مشخصات افراد - پژوهه باستان سنجی
Close

Logo

پژوهه باستان سنجی

خانم مهندس حکیمه افشاری نژاد
مدرک یا رتبهکارشناسی ارشد
پست الکترونیکafsharinezhadhakime[a]yahoo.com
رشته تحصیلیکارشناس ارشد باستان سنجی
پست سازمانیمسئول دفتر نشریه
محل خدمتمدرس دانشگاه هنر اسلامی تبریز گروه مرمت و باستان سنجی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۷/۴/۳۰

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: