ویرایش شده را به عنوان مقاله جدید وارد سایت ننمایید در این صورت مقاله از روند داوری حذف میشود.


1395/7/21 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید       کل پرسش های متداول را ببینید