مشخصات افراد - پژوهه باستان سنجی
Close

Logo

پژوهه باستان سنجی

خانم مهندس حکیمه افشاری نژاد
مدرک یا رتبهکارشناسی ارشد
پست الکترونیکafsharinezhadhakimeyahoo.com
رشته تحصیلیکارشناس ارشد باستان سنجی
پست سازمانیمسئول دفتر نشریه
محل خدمتمدرس دانشگاه هنر اسلامی تبریز گروه مرمت و باستان سنجی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۷/۹/۱۶

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: