آشنایی با مفهوم و کاربرد سنجش آکوستیک به‌عنوان یک روش غیرمخرب در مطالعه و شناخت میراث معماری - پژوهه باستان سنجی
سال 8، شماره 2 - ( 1401 )                   سال 8 شماره 2 صفحات 208-193 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه مرمت، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
2- گروه مرمت، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران ، banayee_sepideh@arch.iust.ac.ir
چکیده:   (888 مشاهده)
به‌منظور انجام هرگونه اقدامی در راستای محافظت از یک ساختمان تاریخی، آگاهی از خواص مکانیکی مصالح و عناصر سازندۀ آن  اقدامی ضروری است که این امر باید با واردآمدن حداقل آسیب به کالبد و بافت بنای تاریخی همراه باشد. در حقیقت، به‌حداقل‌رساندن مداخلات در ساختار تاریخی و استفاده از روش‌های غیرمخرب برای مطالعه و شناخت عناصر آن، یکی از الزامات موردنیاز برای بهبود وضعیت میراث فرهنگی است. در میان روش‌های غیرمخرب، تکنیک‌های آکوستیک یکی از رایج‌ترین روش‌های مورد استفاده در چند دهۀ اخیر هستند که اطلاعات مهمی دربارۀ‌ کیفیت و وضعیت حفاظتی عناصر مورد مطالعه در اختیار ما قرار می‌دهند. هدف این پژوهش، بررسی عملکرد، ظرفیت و نتایج استفاده از انتشار امواج آکوستیک برای تجزیه‌وتحلیل وضعیت حفاظتی بناهای میراثی است. این مقاله، به‌صورت مروری و با بررسی مقاله‌های علمی معتبر از شش سال اخیر در حوزۀ‌ مطالعات و پژوهش‌های مربوط به آزمون‌های آکوستیک انجام‌شده و خلاصه‌ای از اصول فنی اولیه، تجهیزات مورد نیاز، نحوۀ انجام آزمایش‌ها، کاربردها، محدودیت‌های موجود در رابطه با شرایط سایت و درنهایت تجزیه ‌و تحلیل داده‌های حاصل از این آزمون‌ها را ارائه می‌دهد. مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد که مصالح و سازه‌های مختلف و همچنین آسیب‌هایی همچون ترک‌ها و حفره‌های داخلی، در برابر انتشار امواج آکوستیک رفتار متفاوتی از خود نشان می‌دهند. درنتیجه، از همین تفاوت رفتار می‌توان برای ارزیابی کیفیت ساختمان‌ها و مصالح، شناسایی ناهمگنی‌های موجود، آسیب‌ها مخصوصاً ترک‌ها، جداشدگی اندودها در دیوارها و کنترل اثربخشی اقدامات درمانی استفاده کرد.
متن کامل [PDF 2189 kb]   (572 دریافت)    
یاداداشت علمی: مروری | موضوع مقاله: دانش حفاظت
دریافت: 1400/9/7 | پذیرش: 1401/12/24 | انتشار: 1401/12/24 | انتشار الکترونیک: 1401/12/24

فهرست منابع
1. Menéndez B. Non-destructive techniques applied to monumental stone conservation: IntechOpen; 2016. [DOI:10.5772/62408]
2. Araújo E, Bessa M, Sousa I, Fontenele A, Luz R, Vieira M, et al. A New Approach for Assessment of the Coating Mortar Adherence in Ancient Masonries Through Ultrasonic Data. In: J. M. P. Q. Delgado, editor. Case Studies in Building Constructions. 15: Springer; 2021. p. 55-81. [DOI:10.1007/978-3-030-55893-2_4]
3. Crespo Cuesta M. Non-destructive diagnostics techniques for historical buildings: methodological guidelines and operations protocols: University of Cantabria; 2019-09-08.
4. Qanbari Zabiullah. Investigating and explaining the yield of non-destructive tests (NDT) and semi-destructive (MDT) in the wall pathology of monuments. International Architecture, Urban Development, Civil, Art and Environment Conference; Future horizons, look in the past: 2015. [in Persian] [قنبری ذبیح الله. بررسی و تبیین عملکرد انواع آزمون‌های غیرمخرب (NDT) و نیمه‌مخرب (MDT) در آسیب‌شناسی دیوار بناهای تاریخی. کنفرانس بین‌المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط‌زیست؛ افق‌های آینده، نگاه به گذشته: 1394]
5. Rodríguez-Mariscal JD, Canivell J, Solís M. Evaluating the performance of sonic and ultrasonic tests for the inspection of rammed earth constructions. Construction and Building Materials. 2021;299:123854. [DOI:10.1016/j.conbuildmat.2021.123854]
6. Maierhofer C, Ziebolz A, Kopp C. ONSITEFORMASONRY-A European Research Project: On-site investigation techniques for the structural evaluation of historic masonry2003.
7. Arosio D, Munda S, Zanzi L, Porto Fd, Mosele F. Nondestructive quality control of reinforced masonry buildings. Journal of infrastructure systems. 2012;18(1):34-46. [DOI:10.1061/(ASCE)IS.1943-555X.0000054]
8. Leucci G. Seismic and Sonic Applications on Artifacts and Historical Buildings. Sensing the Past. 16: Springer, Cham; 2017. p. 153-73. [DOI:10.1007/978-3-319-50518-3_8]
9. Luchin G, Ramos LF, D'Amato M. Sonic tomography for masonry walls characterization. International Journal of Architectural Heritage. 2020;14(4):589-604. [DOI:10.1080/15583058.2018.1554723]
10. Fais S, Casula G, Cuccuru F, Ligas P, Bianchi MG. An innovative methodology for the non-destructive diagnosis of architectural elements of ancient historical buildings. Scientific reports. 2018;8(1):1-11. [DOI:10.1038/s41598-018-22601-5]
11. Camassa D, Castellano A, Fraddosio A, Piccioni MD. Improvements of the ultrasonic tomography for applications to historical masonry constructions. Structural Analysis of Historical Constructions: Springer; 2019. p. 447-55. [DOI:10.1007/978-3-319-99441-3_48]
12. Zigler R. Evaluation Of Masonry Grouting Effectiveness Using Thermography And Ultrasonic Methods. Civil Engineering Journal. 2019(4). [DOI:10.14311/CEJ.2019.04.0041]
13. Ahmad A. Investigation of Marble Deterioration and Development of a Classification System for Condition Assessment Using Non-Destructive Ultrasonic Technique. Mediterranean Archaeology and Archaeometry. 2020;20(3):75-89.
14. Işık N, Halifeoğlu FM, Ipek S. Nondestructive testing techniques to evaluate the structural damage of historical city walls. Construction and Building Materials. 2020;253:119228. [DOI:10.1016/j.conbuildmat.2020.119228]
15. Araújo E, Sousa I, Paz R, Costa CH, Mesquita E. Physical and mechanical characterization of traditional Brazilian clay bricks from different centuries. Journal of Building Pathology and Rehabilitation. 2020;5(1):1-12. [DOI:10.1007/s41024-020-00087-x]
16. Verstrynge E, Lacidogna G, Accornero F, Tomor A. A review on acoustic emission monitoring for damage detection in masonry structures. Construction and Building Materials. 2020;268:121089. [DOI:10.1016/j.conbuildmat.2020.121089]
17. Rodrigues T, Damasceno Filho F, Paz R, Mesquita E, Martini R. A Novel Approach for Detection of Voids in Traditional Load-Bearing Masonries Based on Ultrasonic Data. Case Studies in Building Constructions. 15: Springer, Cham; 2021. p. 83-98. [DOI:10.1007/978-3-030-55893-2_5]
18. Alibaba Group. UNI-T UTD1062C 2Channels 60MHz 250MS/s Handheld Portable Digital Multimeter Oscilloscope Oscillograph Oscillometer [Available from: http://s.click.aliexpress.com/deep_link.htm?aff_short_key=AAae2f6&dl_target_url=https://www.aliexpress.com/item/UNI-T-UTD1062C-2Channels-60MHz-250MS-s-Handheld-Portable-Digital-Multimeter-Oscilloscope-Oscillograph-Oscillometer/32807732605.html&af=homeimprovementproducts0008&cv=32807732605&cn=17102017&dp=Tools.
19. Screening Eagle Technologies. Pundit Ultrasonic Pulse and Echo Technologies 2021 [Available from: https://www.proceq.com/products/list/Category/pundit-ultrasonic-pulse-velocity-and-pulse-echo-testing.//
20. Screening Eagle Technologies. PD8000 2021 [Available from: https://www.screeningeagle.com/en/products/pundit-pd8000.
21. Proceq SA. Pundit PL-200 and Pundit PL-200PE 2014 [Available from: https://www.proceq.com/uploads/tx_proceqproductcms/import_data/files/Pundit%20PL-2_Sales%20Flyer_English_high.pdf.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.