پژوهه باستان سنجی
پژوهه باستان سنجی- مخاطبان علمی مرتبط
باستان سنج با رویکرد باستان سنجانه باستان سنجی میکند

حذف تصاویر و رنگ‌ها

باستان سنج با رویکرد باستان سنجانه باستان سنجی میکند

استاد نقاش حجت امانی

عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان

AWT IMAGE

بنظر من باستان سنجی تکمیل کننده کار باستان شناسیه و به باستان شناسی وجهه علمی میده
باستان سنجی دقیقا مشخص می کنه که کاربرد انچه یافت شده  چگونه بوده و این مسله کمی نیست و کمتر از پیدایش اون نیست
من فکر می کنم باستان سنجی میتونه به سایر رشته ها حتی پزشکی هم کمک بزرگی بکنه و در ارتباط با بأکتری ها و بیماری هایی از گذشته های خیلی دور را شناسایی کنه
باستان سنجی روش علمی است برای تعیین هویت یافته های باستانی
در واقع باستان سنجی لایه های پنهان  یافته  ها را مشخص می کند و نگرش تازه و درستی از کاربرد ان را در اختیار دیگران قرار می دهد
ارتباط عمیقی  با  نقاشی هم دارد شناخت متریال و حتی تکنیک های بکار رفته در نقاشی های گذشته امر ضروری است که در دوران معاصر مورد مطالعه قرار بگیرد و نقاش را بسمت موادی پایدار هدایت کند

نشانی مطلب در وبگاه پژوهه باستان سنجی:
http://jra-tabriziau.ir/find.php?item=1.128.70.fa
برگشت به اصل مطلب