مشخصات افراد - پژوهه باستان سنجی
Close

Logo

پژوهه باستان سنجی

آقای مهندس بهروز جلوداریان
پست الکترونیکb.jelodarian[a]tabriziau.ac.ir
رشته تحصیلیدانشجوی کارشناسی ارشد باستان سنجی
پست سازمانیمسئول امور اجرایی
محل خدمتدانشگاه هنر اسلامی تبریز گروه مرمت و باستان سنجی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۷/۴/۳۱

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: