مشخصات افراد - پژوهه باستان سنجی
Close

Logo

پژوهه باستان سنجی

آقای دکتر سید محمد امین امامی
مدرک یا رتبهدکترا
پست الکترونیکm.emamiaui.ac.ir
رشته تحصیلیکانی شناسی
پست سازمانیعضو هیئت تحریریه
محل خدمتدانشیار دانشگاه هنر اصفهان
نشانی صفحه شخصیhttp://masters.aui.ac.ir/Masters/default/?masterID=bea5955b308361a1b07bc55042e25e54&redirect=disable&LaID=1
آخرین بروزرسانی۱۳۹۷/۹/۱۶

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: