مشخصات افراد - پژوهه باستان سنجی
Close

Logo

پژوهه باستان سنجی

آقای دکتر محمد مرتضایی
مدرک یا رتبهدکترا
پست الکترونیکm_mortezayi2008yahoo.com
رشته تحصیلیباستان شناسی
پست سازمانیعضو هیئت تحریریه
محل خدمتدانشیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور
آخرین بروزرسانی۱۳۹۷/۹/۱۶

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: