پژوهه باستان سنجی
پژوهه باستان سنجی- معرفی کتب تخصصی
مرور کلی بر تاریخ گذاری به روش لومینسانس در باستان شناسی، انسان شناسی و ژئو آرکئولوژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/13 | 

مرور کلی بر تاریخ گذاری به روش لومینسانس در باستان شناسی، انسان شناسی و ژئو آرکئولوژی

Luminescence dating in archaeology, anthropology, and geoarchaeology: an overview

Luminescence Datingin Archaeology,Anthropology,and Geoarchaeology An Overview-2013

کتاب حاضر توسط انتشارات اشپرینگر در سال 2013 به چاپ رسیده است. همان طور که از عنوان کتاب پیداست، روش گاه نگاری لومینسانس به آن سطح از تکامل رسیده است که در رشته های مختلفی همچون باستان شناسی، جغرافیا، انسان شناسی و علوم مربوط به زمین شناسی کاربرد فراوانی دارد. روش مزبور، پتانسیل لازم برای مطالعه‏ی طیف های به دست آمده از ذرات مواد و تحلیل آن ها را به طور قابل ملاحظه ای افزایش داده است. این مجلد در هشت بخش تدوین شده که خلاصه ی آن به شرح زیر است.
بخش اول به معرفی لومینسانس و اولین کاربردهای آن پرداخته است.
بخش دوم نحوه تاریخ گذاری و محدوده ی کاربردی به روش لومینسانس و نیز تکنیک های مختلف استفاده از آن را به منظور بررسی ذرات تشریح نموده، و موارد پیشرفت و توسعه ی این روش را در سال های اخیر بر شمرده است.
بخش سوم میزان دوز هر یک از امواج آلفا، بتا و گاما را پس از فروپاشی هسته های اورانیوم، توریوم و پتاسیم، در روش تاریخ گذاری لومینسانس توضیح می دهد.
بخش چهارم به شرح چگونگی تاریخ گذاری لومینسانس در اشیای باستانی پرداخته، و قدمت سفال های تاریخی و دیگر مواد باستانی که تحت عملیات پخت قرار گرفته و نیز اشیای سنگی مورد بررسی قرار گرفته است. از دیگر موارد قابل بحث در این قسمت، کاربرد این روش بر روی سطوح اجسام، دیوارهای تاریخی و اشیایی همچون استخوان، ملات، آجر و سرباره ها نیز است.
بخش پنجم به شرح چگونگی استفاده از روش تست لومینسانس به منظور تشخیص آثار اصلی و باستانی از آثار جعلی می پردازد.
بخش ششم درباره ی تحقیقاتی است که در رابطه با روش تاریخ گذاری لومینسانس در حوزه ی ژئومورفولوژی و علوم ژئو آرکئولوژی در اروپا صورت گرفته است و اطلاعات ارزشمندی در رابطه با رسوبات ته نشین شده ی رودخانه ای و کوهرفت به دست داده است و در ادامه روش های حصول اطمینان از صحت و دقت در فرآیند تاریخ گذاری رسوبات بررسی شده است.
بخش هفتم در مورد تأثیر برخورد شهاب سنگ با زمین و موج ایجاد شده توسط آن، فشار و گرمایی که به واسطه ی آن در سطح رسوبات ایجاد می شود، توضیح داده و اذعان دارد که این پدیده به محققین، قابلیت تاریخ گذاری به روش لومینسانس را می دهد.
در بخش آخر با عنوان نتایج، به مزایای استفاده از این روش در علوم مختلف اشاره شده است و تأکید بر آن است که هدف از ادامه ی تحقیقات پیرامون این روش و توسعه ی آن، به منظور به حداقل رساندن خطاهای اندازه گیری و رسیدن به دقت بالاتر در محاسبات است.

نوشته ی: نازنین شریفان

کتابشناسی:

Liritzis, I., Singhvi, A. K., & James, K. (2013). Luminescence dating in archaeology, anthropology, and geoarchaeology: an overview. Heidelberg, Germany: Springer.

نشانی مطلب در وبگاه پژوهه باستان سنجی:
http://jra-tabriziau.ir/find.php?item=1.114.139.fa
برگشت به اصل مطلب