پژوهه باستان سنجی
پژوهه باستان سنجی- مخاطبان علمی مرتبط
باستان سنجی و عدالت قضایی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

باستان سنجی و عدالت قضایی

بهناز نصیر زاده

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

ایران کشوری با سابقه تاریخی و سرشار از اموال و اثار تاریخی و فرهنگی ارزشمند است.متاسفانه فقر فرهنگی ومادی سبب شده تا عده ای سودجو به سرقت،خرید و فروش، قاچاق، تخریب، جعل، حفاری های غیرمجاز و... در خصوص این اموال بپردازند. قانونگذار برای حمایت حقوقی و کیفری از این اموال به وضع قوانینی برای ارعاب، پیشگیری و مجازات خاطیان پرداخته است. از طرفی قضات عادل در رسیدگی به این پرونده ها، نیازمند نظر کارشناسی متخصصین در حوزه های فرهنگی و هنری است. که در همین راستا کارشناسان رسمی دادگستری با صلاحیت در حوزه های تعیین قدمت اموال فرهنگی و تاریخی، ارزشیابی اشیا فرهنگی و تاریخی، تشخیص اصالت اشیا عتیقه و موزه ای، برآورد میزان خسارت وارده به اشیا عتیقه و موزه ای، اظهار نظر در خصوص چگونگی تحصیل اشیا فرهنگی، تشخیص اصالت و قدمت دستاردهای کاوش های باستان شناسی مجاز و غیر مجازو.....قضات را در صدور آرای عادلانه یاری می رسانند. بنا بر تعاریف مرسوم باستان سنجی، حوزه ای تخصصی در رابطه با میراث فرهنگی گذشتگان است که برای سنجش قدمت و خواص آثار قدیمی و با دیگر ویژگی های علمی آنها به کار میرود. از این رو اگر متخصصان (باستان شناسان، مرمتگران و باستان سنج ها و....) بتوانند به عنوان کارشناسان رسمی دادگستری در پرونده های قضایی ورود یافته و بر اساس داده های علمی خود نظر کارشناسی ارائه دهند، می توان گفت که متخصصین این حوزه می توانند نقش مثمر ثمری در عدالت قضایی ایفا نمایند.

بهناز نصیرزاده/ خرداد1395

نشانی مطلب در وبگاه پژوهه باستان سنجی:
http://jra-tabriziau.ir/find.php?item=1.128.74.fa
برگشت به اصل مطلب