پژوهه باستان سنجی
پژوهه باستان سنجی- مقالات پذیرش شده
مقالات زیر چاپ

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۵ | 
مقالات پذیرش شده و آماده انتشار
زیست باستان‌شناسی؛ مطالعه علمی بقایای اسکلت‌های انسانی به‌دست‌آمده از کاوش‌های باستان‌شناسی
زهرا افشار
شناسایی اولین معدن ابسیدین در شمال‬ غرب ایران جهت منشایابی منابع بومی آثار پیش از تاریخی
عابدی، وثوق، رازانی، باقرزاده کثیری، اشتاینیگر، ابراهیمی
نشانی مطلب در وبگاه پژوهه باستان سنجی:
http://jra-tabriziau.ir/find.php?item=1.113.153.fa
برگشت به اصل مطلب