پژوهه باستان سنجی
پژوهه باستان سنجی- پیشنهاد نگارش مقاله
مطالعات باستان سنجی و حفاظت و مرمت آثار کاغذی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مطالعات باستان سنجی و حفاظت و مرمت آثار کاغذی

پژوهه باستان سنجی:
⭕️همراهان ارجمند ⭕️

در راستای تقویت منابع علمی حوزه باستانسنجی و مرمت کشور نشریه پژوهه باستان سنجی از نویسندگان صاحب قلم در موضوعات زیر دعوت به همکاری و سفارش مقاله پژوهشی و مروری مینماید.〽️

موضوع (7)
موضوعات پیشنهادی: مطالعات باستان سنجی  و حفاظت و مرمت آثار کاغذی
🔹شناسایی انواع رنگدانه ها ، رنگینه ها و مرکب در آثار کاغذی، اسناد و نسخ خطی،  تذهیب و مینیاتور
🔹شناسایی انواع پرکننده  و آهار به کار رفته در اسناد و نسخ خطی
🔹شناخت خواص فیزیکی– شیمیایی و ویژگی های  ظاهری  آثار کاغذی تاریخی و فرهنگی
🔹اهمیت کاربرد آنالیزهای غیر تخریبی در حفاظت از آثار کاغذی تاریخی و فرهنگی
🔹مکانیسم تخریب کاغذهای تاریخی و فرهنگی و بررسی عوامل موثر در آن
🔹 روش های مختلف آنالیز دستگاهی برای تجزیه و تحلیل آثار کاغذی تاریخی و فرهنگی
🔹کاربرد روشهای نوین در انجام مطالعات ساختاری و شیمیایی از نمونه های آثار کاغذی فرهنگی و تاریخی
🔹ارزیابی اثربخشی درمان های حفاظتی در آثار کاغذی تاریخی و فرهنگی

💢رایانامه:
jra@tabriziau.ac.ir
💢تارنما:
http://jra-tabriziau.ir

💢 تلگرام نشریه:
@ArchaeometryJR

نشانی مطلب در وبگاه پژوهه باستان سنجی:
http://jra-tabriziau.ir/find.php?item=1.137.116.fa
برگشت به اصل مطلب