مشخصات افراد - پژوهه باستان سنجی
Close

Logo

پژوهه باستان سنجی

آقای دکتر مهدی رازانی
مدرک یا رتبهدکترا
پست الکترونیکm.razanitabriziau.ac.ir
رشته تحصیلیمرمت آثار تاریخی
پست سازمانیمدیر داخلی
محل خدمتاستادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
نشانی صفحه شخصیhttp://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/M-Razani
آخرین بروزرسانی۱۳۹۷/۹/۱۶

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: