مشخصات افراد - پژوهه باستان سنجی
Close

Logo

پژوهه باستان سنجی

آقای دکتر محمود زارعی
مدرک یا رتبهدکترا
پست الکترونیکmzareitabrizu.ac.ir
رشته تحصیلیشیمی کاربردی
پست سازمانیعضو هیئت تحریریه
محل خدمتاستادیار دانشگاه تبریز
نشانی صفحه شخصیhttp://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?mzarei
آخرین بروزرسانی۱۳۹۷/۹/۱۶

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: