پژوهه باستان سنجی
پژوهه باستان سنجی- معرفی کتب تخصصی
پتروگرافی مقطع نازک مواد فرهنگی سنگ و سرامیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها

پتروگرافی مقطع نازک مواد فرهنگی سنگ و سرامیک
(Thin-section petrography of stone and ceramic cultural materials)

Thin-section petrography of stone and ceramic cultural materials

کتاب پتروگرافی مقطع نازک مواد فرهنگی سنگ و سرامیک نوشته پروفسور چاندرا ریدی سر ویراستار نشریه مطالعات حفاظت و استاد دانشگاه دلاوِر آمریکا از جمله کتابهای بین المللی در حوزه ارتباط بین رشته­ای دانش پتروگرافی با حوزه حفاظت و مرمت از میراث فرهنگی است که با زبانی بسیار شیوا انواع سنگ­های طبیعی، سفال­ها، آجر و کاشی را در مقطع نازک از منظرهای شناسایی بلورها، بافت­ها مکانیسم تخریب و نحوه شکل گیری و فرآوری ساخت مورد بررسی قرار داده است. کتاب فوق در 9 فصل حجیم موارد فوقرا در قالب سنگ­های آذرین، رسوبی و دگرگونی، محصولات سفالی، منشایابی سفال، تخریب و استفاده و بافت شناسی آن در کنار مجسمه­های گلین و اشیا قالبی و استامپی، آجرها و کاشی­ها را بررسی نموده است لازم به ذکر است کتاب فوق به همراه لوح فشرده تمامی تصاویر و توضیحات مربوط به هر تصویر مناسب ارائه شده که کلیه موارد فوق در آدرس زیر نیز در دسترس هستند.

http://www.udel.edu/CHAD/petrography

اطلاعات کتابشناسی:
Reedy, C. L. (2008). Thin-section petrography of stone and ceramic cultural materials. Archetype Books.

لینک کتاب در گوگل بوک:
https://books.google.com/books?id=t1ErAQAAIAAJ

نشانی مطلب در وبگاه پژوهه باستان سنجی:
http://jra-tabriziau.ir/find.php?item=1.114.89.fa
برگشت به اصل مطلب