پژوهه باستان سنجی
پژوهه باستان سنجی- مخاطبان علمی مرتبط
نشریات تخصصی و باستان سنجی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشریات تخصصی و باستان سنجی

عادله محتشم

دانشجوی دکتری مرمت  اشیاء تاریخی و فرهنگی، دانشگاه هنر تهران

عادله محتشم

باستان­سنجی رشته­ای نوپا در ایران است که تأسیس آن آغازی بر پیشرفت در عرصه­ی شناخت علمی­تر میراث فرهنگی- تاریخی بوده و نشان از درک صحیح اهمیت آثار فرهنگی- تاریخی دارد. به همین سبب جای تلاش بسیار وجود دارد تا این رشته به خوبی شناسانده شده و ابعاد گوناگون آن به عنوان دانشی ژرف بر مطالعات باستان­شناختی و حفظ و پاسداشت آن، آشکار گردد.

راه اندازی نشریه­ی علمی- تخصصی در زمینه­ی باستان­سنجی، گامی مفید در جهت دستیابی به این هدف خواهد بود. علاوه بر این، نشریات تخصصی محملی مناسب برای انتشار پژوهش­های ارزشمند متخصصین در زمینه­های گوناگون هستند. با توجه به پیشینه­ی غنی سرزمین ایران، و وجود پژوهش­های مرتبط، جای خالی نشریاتی که به طور تخصصی به مباحث باستان­سنجی بپردازند، احساس می­شود. همچنین مشکلاتی که گاه پژوهشگران را در انتشار پژوهش­های ارزشمند خود در این زمینه، درگیر می­سازد، ضرورت وجود چنین نشریه­ای را به خوبی نمایان ساخته است.

امید است گام آغازین توسط متخصصین دلسوز در این رشته برداشته شود و این گام قرین پیروزی و بهروزی گردد.

نشانی مطلب در وبگاه پژوهه باستان سنجی:
http://jra-tabriziau.ir/find.php?item=1.128.109.fa
برگشت به اصل مطلب