مشخصات افراد - پژوهه باستان سنجی
Close

Logo

پژوهه باستان سنجی

آقای مهندس بهروز جلوداریان
پست الکترونیکb.jelodariantabriziau.ac.ir
رشته تحصیلیدانشجوی کارشناسی ارشد باستان سنجی
پست سازمانیمسئول امور اجرایی
محل خدمتدانشگاه هنر اسلامی تبریز گروه مرمت و باستان سنجی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۷/۹/۱۶

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: