پژوهه باستان سنجی
پژوهه باستان سنجی- مجموعه مقالات سمپوزیوم باستان سنجی
مجموعه مقالات سمپوزیوم باستان سنجی ۱و۲

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برگزیده مقالات اولین و دومین همایش کاربرد تحلیل های علمی در باستان سنجی و مرمت میراث فرهنگی
دانشگاه هنر اسلامی تبریز (۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲-۱۳۹۱)
به کوشش مهدی رازانی و بهرام آجورلو ، انتشارات : دانشگاه هنر اسلامی تبریز ۱۳۹۳

 AWT IMAGE  

 جهت دریافت مقالات اینجا کلیک کنید


مجموعه چکیده مقالات سمپوزیوم بین المللی باستان سنجی ایران و آلمان
دانشگاه هنر اسلامی تبریز (۱۱ تا ۱۴ آبان ۱۳۹۵)
به کوشش بهرام آجورلو و ژودیت تومالسکی

AWT IMAGE

 جهت دریافت مقالات اینجا کلیک کنید
 


مجموعه چکیده مقالات سمپوزیوم بین المللی باستان شناسی و باستان سنجی شمال غرب ایران و قفقاز جنوبی در دوره مس و سنگ و مفرغ
دانشگاه هنر اسلامی تبریز (۲۵ و ۲۶ شهریور ۱۳۹۶)
به کوشش اکبر عابدی، مهدی رازانی

International Symposium on the  Archaeology & Archaeometry  of the Chalcolithic & Bronze  Ages in Northwest Iran & South Caucasus

جهت دریافت مقالات اینجا کلیک کنید

  

نشانی مطلب در وبگاه پژوهه باستان سنجی:
http://jra-tabriziau.ir/find.php?item=1.143.100.fa
برگشت به اصل مطلب