پژوهه باستان سنجی
پژوهه باستان سنجی- مخاطبان علمی مرتبط
باستان سنجی جنبشی نوین در حفاظت و مرمت ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/10/30 | 

باستان سنجی جنبشی نوین در حفاظت و مرمت ایران

جواد عباسی

دانشجوی دکتری مرمت اشیاء تاریخی و فرهنگی دانشگاه هنر تهران
AWT IMAGE
قصد ندارم تا در این مجال به تعریف باستان سنجی بپردازم زیرا تعاریف متعددی تاکنون ارائه شده و با تعابیر متفاوتی به آن پرداخته شده است و اما بهتر است از جنبشی نوین در تاریخ باستان شناسی و حفاظت و مرمت ایران یاد کنم، جنبشی که قطعا آیندگان به هنگام مرور تاریخچه حفاظت و مرمت در ایران از آن به نیکی یاد خواهند کرد و آن چیزی نیست جز تاسیس و شروع به کار رشته باستان سنجی. رشته باستان سنجی نقطه عطفی در حوزه شناخت و حفاظت آثار تاریخی هنری، به حساب می آید که با رویکردی متفاوت آثار را مورد مطالعه قرار می دهد. همچنین می تواند شروعی برای متفاوت نگریستن به تحلیل آثار تاریخی و پژوهش هایی که در زمینه شناخت آثار - از نظر ساختار و چگونگی شگل گیری، میزان تخریب آنها و حتی نحوه تاثیر محیط پیرامون بر آثار- انجام می شود، باشد. با آنکه این رشته در دیگر کشورها سالهاست که فعالیت می کند اما در کشور ما رشته ای نو بنیاد است که در پی یافتن جایگاه خویش در حوزه مطالعات میراث فرهنگی تاریخی است. باید در نظر داشت که هر رشته در شروع کار با مشکلاتی همراه است و این وظیفه جامعه مرتبط با آن حوزه هست تا با  تلاشی همه جانبه در جهت رفع مشکلات موجود تلاش کنند. البته رمز ماندگاری هر فکر و اندیشه نوشتن و ثبت آن است که خوشبختانه انتشار نشریه پژوهه باستان سنجی یک از نقاط قوت در این زمینه هست و اهمیت انتشار این نشریه از دو نظر قابل بررسی است؛ یک اینکه با ثبت نتایج حاصل از تحقیق های علمی که نگاهی باستان سنجانه به موضوعات داشته اند موجب رفع ابهامات و گسترش علم و دانش در این حوزه و حوزه-های مرتبط می شود و از طرفی موجب توسعه و هویت یافتن این رشته خواهد شد. امید است این گامی که در جهت حفاظت علمی آثار برداشته شده است، در جهت رسیدن به هدف، مورد حمایت مسئولین قرار گیرد.

نشانی مطلب در وبگاه پژوهه باستان سنجی:
http://jra-tabriziau.ir/find.php?item=1.128.132.fa
برگشت به اصل مطلب