پژوهه باستان سنجی
پژوهه باستان سنجی- معرفی کتب تخصصی
تحقیقات تجربی در شیمی و فیزیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/6 | 
تحقیقات تجربی در شیمی و فیزیک
(
Experimental Researches in Chemistry and Physics)
Experimental Researches in Chemistry and Physics
این کتاب به قلم مایکل فارادی، فیزیکدان و شیمیدان برجسته ی انگلیسی، برای اولین بار در سال 1859میلادی به چاپ رسید. این مجلد مباحث و آزمایش های گسترده ی فارادی و برخی از همکارانش را تشریح می کند. چاپ مجدد آن با مقدمه ای از دویست سال رویدادهای قابل توجه در این علوم به قلم پروفسور ج.م. توماس، توسط انتشارات تیلور و فرانسیس در سال 1991 انجام گرفت.

مباحث این کتاب با توضیح آنالیزهای آهک منطقه‏ ی توسکانی به عنوان یک نمونه ی موردی آغاز می شود و نتایج آن در ادامه ی بحث آورده شده است. چگونگی گریز و عبور گازهای مورد بررسی از لوله های کاپیلاری (مویین)، احتراق الماس، شرح دستگاه های جدید برای احتراق الماس، اکسیداسیون نقره در آمونیاک، ترکیب آمونیاک و نمک های کلرید، صداهای تولید شده توسط شعله در لوله های مورد آزمایش، اسید بوریک و تأثیر آن بر روی کاغذ pH سنج ساخته شده از زردچوبه، تغییر رنگ سبزیجات به عنوان یک ویژگی قلیایی، تأثیر نمک ها بر روی کاغذ pH سنج زردچوبه، تجزیه ی کلرید نقره با هیدروژن و روی توضیح داده شده است.
مباحث با معرفی دو ترکیب جدید کلر و کربن و یک ترکیب جدید از ید، کربن و هیدروژن ادامه یافته است. تعریف بخار جیوه در دمای معمولی، آلیاژهای فولاد، هیدروژن کربن، هیدرات کلر، کلر مایع، تراکم چند نمونه از گازها و تبدیلشان به مایعات، انجماد گازها، تاریخچه ی تبدیل گازها به مایعات، تأثیر باروت بر سرب، آزمایش چگونگی تأثیر نور بر شیشه ها و بازتاب رنگ بنفش از شیشه های مزبور ذکر و موارد مؤثر بر تشکیل آمونیاک نیز برشمرده شده است.
توضیحاتی در باب جایگزینی لوله ها و ریختن محتویات آن ها در بطری های مخصوص به منظور حفظ مایعاتی مثل کلرید گوگرد، پدوتوکلراید، فسفر و کربن، داده شده است. ترکیبات کریستال های سولفات سودا، تجزیه ی نفت توسط حرارت و تولید ترکیبات جدید کربن و هیدروژن توسط آن، بررسی خواص شیمیایی کائوچوی خالص و تعیین ماهیت آن، تأثیر متقابل اسید سولفوریک و نفتالین بر روی هم، انجام آزمایش هایی برای شناخت محدودیت های تبخیر، سیالیت گوگرد در درجه حرارت معمولی، سیالیت گوگرد و فسفر در دمای مشترک، نحوه محصور کردن گازهای خشک بر روی جیوه، تجزیه ی هیدروکربن ها به دلیل توسعه ی ناگهانی آن ها، انتقال گرما به خاطر تغییر در ظرفیت گازها، آزمایش هایی بر روی ماهیت مواد گندزدای آزمایشگاهی، کریستال های بدون آب سولفات سدیم، ساخت شیشه به منظور بررسی خواص و ماهیت نور، آزمایش هایی بر روی تولیدات صوتی در طول هدایت گرما،
سوخت مورد استفاده در فانوس دریایی، فرضیاتی درباره ی ارتعاشات پدیده های تابشی، بررسی نیروی بین اتم های آب و شرایط ویژه ی انجماد آن و چگونگی از بین رفتن مواد رنگی، قلیایی و نمک ها در حالت انجماد بررسی گردیده است و به دنبال آن توضیحاتی در خصوص نقطه ی انجماد و انجماد مجدد پس از ذوب یخ به دلیل تحت فشار گذاشتن آن داده شده است.
بررسی تئوری تأثیر نور خورشید بر روی فلزات و تحت فشار و گرما قرار دادن طلا و دیگر فلزات جهت انجام آزمایش های مربوطه از دیگر موارد مذکور در این کتاب است، در انتها به حفاظت از نیرو به عنوان یک اصل در فیزیک اشاره شده است و بیاناتی در باب نیرو که نه می توان آن را به وجود آورد و نه می توان از بین برد آورده شده است. بخش پیوست در انتهای کتاب نیز، دسترسی به مطالب مورد نظر را آسان نموده است.
نوشته ی نازنین شریفان

کتابشناسی:
Faraday, M. (1991). Experimental researches in chemistry and physics. Taylor & Francis.
نشانی مطلب در وبگاه پژوهه باستان سنجی:
http://jra-tabriziau.ir/find.php?item=1.114.143.fa
برگشت به اصل مطلب