پژوهه باستان سنجی
پژوهه باستان سنجی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و محورهای نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

از جمله مهمترین اهداف نشریه پژوهه باستان سنجی عبارتند از :

  •     انتشار مقالات علمی –پژوهشی و مقالات علمی مروری ناب مربوط به باستان‌سنجی، مرمت آثار تاریخی و ارائه نتایج تحقیقات نظری و عملی پژوهشگران و مراکز علمی  
  •     ارتقای سطح دانش و پژوهش در رشته های فوق الذکر
  •     ایجاد بستر و زمینه‌ای مناسب برای ارتباط علمی و تبادل افکار میان پژوهشگران، اساتید دانشگاهی و دانشجویان.

مقالات می­ بایست مطابق با زمینه تخصصی نشریه در حوزه باستان‌سنجی و حفاظت و مرمت آثار تاریخی بر اساس محورهای ذیل باشند:

  • محور اول:سالیابی تحلیلی-آزمایشگاهی آثار فرهنگی و تاریخی؛
  • محور دوم: منشأیابی تحلیلی-آزمایشگاهی آثار فرهنگی و تاریخی؛
  • محور سوم: ساختارشناسی تحلیلی-آزمایشگاهی آثار فرهنگی و تاریخی؛
  • محور چهارم: پژوهش‌های تحلیلی-آزمایشگاهی فنون و فناوری‌های باستانی؛
  • محور پنجم: پژوهش های تحلیلی-آزمایشگاهی حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی،
  • محور ششم: پژوهش‌های سنجش از دور و تحلیل‌های کمّی-آماری آثار فرهنگی و تاریخی.
نشانی مطلب در وبگاه پژوهه باستان سنجی:
http://jra-tabriziau.ir/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب