مشخصات افراد - پژوهه باستان سنجی
Close

Logo

پژوهه باستان سنجی

آقای دکتر بهرام آجورلو
مدرک یا رتبهدکترا
پست الکترونیکajorlootabriziau.ac.ir
رشته تحصیلیباستان شناسی
پست سازمانیعضو هیئت تحریریه
محل خدمتدانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
نشانی صفحه شخصیhttp://faa.tabriziau.ac.ir/?pageid=2&ID=1&BasesID=12
آخرین بروزرسانی۱۳۹۷/۹/۱۶

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: