پژوهه باستان سنجی
پژوهه باستان سنجی- فایل های مربوط به نویسندگان
فایل های مربوط به نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/5 | 

قالب نوشتار مقالات به زبان فارسی را از اینجا دریافت نمایید.

 شیوه نامه  (doc)  

شیوه نامه(PDF)

راهنمای آوانگاری  زبان فارسی   (PDF)   

 

انواع قالب مقالات
مقاله پژوهشی مقاله مروری
سرمقاله نامه به سردبیر
گزارش موردی دیدگاهها
فرم های تعهد
فرم تعارض منافع(Conflict of Interest) (doc)  فرم تعهد نویسندگان (doc)
دیگر فایل ها

نمونه فرم های داوری مقالات (doc)

 شیوه نامه استناددهی  Vancouver-JRA
فایل استایل برای اضافه کردن در نرم افزار  مدیریت منبع (مندلی یا اند نوت) دانلود
لاتین(PDF)

منشور و موازین اخلاقی پژوهش  (PDF) 

فونت های مورد نیاز(ZIP)

قالب نوشتار مقالات انگلیسی  (PDF) 

راهنمای  استفاده از همانند جو
لینک نام نویسی:
https://tik.irandoc.ac.ir/User/SignUp


 
 

   

نشانی مطلب در وبگاه پژوهه باستان سنجی:
http://jra-tabriziau.ir/find.php?item=1.168.163.fa
برگشت به اصل مطلب