پژوهه باستان سنجی
پژوهه باستان سنجی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و محورهای نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

از جمله مهمترین اهداف نشریه پژوهه باستان سنجی عبارتند از :

 •     انتشار مقالات علمی –پژوهشی و مقالات علمی مروری ناب مربوط به باستان‌سنجی و ارائه نتایج تحقیقات نظری و عملی پژوهشگران و مراکز علمی  
 •     ارتقای سطح دانش و پژوهش درباستان سنجی  کشور
 •     ایجاد بستر و زمینه‌ای مناسب برای ارتباط علمی و تبادل افکار میان پژوهشگران، اساتید دانشگاهی و دانشجویان.

مقالات می­ بایست مطابق با زمینه تخصصی نشریه در حوزه باستان‌سنجی بر اساس محورهای ذیل باشند:

 • محور اول:ساختارشناسی تحلیلی-آزمایشگاهی آثار فرهنگی و تاریخی؛
 • محور دوم:سالیابی تحلیلی-آزمایشگاهی آثار فرهنگی و تاریخی؛
 • محور سوم:منشأیابی تحلیلی-آزمایشگاهی آثار فرهنگی و تاریخی؛
 • محور چهارم: پژوهش‌های تحلیلی-آزمایشگاهی فنون و فناوری‌های باستانی؛
 • محور پنجم: پژوهش های تحلیلی-آزمایشگاهی با هدف حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی،
 • محور ششم: پژوهش‌های تحلیلی-آزمایشگاهی اصالت سنجی آثار فرهنگی و تاریخی،
 • محور هفتم: پژوهش‌های سنجش از دور و تحلیل‌های کمّی-آماری آثار فرهنگی و تاریخی.

انواع مقالات قابل انتشار:
 • مقاله پژوهشی (Research/ Original/ Regular Article)
 • مروری (Review Article)
 • کوتاه (Short Paper)
 • مطالعه موردی (Case-study)
 • نقطه‌نظر (Viewpoint/ Perspective/ Opinion)
 • فنی (Technical Paper)
 • نقد کتاب (Book Review)
نشانی مطلب در وبگاه پژوهه باستان سنجی:
http://jra-tabriziau.ir/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب