پژوهه باستان سنجی
پژوهه باستان سنجی- مخاطبان علمی مرتبط
باستان سنجی یا باستان شناسی با روش های دقیق علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

باستان سنجی یا باستانشناسی با روش های دقیق علمی

احد نژادابراهیمی

دکتری معماری و عضو  هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

احد نژادابراهیمی

باستان شناسی و شناخت پدیده های باستانی از روزگاران گذشته برای بشر همواره جذاب بوده است، شکل گیری افسانه های تاریخی که شرح قهرمانان، اسطوره ها و پهلوانانی مانند «سمک عیار»، «اسکندرنامه»، «ابومسلم نامه» و غیره،گواهی بر این ادعا است؛ اینها تلاشی برای شناخت گذشته براساس اطلاعات عمومی و شفاهی بود و چون اطلاعات دقیقی از گذشته نمی توانستند بدست بیاورند به افسانه سرایی روی می آورده اند تا از این طریق بتوانند فزونی عطش شناخت ابعاد ناشناخته گذشته را پاسخگو باشند، باستان شناسی در جهان با کشف شهرهای پمپی و هرکولانئوم رویکرد جدیدی را در دنیا برای باستانشناسان و مرمتگران باز کرد و این حوزه را نیازمند شناخت روش های علمی برای کاوش و حفاظت از اشیای باستان شناسی کرد چون تقریبا روش های تجربی پاسخگوی نیازهای بوجود آمده نبودند بنابراین متخصصین این حوزه تلاش کردند تا از روش های علمی بهره گیری کنند؛ ذات روش های تجربی مبتنی بر تجربه و آزمون خطا است بطور مثال شما برای اینکه بتوانید بازخورد مواد جدید در حفاظت از اثری با ارزش با ساختار ناشناخته را بدست بیاورید لازم است تا مواد را استفاده و منتظر نتیجه باشید و این ماهیت آثار تاریخی را در معرض خطر قرار می دهد بنابراین لازم است تا روش های دقیق علمی مورد استفاده قرار گیرد که بطور روز افزون در حال گسترش در تمامی شئون زندگی بشر هستند؛ ابداع باستان سنجی در جهان را به کرستوفر هاوکس نسبت می دهند وی تلاش کرد تا باستان شناسی را دانشی میان رشته ای معرفی کند تا در آن باستان شناسان با استفاده از فنون و روش‌های علوم دقیقه  مانند فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی، انسان شناسی و مهندسی بتوانند پاسخ سوالات خود را بدست بیاورند و بعد از چندی مورد وثوق نظر بسیاری از باستان شناسان قرار گرفت و توسعه یافت.

از سال ۱۹۵۸ اولین نشریه باستان سنجی در دانشگاه آکسفورد منتشر گردید هرچند در ابتدا عنوان دیگری داشت ولی تغییر عنوان این مجله به مجله باستان سنجی در دنیا اهمیت موضوع را می رساند برای اینکه حرکت مفیدی برای انتقال تجارب به سایرین بود در ایران نیز در چند سال گذشته با تاسیس رشته باستان سنجی در مقطع ارشد، این مهم به نتیجه رسیده است و با راه اندازی مجله پژوهه باستان سنجی در حال شکوفایی است تا فتح بابی باشد  برای دوستداران میراث فرهنگی تا از دانش های جدید باستان شناسی آگاهی یابند.

نشانی مطلب در وبگاه پژوهه باستان سنجی:
http://jra-tabriziau.ir/find.php?item=1.128.87.fa
برگشت به اصل مطلب