پژوهه باستان سنجی
پژوهه باستان سنجی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و محورهای نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

از جمله مهمترین اهداف نشریه پژوهه باستان سنجی عبارتند از :

 •     انتشار مقالات علمی –پژوهشی و مقالات علمی مروری ناب مربوط به باستان‌سنجی و ارائه نتایج تحقیقات نظری و عملی پژوهشگران و مراکز علمی  
 •     ارتقای سطح دانش و پژوهش درباستان سنجی  کشور
 •     ایجاد بستر و زمینه‌ای مناسب برای ارتباط علمی و تبادل افکار میان پژوهشگران، اساتید دانشگاهی و دانشجویان.

مقالات می­ بایست مطابق با زمینه تخصصی نشریه در حوزه باستان‌سنجی بر اساس محورهای ذیل باشند:

 • محور اول:سالیابی تحلیلی و آزمایشگاهی آثار فرهنگی و تاریخی
 • محور دوم:منشأیابی آثار فرهنگی و تاریخی
 • محور سوم:ساختارشناسی آثار و مواد فرهنگی- تاریخی
 • محور چهارم: مطالعه و بازآفرینی فناوری‌های باستانی
 • محور پنجم: فرآیندهای حفاظت و مرمت آثار فرهنگی- تاریخی
 • محور ششم: مطالعات اصالت سنجی آثار فرهنگی- تاریخی
 • محور هفتم: تحلیل‌های کمّی- آماری در مطالعات آثار فرهنگی و تاریخی
 • محور هشتم: پژوهش های زمین باستان­شناسی
 • محور نهم: پیش­یابی و دورسنجی در مطالعات آثار فرهنگی - تاریخی
 • محور دهم: زیست باستان شناسی

انواع مقالات قابل انتشار:
 • مقاله پژوهشی (Research/ Original/ Regular Article)
 • مروری (Review Article)
 • کوتاه (Short Paper)
 • مطالعه موردی (Case-study)
 • نقطه‌نظر (Viewpoint/ Perspective/ Opinion)
 • فنی (Technical Paper)
 • نقد کتاب (Book Review)
نشانی مطلب در وبگاه پژوهه باستان سنجی:
http://jra-tabriziau.ir/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب