پژوهه باستان سنجی
پژوهه باستان سنجی- پیشنهاد نگارش مقاله
گاهنگاری مطلق

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/11/14 | 
گاهنگاری مطلق
_🔴پژوهشگران محترم باستان شناسی و #باستان_سنجی کشور _بدین وسیله به اطلاع می رساند نشریه پژوهه باستان سنجی پذیرای مقالات شما در موضوع "#گاهنگاری مطلق"(کربن 14، #ترمولومنسانس و...) در راستای بازنگری و تصحیح گاهنگاری مناطق مختلف #باستان_شناسی ایران خواهد بود، از پژوهشگران این حوزه دعوت می شود مقالات خود را برای #نشریه ارسال نمایند.

_💢تلفن مستقیم دفتر نشریه:
0413-529-7551
_💢رایانامه:
jra@tabriziau.ac.ir
_💢تارنما:
http://jra-tabriziau.ir
نشانی مطلب در وبگاه پژوهه باستان سنجی:
http://jra-tabriziau.ir/find.php?item=1.137.162.fa
برگشت به اصل مطلب